Дегтярьова Ольга Олександрівна

Дегтярьова Ольга Олександрівна д.е.н., доцент 

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський національний політехнічний університет, 1999р., кваліфікація інженер-економіст.

📌Науковий ступінь: к.е.н., тема дослідження:  «Удосконалення виробничо-

господарської діяльності нафтопереробних підприємств на основі контролінгу».

📌Вчене звання:  доцент.

📌Досвід роботи: Одеський національний економічний університет, активно сприяє інтернаціоналізації кафедри та міжнародному співробітництву.

📌Наукові інтереси: контролінг, відновлювана енергетика, сталий розвиток, тощо.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди: координатор та учасник багатьох міжнародних проектів, отримувала гранти

ЄС; запрошувалася у якості Visiting Professor викладати авторські дисципліни в університетах Німеччини, Туреччини та Казахстану. У якості запрошеного науковця проводила дослідження в інституті ім. Лейбніца в Німеччині, якій є топовим науковим закладом в світі. Є експертом Romualdo Del Bianco Foundation та DAAD, членом редакційної колегії іноземного журналу Building Peace through Heritage – Life Beyond Tourism, Travel to Dialogue Journal (Italy).

📌Вибрані публікації:

  1. Контроллинг. Одесса: Пальмира. 2008.  364 с.
  2. Передумови впровадження енергетичного контролінгу на промислових підприємствах. Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія  за заг. ред. Л.М. Савчук, М. Фіц. Дніпро: Герда, 2016.  528 с.
  3.  Огляд галузі виробників кабельно-провідникової продукції та перспективи її подальшого розвитку.  Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: Монографія. Запоріжжя, 2015.
  4.  Залежність від попереднього розвитку («path dependence») української енергетичної системи. Актуальні проблеми економіки №1(151) 2014. С. 79-85
5. Analysis of risk and resilience factors in Ukrainian energy sector and integrated assessment of energy security level. Istanbul Journal of Economics and Politics.  2015.  №1.  pp. 73-82

 

📌Посилання на профіль

Google Scholar

Web of Science