Коцюрубенко Ганна Миколаївна

Коцюрубенко
Ганна Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

💡ДОСЯГНЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСТАННІ ПЯТЬ РОКІВ

  📌 Вища освіта:

Одеський державний економічний університет, «Фінанси і кредит», 2008

 📌 Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, «Фінансові ресурси домогосподарств України: формування, розподіл та використання», 2014

  📌 Вчене звання:

Доцент, 2019

  📌 Досвід роботи – з 2008 року

  📌 Дисципліни:

Фінанси, Фінансова система, Міжнародне оподаткування

  📌 Підвищення кваліфікації:

 

 1.  Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки і права «Крок»,. Свідотство про підвищення кваліфікації №КР 04635922/000351-20 від 24.12.2020 р. , 2 ЕКТС
 2. Приватний заклад « Київська школа економіки», підвищення кваліфікації, сертифікат № 2021-MPF-000034 від 30.06.2021, 4,4 ЕКТС

📌  Тренінги:

– Інтенсив з сучасних підходів та методів у викладанні: фасилітація, тренінг, коучінг (с. Зелене, І-Франківська обл.,19-25 серпня, 2019 р.)

– Інтенсив-тренінг «Викладачі ін екшн»  (Київ, 17-19 травня, 2019 р.)

📌  Конференції:

 • Annual forum of the EU Strategy for the Danube region (м. Софія, Болгарія, 18-19 жовтня 2018 р.);
 • Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» (м. Варна, Болгарія 25 вересня 2017 р.);

📌  Нагороди/відзнаки:

 • «Кращий лектор» за результатами голосування студентів факультету фінансів та банківської справи ОНЕУ (2019-2020 рр.).
 • «Кращий викладач семінарських занять» за результатами голосування студентів фінансово-економічного факультету ОНЕУ (2014, 2017 рр.)
 • призер першого в Україні проекту «Science Slam» (2014 р.)

📌  Наукові інтереси:

Фінансова система та фінансова спроможність, фінанси домогосподарств

 📌 Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 60

📌  Вибрані публікації :

 1. Перспективи використання потенціалу СЕЗ в умовах посткризового відновлення економіки України / С. О. Даниліна, Г. М. Коцюрубенко, О. В. Шикіна // Інфраструктура ринку. – Одеса, 2020. – Вип. 42. – С. 77-82.
 2. Податкова система: Навчальний посібник [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с
 3. Іоргачова М. І. Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією / М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова, Г. М. Коцюрубенко // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – С. 111-115.
 4. Коцюрубенко Г. М. Практика реалізації фінансового контролю в Україні (на прикладі аналізу діяльності апарату Південного офісу Держаудитслужби) / Г. М. Коцюрубенко, М. І. Іоргачова, О. М. Ковальова // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 2 (19). – С. 209-214.
 5. Коцюрубенко Г.М. Економічні виміри національної безпеки України [Текст] / Г. Коцюрубенко, Н. Шикіна // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 4. – С. 136-150.
 6. Коцюрубенко Г. М. Домінанти формування доходів домогосподарств в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Коцюрубенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 7 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/51.pdf

Посилання на профіль

Google Scholar

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8/simple-search?filterquery=%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%93.%D0%9C.&filtername=author&filtertype=equals

ORCID

Web of Science ResearcherID 
P-7445-2014