Янковий Олександр Григорович

Янковий Олександр Григорович д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

📌Освіта

  • Вища (Одеський інститут народного господарства, планово-економічний факультет. Спеціальність:планування промисловості, кваліфікація – економіст, 1972 р.).
  • 1972-1975 рр. – аспірантура (Одеський інститут народного господарства, кафедра вищої математики).

📌Науковий ступінь

Доктор економічних наук (1993 р.), спеціальність 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (тема: «Методи оцінки факторів та резервів підвищення продуктивності праці у промисловості України»).

Вчене звання

Професор кафедри статистики (1995 р.)

📌Трудова діяльність

  • 1975-1983 рр. викладач, старший викладач кафедри управління і математичних методів в економіці Одеського інституту народного господарства
  • 1983-2008 рр. старший викладач, доцент, професор кафедри статистики Одеського державного економічного університету.
  • 2008р. – 2019 р. завідувач, професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.
  • 2019 р. – до теперішній час професор кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

📌Дисципліни, які викладаються

  1. Економіко-математичні методи в підприємницькій діяльності.
  2. Оптимізація підприємницької діяльності.
  3. Методологія наукових досліджень.

📌Підвищення кваліфікації

  1. ПАТ Одеський кабельний завод «Одескабель» з з 04.10.21 до 04.10.21 р., наказ ОНЕУ від 01.10.2021 р. № 251-О.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

У 2011 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

Член редакційної колегії збірника «Вісник соціально-економічних досліджень» ОНЕУ.

📌Сфера наукових інтересів

Математико-статистичні методи і моделі, оцінка латентних ознак в економіці, економетрія, прогнозування економічної динаміки, багатовимірні статистичні методи, економіка підприємства.

📌Наукові праці

Опубліковано більше 240 наукових праць, в тому числі 17 одноосібних та колективних монографій. Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=3elOGGYAAAAJ&hl=ru

📌Науково-дослідний профіль:

ORCID  ID      0000-0003-2413-855X

ResearcherIDC-2020-2015

ScopusAuthor ID36070130300

GoogleScholar

Web of Science