073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма “Менеджмент”
Спеціальність “073 Менеджмент”
Стислий опис і актуальність Освітня програма «Менеджмент» сприяє розвитку наукового середовища через підготовку висококваліфікованих фахівців з управління. Програма орієнтована на підприємців, управлінців, випускників магістратури. В межах програми слухачі набувають знань щодо сучасних концепцій менеджменту, збалансованих технологій управління, організації та проведення оригінальних наукових досліджень у сфері менеджменту.
Знання і вміння Здобувачі ступеню доктор філософії вивчають методи та інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту, підходи до управління науковими проектами, процесноорієнтовані концепції менеджменту, опановують сучасні технології управління, а також науково-педагогічні технології. Здобувають знання щодо організації та провадження оригінальних наукових досліджень. Удосконалюють майстерність наукової комунікації та представлення результатів досліджень шляхом доповідей на міжнародних конференціях.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Випускники можуть обіймати керівні посади на підприємствах, апарату державних та місцевих органів управління,  займатися освітньо-науковою діяльністю у закладах вищої освіти та науковою діяльністю у науково-дослідницьких інститутах; організувати власний бізнес та займатися підприємницькою діяльністю в різних сферах та галузях економіки
Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми Програма реалізує здобуття глибоких знань з менеджменту та орієнтована на проведення соціально-економічних досліджень як на рівні окремих суб’єктів господарювання, так і на рівні галузі як їхнього зовнішнього середовища. Враховує  сучасні вимоги  до вирішення наукових питань та формує менеджерів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Високий рівень дослідницької частини підготовки забезпечується науковою школою з менеджменту.

Випускники можуть обіймати керівні посади на підприємствах, апарату державних та місцевих органів управління,  займатися освітньо-науковою діяльністю у закладах вищої освіти та науковою діяльністю у науково-дослідницьких інститутах; організувати власний бізнес та займатися підприємницькою діяльністю в різних сферах та галузях економіки