Шикіна Наталія Анатоліївна

Шикіна
Наталія Анатоліївна
к.е.н., доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСТАННІ ПЯТЬ РОКІВ 

📌  Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, 1998

📌   Науковий ступінь:

Диплом кандидата наук

📌   Вчене звання:

Аттестат доцента

📌  Досвід роботи – більше 30 років

📌  Дисципліни:

Фінанси, Фінансова безпека, Методологія наукових досліджень, Теоретико-методичні основи фінансів.

📌  Підвищення кваліфікації:

Департамент фінансів Одеської міської ради з 28.12.2016 по 27. 01. 2017 рр. Наказ №378О від 22.12.16 «Місцеві фінанси»

📌  Наукові інтереси:

Теорія фінансів, фінансова безпека, фінанси домогосподарств

 📌  Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт –  більше 100

 📌  Вибрані публікації:

  1. Шикіна Н. А. Деякі аспекти аналізу бюджетної безпеки України / Н. А. Шикіна, Г. М. Коцюрубенко // Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: зб. наук. пр. з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С. 128-133.
  2. 2. Шикіна Н.А. Инфляция как инструмент квазифискального налогообложения: теоретические аспекты / Вісник Одеського національного університету. Том 21. Випуск 2. 2016. Серія ЕКОНОМІКА. – С. 199-202.
  3. Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. Економічні детермінанти національної безпеки України / Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2019, № 4, c. 136-150.

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1139

  1. Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. Дефіцит державного бюджету у контексті національної безпеки України./ Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 2 (73). С.108-120.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dE5voUAAAAJ&hl=ru

  1. Шикіна Н.А., Коцюрубенко Г.М. Оцінювання фінансової безпеки домогосподарств: методичний та аналітичний аспекти. Економіка та суспільство. 2021. № 25.

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/26

📌  Посилання на профіль:

Google Scholar