Дубовик Ольга Юхимівна

Дубовік
Ольга Юхимівна
к.е.н., професор, доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСТАННІ ПЯТЬ РОКІВ 

📌   Вища освіта:

Одеський інститут інженерів морського флоту, 1984, «Економіка і організація водного транспорту»

📌  Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, «Вплив впровадження нової техніки та прогресивної технології на зростання продуктивності праці (на прикладі судноремонтних підприємств)», 1990

📌  Вчене звання, рік:

Доцент кафедри фінансів, 2000 р.

📌   Досвід роботи:

Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 32 роки

 📌   Дисципліни:

«Податкова система», «Основи оподаткування», «Податковий менеджмент», «Митна справа», «Митна логістика»

 📌  Підвищення кваліфікації :

 1. Одеська митниця ДФС (2017 р.).
 2. Вища школа готельної справи та громадського харчування м. Познань (Польща) (2017 р.).
 3. Університет м. Магдебург (Німеччина) (2017 р.).

📌  Конференції:

 1. Дубовик О.Ю. Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств в Україні // V Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти». – Дніпро: Нац. металург. академія Укр., 30-31.03.2021. – С. 334-337.
 2. Дубовик О.Ю. Податкова політика України в контексті європейського досвіду // ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків». – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 18.02.2021. – С. 32-34.
 3. Дубовик О.Ю. Щодо доцільності вибору ставки податку на доходи фізичних осіб // ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку». – Херсон: ХНТУ, 28.04.2020. – С. 695-697.
 4. Дубовик О.Ю. Податкові резерви зростання доходів об’єднаних територіальних громад // Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю «Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 11.10.2019. – С. 59-60.
 5. Дубовик О.Ю. Деякі аспекти податкового регулювання малого підприємництва // Міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансова інфраструктура в забезпеченні сталого розвитку». – К.: ДВНЗ «Київський нац. ек. ун-т ім. Гетьмана, 19.03.2019. – С. 98-100.

📌  Наукові інтереси:

Макроекономічні проблеми розвитку національної податкової системи, податковий менеджмент на макро- та мікрорівнях,  використання тарифних і нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, функціонування митної системи України.

📌  Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 169

📌  Вибрані публікації :

 1. Дубовик О.Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: Навч. посібник. – Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 248 с.
 2. Податкова система: Навчальний посібник [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
 3. Дубовик О.Ю. Вектори антиризикових заходів держави у сфері оподаткування // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». 2021. № 20. – С. 112-117.
 4. Дубовик О.Ю., Мартинюк І.В. Фіскальна ефективність митних платежів в Україні // Науковий вісник ОНЕУ. 2021. № 1-2.
 5. Дубовик О.Ю., Касса А.П. Вектори підвищення фіскальної ефективності ПДВ // Галицький економічний вісник. 2019. № 5 (60). – С. 95-101.

Посилання на профіль

Google Scholar

ORCID