Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Кафедри, що відповідають за підготовку здобувачів вищої освіти (випускові)

Фінансів Фінансового менеджменту та фондового ринку Банківської справи

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки
Сучасна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл дослідницької та академічної підготовки
Методологія і організація наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях етика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна майстерність та професійна Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління науковими проектами та інтелектуальна власність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл мовної підготовки
Іноземна мова для академічних цілей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл спеціальної наукової підготовки
Фінансова політика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий та страховий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління фінансами банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОНП
Фінансовий потенціал та фінансова безпека держави Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Актуальні проблеми фінансової науки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси муніципальних та регіональних утворень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Антикризове фінансове управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхові системи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий менеджмент страховика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківський ризик-менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-моделі в банківській діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Регулювання діяльності банків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорії фінансових ринків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вартісно-орієнтоване управління компанією Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічний маркетинг в банку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальні дисципліни з каталогу
Практична підготовка
Науково-педагогічна практика Силабус Робоча програма науково-педагогічної практики