Шикіна Наталія Анатоліївна

Шикіна
Наталія Анатоліївна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний економічний університет, 1998

Науковий ступінь

Диплом кандидата наук

Вчене звання

Аттестат доцента

Досвід роботи – 30 років

Дисципліни

Фінанси, Фінансова безпека, Методологія наукових досліджень

Підвищення кваліфікації

Департамент фінансів Одеської міської ради з 28.12.2016 по 27. 01. 2017 рр. Наказ №378О від 22.12.16 «Місцеві фінанси»

Наукові інтереси

Теорія фінансів, фінансова безпека, фінанси домогосподарств

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 100

Вибрані публікації 

 

  1. Шикіна Н.А. Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика / Н. А. Шикина, А. Н. Коцюрубенко // Науковий віснику ХДУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – №6. – Ч. 5. – С. 107-109.
  2. Шикіна Н. А. Деякі аспекти аналізу бюджетної безпеки України / Н. А. Шикіна, Г. М. Коцюрубенко // Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: зб. наук. пр. з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 128-133.
  3. Инфляция как инструмент квазифискального налогообложения: теоретические аспекты / Вісник Одеського національного університету. Том 21. Випуск 2. 2016. Серія ЕКОНОМІКА. – С. 199-202.
  4. Шикина Н.А. Ресурсная политика домохозяйства: стратегия и тактика: монографія / В. Г. Баранова, Н. А. Шикина, А. Н. Коцюрубенко. – Mauritius: LAP LAMBERT Academic publishing, 2017 – 134 с.
  5. Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. Економічні детермінанти національної безпеки України / Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2019, № 4, c. 136-150.
  6. Фінанси: навчальний посібник в 2-х частинах / ред. В. Г. Баранової .– Одеса: Атлант, 2015. – Ч.1. – 344с. (Власний внесок – розділ 10, стор. 259 – 310).
  7. Фінанси: навчальний посібник в 2-х частинах / ред. В. Г. Баранової. – Одеса: Атлант, 2015. – Ч.2. – 309с. (Власний внесок – розділ 19, стор. 154 – 179).
  8. Шикіна Н.А. Трансформаційні процеси у податковій системі України. : монографія. / За редакцією І.С.Волоховой – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2018. – 384 с. (Розділ 11, стор. 344 -374)
  9. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с. (розділи 10, 19, 20, стор. 92-104, 179-188, 190-200)

Посилання на профіль

Google Scholar