Луценко Ірина Сергіївна

Луценко Ірина Сергіївна

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 2007, «Фінанси»

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, тема дослідження: «Податкова політика в сфері зовнішньоекономічної діяльності», 2013 р.

Вчене звання

Доцент, 2020 р.

Досвід роботи – 13 років

Дисципліни

Фінанси, Податкове рахівництво, Податкова експертиза, Організація та методика податкових перевірок, Оподаткування суб’єктів господарювання

Підвищення кваліфікації

  1. Варненський економічний університет (Болгарія) за програмою підвищення кваліфікації «Balanced economic and legal processes in society and Business environment in the context of globalization» з 15.09.2018 р. по 01.10.2018 р. Сертифікат №00105

2. Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України з 10.11.17 по 10.12.17 за програмою підвищення кваліфікації «Податкова експертиза» (довідка від 11.12.2017 р.)

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

  1. International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal:Baltija
  2. Украйна- България- Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи: Сборник докладов VI межд. наук. конф. (17.09.2018 Варна, България)
  3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики»: Збірник докладів (16.10.2020, Україна, Одеса)

Наукові інтереси

Податкова політика, Податковий контроль, Фінансова безпека держави, Оподаткування суб’єктів господарювання

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 73

Вибрані публікації

  1. Lutsenko І. Management and Control Model of Organizational Change in the Process of Monitoring of Financial Results /S. Kafka, O.Kostin, I. Lutsenko, Z. Liulchak, H.Kuzmenko, H.Moskaliuk // International journal of recent technology and engineering (IJRTE). – 2019. – volume-8. – Issue –3. – С.7261-7265.
  2. Луценко І. С. Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи. Економіка та держава. 2020. № 6. С. 131–135.

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.6.131

  1. Луценко І. С. Податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення в Україні: сучасна практика. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 129–134.

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.129

4. Луценко І. С. Ефективність податкового контролю як запорука додаткових надходжень фінансових ресурсів до зведеного бюджету України. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8105 (дата звернення: 20.10.2020).

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.62

  1. Луценко І.С. Методика проведення експертнихдосліджень зовнішньоекономічних операцій з переробки матеріальних ресурсів /І.С. Луценко, В.П. Хомутенко// Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 33-43.

6. Луценко І.С. Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні/ І.С. Луценко, В.П. Хомутенко, О.Ю. Костін // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С.24-30.

Посилання на профіль 

ORCID: 0000-0002-9613-4307
Google Scholar