Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Кафедри, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти (випускові)

Загальної економічної теорії та економічної політики Управління персоналом та економіки праці Економічної кібернетики та інформаційних технологій Статистики

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

ЕКОНОМІКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові навчальні дисципліни
Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовки
Методологія і організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної наукової підготовки
Політична економія та її сучасні проблеми Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
Історія формування та сучасні проблеми європейської інтеграції Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентна політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретичні проблеми аналізу сучасних економічних процесів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економіки та економічної думки світу та України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інституціональна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія економічного розвитку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціально-демографічна статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи в національному рахівництві Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія статистичного дослідження ринкової сфери Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка знань Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трансформація відносин на сучасному ринку праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення людського розвитку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні комп’ютерні технології фінансового ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційні Інтернет-технології в економіці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Робоча програма науково-педагогічної практики