Мартинюк Ірина Василівна

Мартинюк
Ірина Василівна
к.е.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Вища освіта

Одеський державний економічний університет, «Фінанси і кредит», 2008

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук, «Податкова політика у сфері використання природно-ресурсного потенціалу України», 2015

Вчене звання

Доцент, 2019

Досвід роботи – 11 років

Дисципліни

Податкова система, Адміністрування податків, Податковий контроль, Митне адміністрування та контроль

Підвищення кваліфікації

  1. Одеська митниця ДФС з 20.12.2016 по 19.01.2017.
  2. Варненський економічний університет (Болгарія) з 15.09.2018 по 1.10.2018 р. Сертифікат № 00106

Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

За звітній період щорічно приймала участь у роботі міжнародних конференцій («Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results – 2016» (Бротислава, 15-18 березня 2016 року); «Development of social and economic systems in a global competitive environment» (Moldova, February 26, 2016); «Актуальные проблемы современной науки» (Санкт-Петербург–Астана–Київ–Відень, 27 лютого 2017 року); «European integration of economics, education and law» (Польща, 22-23 березня 2018 року); «Украйна – България – Европейски Съюз: Съвременно състояние и перспективи» (Болгарія, 17-21 вересня 2018 року)) та всеукраїнських науково-практичних конференціях, підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Одеського національного економічного університету.

За результатами 2014-2015 н.р. отримала почесну грамоту Одеського національного економічного університету за вагомий внесок у розвиток науково-дослідної роботи університету.

Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів. Щорічно організовує та проводить студентські науково-практичні конференції по кафедрі фінансів; здійснює організацію та проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Податкова система»; забезпечує підготовку студентів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Податкова система», що призвело до отримання призових місць у 2016 та 2017 рр.

Щорічно здійснюється підвищення рівня педагогічної майстерності шляхом відвідування відкритих лекцій та практичних занять. Особливе місце серед заходів, що сприяють підвищенню якості викладання, займають міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, семінари та різноманітні тренінги для викладачів, серед яких «Сучасні освітні технології», «Застосування комп’ютерних технологій в економіко-математичному моделюванні», «Активні методи в навчанні»  та ін.

Наукові інтереси

Податкова політика, податкова система, екологічні податки, адміністрування податків

Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 33

Вибрані публікації 

  1. Мартинюк І. В. Екологізація податкової політики / І. В. Мартинюк // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління» – Запоріжжя – 2015. – №4. – С. 14-19 (Index Сореrnicus)
  2. Мартинюк І. В. Податкова політика у сфері використання природно-ресурсного потенціалу України: теорія і практика / І. В. Мартинюк, О. Ю. Дубовик // монографія. – Одеса: Атлант, 2015. – 210 с.
  3. Мартинюк І. В. Проблеми фінансування охорони навколишнього природного середовища в України / І. В. Мартинюк // Агросвіт. – 2017. – № 11. – С. 9-14. (Index Сореrnicus)
  4. Мартинюк І. В. Діючий стан та тенденції майнового оподаткування в Україні / І. В. Мартинюк // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” – 2018. – №5. (Index Сореrnicus)
  5. Мартинюк І. В. Трансформаційні процеси у податковій системі України Монографія. /[Волохова І.С., Луніна І.О., Хомутенко А.В.]; за ред. д-ра екон.наук І.С. Волохової. – Одеса: Атлант, 2018. – 383 с.
  6. Мартинюк І. В. Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І. В. Мартинюк, Є. М. Богатирьова // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2019. – № 6. – С. 27–31. (Index Сореrnicus)
  7. Мартинюк І. В. Оподаткування праці в Україні: генезис та перспективи розвитку / І. В. Мартинюк, Є. М. Богатирьова // Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»». – 2019. – № 13 (41). – С. 48-54
  8. Martyniuk I. Methodology for determining the factors that affect the current state of implementation of investment strategies in public administration / I. Martyniuk, V. Khomutenko, G. Kotsiurubenko and others // International journal of engineering and advanced technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, vol. 8, issue 6, august 2019. – P. 4484-4487 (Scopus).

Посилання на профіль

Google Scholar