Логвіновська Світлана Іванівна

Логвіновська Світлана Іванівна

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний економічний університет, «Економіка підприємства», 2008

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, « Механізм управління відтворенням регіональної еколого-виробничої системи », 2010

Вчене звання

Доцент, 2011

Досвід роботи – 19 років

Дисципліни

Фінанси, місцеві фінанси, бюджетна система.

Підвищення кваліфікації

Щорічно здійснюється підвищення рівня педагогічної майстерності шляхом відвідування відкритих лекцій та практичних занять. Особливе місце серед заходів, що сприяють підвищенню якості викладання, займають міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, семінари та різноманітні тренінги для викладачів, серед яких «Сучасні освітні технології», «Застосування комп’ютерних технологій в економіко-математичному моделюванні», «Активні методи в навчанні»  та ін.

Наукові інтереси

Фінанси, місцеві фінанси, бюджетна система.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 12

Вибрані публікації 

  1. Логвіновська С.І. Фінансове та ресурсне забезпечення відтворення еколого-виробничих систем / Семенов В.Ф.// Одеса: Фенікс, 2011р. – 313 с.
  2. Логвіновська С.І. Бюджетна система України: проблемні питання / Волохова І.С., Л.А.Васютинська., Слатвинська М. О. Дубовик О. Ю // Одеса: ВОИ СОИУ”Атлант” 2013
  3. Логвіновська С.І. Податкова система / Волохова І.С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О.// Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
  4. Логвіновська С.І. Вибір моделі реформування податкової системи України з урахуванням зарубіжного досвіду / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 24 (II ч.). – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – С.75 – 80
  5. Логвіновська С.І. Фінансове забезпечення правоохоронної системи : проблематика та практика/ Курганська Е.І. // Сорок восьмі економіко – правові дискусії: матеріали міжнар. науково – практ. інтернет – конф. (24.06.2020 р. Львів). – Львів. – 2020 р. – С.35-41: http://www.spilnota.net.ua/ua/send-topic/
  6. Логвіновська С.І. Проблеми казначейського управління бюджетними коштами в умовах політичної кризи при переході на СДО/ Курганська Е.І.// С. 20-24https://researcheurope.org/conferences/
  7. Логвіновська С.І. Проблеми оподаткування аграрного сектору в умовах економічної кризи/ Курганська Е.І., Случинська І.А// Світ економічної науки.- вип.24. : матеріали міжнар. науково – практ.  інтернет– конф. (25.06.2020р. Тернопіль). – Тернопіль. – 2020 р. – С.32-38 http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3467/