Юшкевич Юлія Сергіївна

Юшкевич
Юлія Сергіївна
к.філ.н., ст. викладач

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2003 рік, спеціальність «Філософія»; ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», 2014 рік, спеціальність «Соціальна філософія та філософія історії».

📌Науковий ступінь: кандидат філософських наук, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, тема дослідження «Морально-етичні цінності як предмет соціально-філософського аналізу», 2015 рік.

📌Досвід роботи:

З 2003 р. – викладач кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2008 р. – старший викладач кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2011 р. – старший викладач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌 Дисципліни: «Філософія»

📌Підвищення кваліфікації: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», з 25.03.2019 до 25.04.2019, довідка про стажування від 24.04.2019 №862/14, програма стажування «Філософія» обсягом 120 годин

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Вебінари

Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect – Вебінар компанії ELSEVIER, 22.04.2021

Профілі автора та установи у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 06.05.2021

Пошук інформації у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 20.05.2021

Конференції

📌 Наукові інтереси: аксіологія моралі, етика, соціальна філософія, філософія інформаційного суспільства, філософія освіти.

📌 Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: близько 100

📌 Вибрані публікації:

  1. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  2. Yushkevych Yu.S. Economic culture in the contemporary era: socio-philosophical aspect / Philosophical and methodological challenges of the study of modern society: collective monograph / T. V. Andrushchenko, Z. M. Atamaniuk, Ye. R. Borinshtein, Yu. А. Dobrolyubska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P.237-255.
  3. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. К.: Центр учбової літератури, 2016. 412 с.
  4. Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С. Світоглядні основи феномену ідентичності та проблеми її трансформації в сучасному інформаційному суспільстві. Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 153 (№2). С. 396-399.
  5. 5. Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С. Інформатизація як глобальна тенденція сучасного суспільства: соціально-філософський аналіз. Перспективи. Соціально політичний журнал. №4. С. 73-79.

📌 Науково-дослідний профіль:

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8295-0346

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p7J75ncAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/2443004/yuliia-yus-yushkevych/

Сайт https://gjs030680.wixsite.com/yuliiayushkevych