Курганська Елеонора Іванівна

Курганська
Елеонора Іванівна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08, рік присвоєння наукового ступеню — 2013р.

 

Досвід роботи

Працює на кафедрі фінансів ОНЕУ з 2010 р.

Дисципліни

 • Бюджетна  система;
 • Фінанси;
 • Бюджетний менеджмент;
 • Казначейська справа;
 • Вступ до фаху;
 • Сучасні підходи прийняття рішень у фінансово-кредитних установах;
 • Управління кар’єрою в фінансовій та банківській сферах.

Наукові інтереси

 • Бюджетна  система;
 • Фінанси;
 • Бюджетний менеджмент;
 • Управління кар’єрою в фінансовій та банківській сферах;
 • Система казначейства,
 • Бюджетний і казначейський менеджмент.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт  60

Підвищення кваліфікації 

 1. Підвищення кваліфікації в університетах м.Варшава (Польща): Warsaw (Poland), CLAM CONSULTING. Chairman of the Board at Consilium LLC: 01-03.05. 2017y.
 2. Стажування в університетах м. Познань (Польща): Poznań(Poland)Instytut rozwoju współpracy międzynarodowej: 02.05.2017y. Poznań(Poland) Academy of hotel management De Łhótellerie De ła Restauration Et Du Tourisme (Holding SA) V-ce kanclerz ds.  współpracy międzynarodowej: 22.04.-02.05.2017р.
 3. Стажування в Університеті м. Магдебург (Німеччина): Deutschland, Otto-von-geuricke- universität Magdeburg: 04-05.05.2017y.
 4. Курс лекцій президентів, міністрів, народних депутатів України, юристів, політтехнологів, піар-менеджерів, радників, помічників народних депутатів з питань практичної діяльності помічника народного депутата, законотворчої роботи, дисциплін з політичного менеджменту та піару в Школі помічника народного депутата України: 02-05.08.2018р. та 22-25.09.2018р.
 5. Стажування в комітеті Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства: 06.10-08.11.2018р.(участь в засіданнях та круглих столах Комітету ВР України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, Комітету ВР України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції та ін.: 2018-2019рр.)
 6. Стажування в Європейському Парламенті: курс лекцій від євродепутатів різних політичних партій, міністрів, керівників державних структур, участь в слуханнях засідань (Бельгія, м. Брюссель) : 23-30.11.2018у.
 7. Стажування у Великій Палаті Європейського Суду з Прав Людини, Раді Європи та Міжнародній Торгівельній Палаті (Франція, м.Париж, м.Страсбург): 05-14.10.2019у.
 8. Стажування в Верховному суді Британії, Британському Парламенті, юридичній компанії Лондону, місцевому суді Лондону (Великобританія, м.Лондон): 17-24.11.2019у.

 Вибіркові публікації:

 1. Курганська Е.І. Management of State budget expenditures through the system of treasury. Socioeconomic research bulletin: collection of scientific works. ­ Odessa national economic university. ­- Issne 4, №59. ­– 2015, ­ 86­-89.
 2. Курганська Е.І. Finansial management of the single treasury account in the economic crisis. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. ­Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова. ­ Т14, вип.:наук. праці;- О:Наука і техніка, 2015, 14 (3 (31), 169 ­– 175.
 3. Кублікова ТБ, Курганська ЕІ. . Система казначейства: управління фінансовими ресурсами// Монографія.-Одеса:ОНЕУ.-2015.-С.324.
 4. Курганська Е.І. Шляхи адаптації системи казначейства до світових стандартів Науковий вісник. ­ №2(234), Одеса: ОНЕУ. ­ 2016, С.100-114.
 5. Kurhanska E. System treasury: the relevance of budget funds. Economics and finance: science and practice. ­ Melbourne, Australia. ­ 2016, рр. 143- ­ 147.
 6. Kurhanska E. Expenditure management through treasury system: current trends. Trends in the development of national and world science. ­ Nuremberg, Germany, 2016 рр. 137- 141.
 7. Kurhanska E. The System Of The Treasury In Ukraine: Actuality And Prospects Of Development. Research Papers in Economics and Finance. ­ Poznan, Poland. ­ № 2(3), -р.15-22.
 8. Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M., Nahorna I., Kurhanska E. Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise. Financial and credit activity: problems of theory and practice. -­ 1. ­- №28. -­ 2019 у. -­ р.302  – 312.
 9. Sandiuk H., Lushpiienko Y., Trushkina N., Tkachenko I., Kurhanska E. Special procedures for electronic public procurement Journal of Legal, Ethical and Regulatory.­ Volume 22, Special Issue 2S, 2019y.-p.1-6.

Посилання на профіль 

Google Scholar

ORCID