051 «Економіка»

Стислий опис і актуальність 

 

Стрімкий розвиток сучасних економічних процесів вимагає фахівців, що здатні до розуміння цих процесів на фундаментальному рівні, здатні виявляти закономірності, вирішувати складні наукові та професійні завдання. Саме на підготовку таких фахівців направлена ОНП. 
Знання і вміння   Глибокі фундаментальні знання в області економічних явищ та процесів, володіння методами наукових досліджень, навичками критичного мислення, здатність до самостійної економічної, науково-дослідної та проектно-інноваційної діяльності.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування ОНП орієнтована на глибоку наукову підготовку сучасних фахівців: аналітиків, експертів, які ініціативні та здатні до швидкої адаптації до сучасного економічного середовища. Випускник, що успішно закінчив навчання за програмою зможе працювати:

– у науково-дослідних установах на дослідницьких та керівних посадах;

– в ЗВО на викладацьких та керівних посадах;

– на керівних посадах у органах місцевого самоврядування;

– у приватному секторі на посадах, що відповідають кваліфікації.