072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”

Стислий опис і актуальність  За ОНП здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатних генерувати нові знання та розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької діяльності, застосовувати науково-методологічний інструментарій в педагогічній та науковій діяльності, що передбачає формування системного мислення, навичок та наукового світогляду, глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної практики для формування науково потенціалу економіки держави та регіону в умовах багатофункціонального й динамічного середовища.
Знання і вміння Освітньо-наукова програма розроблена відповідно до стратегії, місії університету, спрямована на забезпечення підготовки фахівців, яким притаманні: фундаментальні цілісні знання з фінансів, банківської справи та страхування; володіння сучасними методами економічних досліджень і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; здатність до подальшої викладацької й наукової діяльності; управлінські компетентності.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Робота на посадах, які потребують здатності до стратегічного мислення для розв’язання комплексних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики. Зокрема, працевлаштування на відповідних посадах: в університеті та вищих навчальних закладах, наукових та освітніх центрах та установах; Національному банку України; Міністерстві фінансів України; структурних підрозділах Державної податкової служби України і Державної митної служби України та їх відокремлених територіальних підрозділах; Міжнародному валютному фонді; в органах державного управління і місцевого самоврядування. Працевлаштовуватись керівником фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів тощо; менеджером (управителем) у сфері досліджень та розробок; менеджером (управителем) у фінансовій діяльності, а також у фінансових департаментах на підприємствах, у банках, страхових та інвестиційних компаніях, аудиторських фірмах. Бути професіоналами, зайнятими роботою з цінними паперами; професіоналами з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій; професіоналами у сфері управління проектами та програмами тощо. Займати робочі місця в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях України та за кордоном; на викладацьких та інших посадах у ЗВО; в аналітично-інформаційних інституціях; дослідницьких наукових закладах, у сфері бізнесу тощо.
Стислий опис, особливості та конкурентні переваги освітньої програми Освітньо-наукова програма реалізує здобуття глибоких знань з фінансів, банківської справи та страхування та орієнтована на проведення досліджень як на макро, так і на мікро рівні. Враховує  сучасні вимоги  до вирішення наукових питань і дозволяє здобувачам сформувати науковий світогляд, всебічне розуміння академічної доброчесності, здобути поглиблені аналітичні навички, а також  критичне й стратегічне управлінське мислення  у сфері фінансів, банківської справи та страхування.   Здобувачі ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію з огляду на потребу виконання дослідницького проекту і формування майбутньої кар’єри: формування державної фінансової політики (актуальні проблеми фінансової науки, фінансова політика, фінанси муніципальних та регіональних утворень); здійснення фінансового та страхового менеджменту (антикризове фінансове управління, фінансовий менеджмент страховика); управління фінансовою діяльністю банків на макро- та мікрорівнях (фінанси банків, банківський ризик-менеджмент, регулювання діяльності банків тощо). Особливий акцент зроблено на вивченні англійської мови та особливості її академічного використання. Використання у навчальному процесі методів навчання, таких як обґрунтування проєктів стратегічних управлінських рішень; проведення економічних досліджень; кейсів з методики викладання та педагогічної майстерності і професійної етики. Здобувачі заохочуються до вивчення світового досвіду проведення досліджень, вивчення публікацій та написання статей англійською мовою, а також до участі у міжнародних програмах мобільності.

 

Шановні молоді вчені!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки», яка відбудеться онлайн 21 жовтня 2021 р.

До участі в конференції запрошуються молоді вчені:
– доктори наук – до 40 років;
– кандидати наук, викладачі без ступеню – до 35 років;
– аспіранти, докторанти, здобувачі – будь-якого віку;
– студенти магістратури – будь-якого віку.

Для участі в конференції до 20 жовтня 2021 року необхідно:
1. Заповнити електронну реєстраційну форму учасника.
2. Підготувати тези згідно з вимогами, що надаються у інформаційному листі.
3. Надіслати тези доповіді та рецензію наукового керівника на доповідь (для студентів та аспірантів) на електронну пошту rmuoneu@gmail.com
4. Отримати відповідь від організаційного комітету про надходження реєстраційної форми та тез, а також позитивне рішення щодо прийняття тез до публікації.

Вартість: безкоштовна
За результатами наукової конференції будуть опубліковані тези доповідей у електронній збірці матеріалів.
Відправка електронних примірників та сертифікатів – 19 листопада 2021р.

Детальна інформація у інформаційному листі.

29 вересня 2021 року в Одеському національному економічному університеті  о 12:00 (із застосуванням технічних засобів відозв’язку) в рамках Польско – українського ректорского семінару відбувся вебінар на тему: «Докторська підготовка та розвиток молодих учених у контексті кадрової політики польських та українських університетів», за участі представників 9 ЗВО Польщі. В семінарі прийняли участь топменеджмент ОНЕУ, науково-педагогічні працівники (у т.ч. гаранти освітньо-наукових програм), здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Серед модераторів та спікерів: проф. Єжи Лис, ректор AGH Університету науки і технологій у Кракові; Олесандр Хазгал, PhD, голова Ради з докторської підготовки Європейської Асоціації, EUA-CDE;  Евеліна Пабіянчик-Влазло, PhD, Наталія Красьнєвська – експерти-дослідники у Проєкті Докторські школи у закладах вищої освіти Польщі – організаційно-управлінські моделі; проф. Марта Косьор-Казберук, ректор Білостоцької Політехніки; проф. Ян Шмідт, Почесний Президент KRASP, ректор Варшавської Політехніки у 2012-2020 рр.; Евеліна Побіянчик-Влазло,  PhD, Лодзинська політехніка, член Ради молодих учених при МОН Польщі 2018-2021; Марчин Докович, PhD, експерт Проекту, Познанський університет ім. Адама Міцкевича; Ярослав Ольшевський, Голова Національного представництва аспірантів Польщі KRD, Варшавський природничий університет SGGW; проф. Єжи Возніцький та інші. У ході зустрічі були обговорені актуальні питання колаборації між польскими та українськими ВИШами та шляхи впровдження співпраці.

17 вересня 2021 року в Одеському національному економічному університеті відбулася лекція запрошеного професора з Познанського економічного університету (Польща). Доктор економічних наук, завідувачка кафедри кон’юнктури та економічної політики Познанського економічного університету, професорка Агнєшка Зьомек прочитала лекцію для аспірантів усіх спеціальностей та науково-педагогічних працівників ОНЕУ на тему:
– о 9.55 (325 ауд.) на тему: “Foresight and Canvas business modelling in digital
economy”;
– о 12.00 (325 ауд.) на тему: "Чи ця праця заслуговує на заробітну плату? Нові
форми праці та продуктивності в умовах цифрової економіки&quot.

16-17 вересня 2021 року на базі Одеського національного економічного університету в рамках програми CESEENet Воркшоп 2021 відбувся Семінар Центрального, Східного та Південно-Східного Європейського співтовариства PhD З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ та ФІНАНСІВ у якому прийняли участь як аспіранти ОНЕУ, так і науково-педагогічні працівники.

Шановні аспіранти!

Запрошуємо до участі у міжнародному семінарі “Major EU political and economic challenges and EU-Ukraine relations in 2021/22” (робоча мова – англійська), який координується Dr. Alvaro Fernandes, Jean Monnet Prof., E.U. Brussels, також серед спікерів Олександр Патлатой (ОНЕУ), Віолета Дідук (ОНУ), Артем Кройтор (ОНУ). Семінар пройде з 13 вересня по 7 жовтня на базі ОНЕУ в 119 ауд. (можлива дистанційна участь). Для участі необхідно зареєструватись за формою:   https://docs.google.com/forms/d/1mNWRTKoumqAboF-7Fwa8-_ganepoU6W339ujRpX0WhI/edit 

Більш детальна інформація та програма семінару наведена в реєстраційній гуглформі. За підсумками семінару учасники отримають сертифікати.

Участь безкоштовна!

25 червня в 09:00 в 217 ауд. відбулася зустріч ректора Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами третього та четвертого років навчання та їх науковими керівниками.

Під час зустрічі аспіранти:

– доповіли про результати свого навчання в аспірантурі;

– повідомили про стан готовності дисертацій та їх апробацію;

– отримали зауваження та побажання щодо подальшого навчального процесу та написання дисертацій.

25 червня 2021 року наукові керівники здобувачів третього рівня вищої освіти ОНЕУ прийняли участь в міжуніверситетському круглому столі: «Наукове керівництво підготовкою докторів філософії: нові виклики, нові інструменти».

Круглий стіл відбувся у форматі ZOOM конференції, в якій прийняли участь ВНЗ з різних куточків України. На круглому столі наукові керівники мали змогу поділитися своїм досвідом керівництва здобувачами степеню PhD, труднощами, які виникають під час підготовки докторів філософії та моментами, яким слід приділяти більшу увагу. Від нашого університету з доповіддю щодо якості наукового керівництва здобувачами третього рівня вищої освіти виступила завідувач кафедри економічного аналізу Волкова Ніна Анатоліївна.

Всі учасники висловили свою подяку організаторам та доповідачам круглого столу, за результатами якого отримати сертифікати.

11 червня в 14:30 в МАЗі відбулася зустріч ректора Одеського національного економічного університету Ковальова А.І. та проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з аспірантами першого та другого років навчання.

Зустріч відбулася у форматі дискусії, під час якої аспіранти:

– поділилися результатами свого навчання в аспірантурі;

– повідомили про проблеми, які виникають в процесі навчання та підготовки дисертаційного дослідження;

– висловили свої побажання щодо подальшого процесу підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти.

Також перед здобувачами 3 рівня вищої освіти виступили Кашу О.В., яка розповіла про можливі грантові проєкти та Місько Г.А. з інформацією про міжнародні програми академічної мобільності.

7 червня 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти були присутні на відкритій лекції керівника відділу міжнародних зв’язків Економічного університету м. Варна Євгена Райчева на тему «Аспекти болгарської історії та культури». За результатами свого візиту в ОНЕУ було підписано Угоду про співробітництво між ОНЕУ та Економічним університетом м. Варна, яка дає можливість реалізації права на академічну мобільність учасникам освітнього процесу.

24 травня 2021 року в межах співпраці зі стейкхолдерами, на основі підписаного меморандуму, відбулася зустріч з заступником начальника Головного управління ДПС в Одеській області Анатолієм Бондаренко та начальником управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу ГУ ДПС в Одеській області Романом Кириленко щодо працевлаштування до податкової служби регіону. Здобувачі третього рівня вищої освіти, студенти, випускники та працівники університету прийняли активну участь у зустрічі.

У форматі відкритого діалогу обговорили питання стосовно умов проходження практики, стажування, працевлаштування в різних структурних підрозділах податкової служби області, конкурсного відбору, умов праці та подальшого кар’єрного росту, а також різні питання податкової законодавства.

19 травня 2021 року відбулася нарада, за підсумками якої було оновлено навчально-наукові плани для здобувачів ступеня доктора філософії 2021 року вступу. На нараді розглянуті підписані університетом угоди з партнерськими організаціями відповідно до яких здобувачі мають можливість:

                – практично реалізовувати академічну мобільність;

                – розробляти та реалізовувати інноваційні науково-дослідницькі, методичні продукти фундаментального та прикладного характеру у сфері науки та освіти;

                – впроваджувати у навчальний процес передовий науково-професійний досвід та проходити науково-педагогічну практику;

                – готувати наукові праці, монографії в сфері економіки, фінансів, банківської справи та страхування;

                – брати участь у науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах з актуальної економічної проблематики;

                – отримувати експертні висновки з актуальних питань, приймати участь у підготовці відповідних проектів нормативних та законодавчих документів.

                Внесено зміни до складу основних та вибіркових дисциплін, що дозволить підвищити якість оволодіння аспірантами теоретичними та практичними навичками.

13 травня 2021 року в Одеському національному економічному університеті завершився процес оновлення та актуалізації освітньо-наукових програм підготовки аспірантів.

                Відбулися зустрічі зі стейкхолдерами, серед яких представники вітчизняних університетів та особи, які займають керуючі посади в організаціях, державних структурах органів влади.

                Обговорено результати опитування здобувачів третього рівня освіти за освітньо-науковими програмами ОНЕУ щодо якості та наповнення освітніх компонентів. Опитування проводилось протягом весняного семестру за участю Ради молодих вчених ОНЕУ.

                Обговорено необхідність посилення роботи щодо набуття здобувачами компетенцій стосовно управління науковими проєктами та пошуку джерел фінансування наукових досліджень.

29 квітня 2021 року був проведений науковий аспірантський семінар з керівником та директором страхової компанії ТОВ «Логістика Иншуранс Онлайн» Сергієм Олександровичем Федченко, який розповідав аспірантам та відповідав на питання, щодо практичних аспекти сучасних проблем зі страхування, зміни інфраструктури страхового ринку України та фінансового ринку в цілому. Також С.О. Федченко провів гостьову лекцію щодо практичних питань узгодження угод на фінансовому ринку України.

28 квітня 2021 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ в межах дисципліни «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях», яку викладає  доктор економічних наук, професор Якуб Є.С., відбулася дистанційна лекція професора кафедри математичного моделювання і статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана д.е.н. Коляди Юрія Васильовича на тему «Комп’ютерне моделювання обсягів легальної та тіньової економіки суспільства».

На лекції були присутні проф. Піскунова О.В КНЕУ, професор Якуб Є.С. та аспіранти ОНЕУ.

22 квітня 2021 р. у ході вивчення дисципліни «Методика викладання та інноваційні технології в навчанні» для здобувачів PHD ОНЕУ в системі ZOOM відбувся міжуніверситетський семінар на тему «Психолого-педагогічні аспекти пізнавальної діяльності студентства».

Перед аспірантами виступили к. пед. н., доцент кафедри соціальної та прикладної психології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Кириченко О. М. і к.філол.н., доцент, зав. кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки ОНЕУ Кіршо С. М. Аспіранти, які опановують основи педагогіки, із зацікавленням прослухали міні-лекцію, а також взяли активну участь в обговоренні визначених проблем. Теоретичні  положення були слушно доведені на прикладах з педагогічної практики викладачів. Зазначимо, що семінар відбувся в межах імплементації договору про співпрацю ОНУ ім. І. І. Мечникова та ОНЕУ про підготовку здобувачів PHD. Така співпраця викладачів провідних закладів вищої освіти підвищує якість педагогічної підготовки здобувачів PHD.

16 березня 2021 року о 13.10 відбувся семінар на тему «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності, нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат». Перед молодими вченими та аспірантами виступили:

– д.е.н., професор кафедри ЗЕТ та ЕП Жданова Л.Л. з доповіддю «Види наукових публікацій: сутнісні відмінності».

– к.е.н., вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Пудичева Г.О. з доповіддю «Види наукових публікацій: нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та самоплагіат».

На семінарі аспіранти та молоді вчені ознайомилися з відмінностями тез, доповідей, статей, монографій, їх сутністю, структурою, вимогами до написання. Також молоді науковці дізналися про нормативні вимоги при підготовці дисертаційного дослідження та вимоги щодо запобігання самоплагіату.

У присутніх виникло багато запитань, на які вони змогли отримати обґрунтовані відповіді. Аспіранти, які не були присутніми особисто, мали змогу прийняти участь у семінарі дистанційно.

26 лютого 2021 року здобувачі третього рівня вищої освіти ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Одеського національного економічного університету разом з доктором економічних наук, професором кафедри фінансів Мариною Слатвінською відвідали підрозділи митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, відділ кінологічного забезпечення управління протидії митним правопорушенням, музей Одеської митниці.

Під час зустрічі здобувачі освіти дізналися особливості процедури  ідентифікаційного огляду, оформлення митних декларацій, здійснення митного огляду товарів, які прибувають до Одеського порту. Цікавою була інформація про роботу кінологічної служби, зокрема службових собак Кепа та Фіфи, які вміють знаходити наркотики тощо. Здобувачі побували на майданчиках зі вживаними транспортними засобами та ознайомилися з особливостями перевезення автомобілей у контейнерах, механізмами і заходами, які дозволяють забезпечити цілісність майна навіть під час сильних штормів. Дізналися, куди розвантажують контейнери, що прибувають контейнеровозами,  а також як зберігають та завантажують зернові та олії, у тому числі екзотичні. У Музеї Одеської митниці почули розповідь про найцікавіші схованки контрабанди. Здобувачі під час заходу отримали відповіді на безліч питань у сфері економіки та фінансів, наприклад, як пандемія позначилася на митних платежах, чи не спричинили карантинні заходи контейнерного колапсу, на скільки збільшилися митні платежі, сплачені суб’єктами ЗЕД, які працюють у зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби. Фахівці розповіли про економічний ефект від боротьби з контрабандою, а також про заохочення для митників, які  виявили контрабанду. Зустріч завершилася інтелектуальною грою, присвяченою 89-й річниці утворення Одеської області, де учасники згадали, до яких князівств, країн та імперій у різні роки входили частини території Одеської області, пограли в «адміністративно-територіальні пазли», з’ясували все про місцеві бюджети, джерела їх формування та витрачання.

За сприяння у проведенні заходу щиро дякуємо в.о. начальника Одеської митниці Держмитслужби Олексію Бочку, в.о. начальника митного поста «Одеса» Євгенію Носову, прес-секретарю Олені Гусєвій, заступнику начальника відділу кінологічного забезпечення Віктору Дядику,  начальнику Адміністрації Одеського морського порту Максиму Лапаю, очільниці відділу зовнішніх зв’язків Юлії Пляшковій та інженеру цього ж відділу Тетяні Яковлєвій.

У четвер 11 лютого 2021 року о 14.30 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. з гарантами ОНП та викладачами, які проводять заняття з аспірантами 1-го та 2-го років навчання.

В ході зустрічі були обговорені та отримані пропозиції щодо:

 • заходів залучення аспірантів до участі у міжнародній діяльності;
 • необхідності індивідуалізації траєкторії навчання із можливість обрання вибіркових дисциплін інших ВНЗ, зокрема з закордону;
 • корегування освітньо-наукових програм по кожній спеціальності;
 • можливості стимулювання щодо публікацій у науково-метричних базах даних Web of Science та Scopus;
 • залучення до навчального процесу фахівців-практиків.

У вівторок 2 лютого 2021 року о 13.00 відбулася зустріч проректора з наукової роботи Літвінова О.С. та гарантів ОНП зі здобувачами 3 рівня вищої освіти ОНЕУ.

            В ході зустрічі аспіранти:

–           ознайомились з новими можливостями щодо до участі у грантових програмах;

–           обговорили питання освітньої та наукової діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD);

–           виявлені проблемні питання, що виникають в процесі підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти;

–           прийняли участь  в анкетуванні  щодо освітньо-наукової діяльності в університеті.

            За результатами зустрічі отримані конкретні пропозиції щодо удосконалення змісту та процесу навчання за освітньо-науковими програмами з підготовки докторів філософії.

30 листопада 2020 року для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНЕУ ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування», в межах дисципліни «Фінансова політика», яку викладає  доктор економічних наук, професор Слатвінська М. О., відбулася дистанційна лекція запрошеного гостя (відповідно до договору про співпрацю), представника Західноукраїнського національного університету доктора економічних наук, доцента Тараса Ярославовича Маршалока.  Під час лекції Тарас Ярославович висвітлив фіскальні імперативи економічної рівноваги, розкрив проблемні аспекти фіскальної політики України та надав відповіді на низку питань здобувачів Дібрової О. та Ігнатенко Р.

29 вересня 2020 року здобувачі доктора філософії прослухали лекцію українського економіста, професора університету Кейс Вестерн Резерв (США) Романа Шеремети. Залишаючись вірним експериментальній економіці, Роман Шеремета прочитав лекцію «Економіка постпандеміі», природно з дотриманням всіх вимог і обмежень МОН та МОЗ. На круглому столі для університетських вчених обговорювали питання активізації вузівської науки.

28 березня 2019 р. пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки».

Відкрив конференцію Ректор ОНЕУ Звєряков Михайло Іванович – член-кореспондент АН України, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.

«Переконаний в тому, що обговорення наукових і практичних питань економічного розвитку в контексті вирішення проблем суспільства дозволить молодим науковцям не тільки вдосконалити власні наукові дослідження, а й обґрунтувати шляхи подальшого економічного розвитку України», – зазначив проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Анатолій Іванович Ковальов.

Активне обговорення та чимало запитань викликали доповіді пленарного засідання, на якому виступили:

– Волчек Руслан Миколайович – к.е.н., доцент, докторант;

– Табанова Анастасія Іванівна – к.е.н., викладач;

– Зіньковська Дар’я Володимирівна – к.е.н., викладач.

Учасники заходу представили і обговорили більше 100 доповідей за такими ключовими темами:

– Інноваційний розвиток та відтворення суспільного капіталу;

– Проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами;

– Сучасні тренди розвитку маркетингу;

– Теоретичні та прикладні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин;

– Напрямки розвитку обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу та оподаткування в умовах поглиблення інноваційно-інвестиційних процесів в Україні;

– Фіскальна політика підтримки інноваційного вектору розвитку економіки;

– Діяльність сучасних підків під впливом цифрових інноваційних систем;

– Організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристсько-рекреаційними комплексами.

21 вересня 2018 року здобувачі третього рівня вищої освіти Одеського національного економічного університету  прослухали лекції представників Національного банку на теми: «Управління змінами» та «Монетарна політика Національного банку». Спікери розповіли про трансформацію НБУ, реформу фінансового сектору, проектне управління та стратегію Національного банку України. Спікерами лекцій виступили директор департаменту стратегії та реформування – Відякін Михайло Миколайович та заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу – Лепушинський Володимир Олександрович.

Всі учасники лекцій мали змогу прийняти участь у дискусії. Дуже насичені по інформації лекції, з яких вичерпнули багато нового та дозволило по-новому поглянути на стан банківського сектору та перспективи його розвитку.

20 вересня 2018 року відбулася зустріч з І. Міклошем – Головою Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні, головним економічним радником Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, який виступив перед колективом ОНЕУ з лекцією за темою «Чому Україна знаходиться нижче свого потенціалу, і що робити аби це виправити»?

На лекції були присутні 75 осіб, серед яких викладачі, аспіранти, співробітники різних підрозділів та студенти ОНЕУ.

Головними питаннями, які обговорювалися на лекції були такі:

– Які реформи необхідні Україні та за який період можливо їх реально провести?

– Порівняння стартових позицій України та Словаччини до початку реформ та передумов їх проведення.

– Який потенціал має Україна для реалізації необхідних реформ?

– Яких результатів у реформуванні економіки вдалося досягти та які перешкоди гальмують соціально-економічний розвиток України?

– Які економічні та соціальні питання залишаються невирішеними на даний час?

Після лекції відбулася жвава дискусія з питань подальшого реформування економіки України та визначення шляхів вирішення існуючих соціально-економічних проблем.

23 травня 2018 року аспіранти ОНЕУ взяли участь у круглому столі за темою «Національна економіка: від нестійкого розвитку до соціальної держави» за участю Директора Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Гейця В.М., ректора ОНЕУ, члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора Звєрякова М.І., проректора з наукової роботи, доктора економічних наук, професора Ковальова А.І. Загальна кількість учасників склала 42 науковця, в т.ч. 2 науковця із Житомирського державного технологічного університету.

На круглому столі зі вступною доповіддю виступив ректор ОНЕУ, доктор економічних наук, професор Звєряков М.І. У доповіді було розглянуто актуальні питання розвитку національної економіки в складних сучасних політичних і економічних умовах, визначено головні ендогенні та екзогенні фактори та драйвери економічного зростання.

Доповідь Директора Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Гейця В.М. була присвячена актуальним питанням трансформації інституційного простору України та адаптації до ринкового середовища, підготовки суспільства до трансформаційних змін в усіх сферах життєдіяльності, запровадження соціальних ліфтів для громадянського суспільства. Також увага була акцентована на важливій соціальній ролі держави у цих трансформаційних процесах та питаннях формування активного громадянського суспільства.

23 березня 2018 року в Малому актовому залі Одеського національного економічного університету відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Глобальні та регіональні аспекти інноваційного розвитку економіки». У роботі конференції взяли участь більше 150 молодих науковців з ОНЕУ та 8 інших ВНЗ України.

Зі вступним словом до учасників конференції та гостей від імені ректору ОНЕУ звернувся проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Ковальов. У своєму виступі він підкреслив важливість проведення подібних наукових заходів, відзначив особливе значення наукових досліджень молодих вчених, наголосив на необхідності широкого залучення аспірантів і здобувачів до роботи Ради молодих вчених ОНЕУ. Також проректор ознайомив учасників конференції з останніми тенденціями та ключовими аспектами підготовки та атестації кадрів вищої наукової кваліфікації – докторів філософії та докторів наук.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді: докторантки ОНЕУ, к.е.н., доцента кафедри фінансів А.В. Хомутенко, к.е.н., викладача кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу К.А. Наймарк і аспірантки кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності М.О. Буздиган.

По завершенню пленарного засідання учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях за вісьмома тематичними напрямами:

 • інноваційний розвиток та відтворення суспільного капіталу;
 • проблеми організаційно-економічного та правового забезпечення управління бізнес-процесами;
 • сучасний стан і перспективи розвитку теорії та практики менеджменту та маркетингу в Україні;
 • теоретичні та прикладні проблеми сучасних міжнародних економічних відносин;
 • напрямки розвитку обліку, контролю, аудиту, економічного аналізу та оподаткування в умовах поглиблення інноваційно-інвестиційних процесів в Україні;
 • фіскальна політика підтримки інноваційного вектору розвитку економіки;
 • інноваційні моделі та методи управління банківською діяльністю в контексті фінансової глобалізації;
 • організаційно-економічне забезпечення механізму управління туристсько-рекреаційними комплексами.

15-16 березня 2018 року аспіранти ОНЕУ прийняли участь у Конгресі проектних ініціатив Румунія – Україна та у навчальному семінарі з підготовки міжнародних проектів. На Конгресі, у межах транскордонної співпраці, була представлена Спільна оперативна програма Румунія-Україна 2014-2020. Відбувся конкурс проектних пропозицій, на якому викладачі та аспіранти ОНЕУ надали пропозиції по 11 напрямкам співпраці. На заході надавалися поради з підготовки заявок на проекти, румунські та українські представники спілкувалися у панельних дискусіях. Конгрес та семінар відбулися за ініціативи та підтримки Одеської обласної державної адміністрації.

23 жовтня 2017 року в Одеському національному економічному університеті в Малій Актовій Залі відбулася зустріч з делегацією Європейського Союзу, яку очолив посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі!

На зустрічі з адміністрацією університету, викладачами, аспірантами та студентами Одеського національного економічного університету, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеської національної юридичної академії, Одеського національного політехнічного університету та Одеського Регіонального Інституту Державного Управління обговорювалася тема, яка є дуже актуальною та нагальною для України, а саме: «Майбутні перспективи взаємовідносин між ЄС та Україною».

Метою візиту дипломата було поширення Європейського досвіду становлення сучасної та демократичної держави. Пан Хьюг Мінгареллі зазначив, що саме молодь є майбутнім держави, яка й повинна продовжувати розвивати співпрацю між Україною та Європейськими країнами.

Головною проблемою України, яка не дозволяє стати рівноправним членом ЄС, на думку посла, є корупція у всіє сферах життя країни. Наразі до України не надходять інвестиції, які спроможні надавати нові робочі місця, тому що іноземні інвестори налякані саме великим рівнем корупції. Відтак, для прийняття України до ЄС, наша країна повинна зробити все можливе для того, щоб побороти корупцію в економіці, юстиції та адміністративних структурах.

Пан посол наголошував на тому, що для сталого розвитку економіки, країні необхідне наступне:

 1. інвестиції світових ринків;
 2. прозорі відносини в економіці, юстиції та адміністративних структурах;
 3. виготовлення безпечної продукції;
 4. не забороняти свободу слова народу.

21 вересня 2017 року аспіранти ОНЕУ прийняли активну участь у круглому столі на тему: «Економічна політика України – визначаючи майбутнє». В роботі круглого столу прийняв участь директор Інституту економіки та прогнозування НАН України д.е.н., проф., академік НАН України Геєць В.М.

З 29.05. по 02.06.2017 р. аспіранти ОНЕУ прослухали курс лекцій викладача Вищої школи бізнесу в м. Катовіце (Польща) доктора Томаша Каспровіч.

9 вересня 2016 року відбулося урочисте відкриття циклу лекцій та семінарів професора Альваро Фернандеса (Португалія) «Економіка Європейського союзу та майбутнє відносин ЄС-Україна».

Учасниками були молоді вчені, аспіранти та студенти ОНЕУ, ОНУ ім. І.І.Мечникова, ОНПУ та ОРІДУ НАДУ.

Для програми семінару були обрані актуальні теми досліджень ЄС та відносин Україна-ЄС для збільшення можливостей працевлаштування майбутніх випускників.

Запрошеним гостем на відкритті семінарів цього разу був Юргіс Вілчінскас – Радник, Керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні. Після його виступу, в котрому були порушені хвилюючі теми з теперішньої ситуації в ЄС (особливо тема Brexit), присутні в аудиторії змогли поставити свої питання та отримати на них відповіді в ході дискусії.

5 вересня 2016 року аспіранти прослухали лекцію професора Токійського університету Кімітака Матцузато на тему: «Наукове дослідження кризи в Україні».

В ході виступу професора мала місце дискусія з аудиторією – свої питання ставили викладачі, аспіранти, студенти та наукові співробітники. Теми для обговорення були широкого спектру: від проблем політики та економіки до японської системи освіти і процедури вступу до вищих навчальних закладів.

31 травня 2016 року Одеський національний економічний університет, за планами міжнародного наукового обміну, відвідав з візитом всесвітньо відомий вчений, лауреат Нобелівської премії Вернон Сміт.

Він виступив перед викладачами, аспірантами та студентами з лекцією «Вплив реформацій на економіку розвинених країн світу». Після лекції пан Вернон Сміт відповів на запитання, мав розмову з ректором ОНЕУ проф. М.І. Звєряковим.

28 квітня 2016 року ректор університету М.І. Звєряков вручив сертифікати аспірантам та студентам ОНЕУ, ОНУ ім. І.І.Мечникова та ОНПУ, які відвідали курс лекцій «Економіка Європейського Союзу та відносини ЄС – Україна 2015/2016». Цей курс проводив професор Альваро Фернандес з Португалії за підтримки модуля Jean Monnet програми Erasmus+. Це дозволило аспірантам та студентам поглибити свої знання як з теми відносин між Україною та Європейським Союзом так і з англійської мови, особливо з економічних термінів, а також отримати навики з використання в роботі OneDrive платформи. Отриманий досвід допоможе в майбутньому кожному як в подальшому навчанні так і на роботі в вітчизняних та закордонних компаніях.

27-29 квітня 2016 року представники Одеського національного економічного університету, в особі вчених і членів Ради молодих вчених ОНЕУ, взяли активну участь в II ODESSA SMART FORUM. Форум об’єднав провідні наукові конференції восьми Одеських ВУЗів. Програма форуму включала в себе: конференції на базі кожного ВУЗу; відкриття Форуму і Welcome Party; майстер-класи та круглі столи; відпочинок на Science Slam і екскурсію по місту Одесі.

Молоді вчені ОНЕУ були активними учасниками всіх заходів форуму. Так, зокрема, слемером на Science Slam від ОНЕУ був к.г.н, старший викладач кафедри економіки та управління туризмом – Ярьоменко Сергій Григорович, виступ якого був присвячений дослідженню сучасної теорії геополітичної стикової зони. Яскравий та динамічний виступ приніс Ярьоменко С.Г. перемогу в Science Slam.

Також, в рамках форуму, в Одеському національному економічному університеті відбулась Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та молодих вчених «Стабілізація та перспективи соціально-економічного розвитку».

В роботі конференції взяли участь 100 науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів. Під час секційних засідань було презентовано та обговорено наукові доповіді та повідомлення учасників конференції відповідно до таких напрямків:

– актуальні проблеми теорії і практики господарювання на макро- та     мікроекономічному рівнях;

– гуманітарні питання розвитку суспільства і держави;

– історичні складові гармонізації та стабілізації суспільства.