Грінченко Раїса Володимирівна

Грінченко
Раїса Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
e-mail: raya11@ukr.net

Освіта: вища (магістр за спеціальністю «Економіка підприємства», 2005р.)

Досвід роботи:
2006-2012рр. – економіст обліково-економічної служби ТОВ «Інвестиційна група «Рост»
2010 – 2013рр. – асистент кафедри економіки промисловості ОНАХТ
2013 – по теперішній час – доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності ОНЕУ

Дисципліни, які викладає: Економіка підприємства, Економіка, організація та управління підприємством сфери послуг

Сфера наукових інтересів: залучення інвестицій, розвиток підприємств агропромислового комплексу

Наукові праці, статті (назви за останні 5 років):

Навчальні посібники:
  1. Кучеренко В.Р., Андрейченко А.В., Грінченко Р.В. Моніторинг світових ринків харчової сировини та продукції АПК. Навчальний посібник// В.Р. Кучеренко, А.В. Андрейченко, Р.В. Грінченко – Одеса: Прес-курєр, 2013. – 112 с.
  2. Андрейченко А.В., Горбаченко С.А., Грінченко Р.В., Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Аналіз ринкової кон’юнктури. Навчальний посібник// А.В. Андрейченко, С.А. Горбаченко, Р.В. Грінченко, В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко– Одеса: ОНЕУ, 2014. – 345 с.
Статті у наукових фахових виданнях:
  1. Грінченко Р.В. Сучасні тенденції структурних зрушень в Україні/ Р.В. Грінченко // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр.– Одеса: ОНЕУ.– 2013. – № 4 (51). – С. 217–221.
  2. Грінченко Р.В. Інвестування в інноваційну діяльність підприємствами АПК України/ Р.В. Грінченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ. – 2014. – № 2(210). – С. 56–67.
  3. Грінченко Р.В. Трансформація підприємств агропромислового комплексу України/ Р.В. Грінченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ. – 2014. – № 3(46). – С. 28–34.
  4. Грінченко Р.В. Світовий досвід регулювання впливу циклічних коливань на розвиток економіки/ Р.В. Грінченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса: ОНЕУ. – 2015. – № 4(224). – С. 25–32.
  5. Грінченко Р.В. Розвиток підприємств сфери забезпечення потреб агропромислового комплексу України / Р.В. Грінченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: МНУ. – 2015. – № 7. – електронне фахове видання
  6. Гринченко Р.В. Развитие теоретических концепций первопричин циклических колебаний в экономике// Региональная экономика. – 2015. – Том 14. Випуск 3 (31) – С. 74-85.
Публікації за результатами участі у конференціях:
 1. Грінченко Р.В. Залучення інвестицій підприємствами харчової промисловості в сучасних умовах / Р.В. Грінченко // Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНАХТ. – 2012.– С. 85–87.
 2. Грінченко Р.В. Сучасні особливості інвестування в Україні / Р.В. Грінченко // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: НУХТ.– 2012.– С. 219–220.
 3. Грінченко Р.В. Сучасні підходи до оцінювання діяльності вищих навчальних закладів // Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Інтеграція науки, освіти та виробництва – запорука ефективності навчального процесу: матеріали Х всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків: ХДУХТ.– 2013.– С. 55–57.
 4. Грінченко Р.В. Особливості функціонування ринку праці АПК України // Стратегія економічного розвитку харчової промисловості та забезпечення продовольчої безпеки країни: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ОНАХТ.– 2013.– С. 34–37.
 5. Грінченко Р.В. Інвестиційні аспекти розвитку підприємств агропродовольчої сфери// Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2013.– С. 103–105.
 6. Грінченко Р.В. Перепони для розвитку підприємств агропромислового комплексу України// Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2014.– С. 87–89.
 7. Грінченко Р.В. Сучасні агропромислові підприємства України: стан та перспективи розвитку // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2015.– С. 320-322.
 8. Грінченко Р.В. Теоретичні особливості існування циклічних коливань // «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице, Словаччина). – К: Вид-во «Центр навчальної літератури». – 2015. – С. 38-40.
 9. Гринченко Р.В. Влияние первопричин циклических колебаний в экономике на деятельность агропромышленных предприятий // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ.– 2016.– С. 379-381.

Інші інтереси, хобі: література, спорт

Девіз життя: Тільки вперед!

Профіль у Google Scholar