Шмиголь Михайло Федорович

Шмиголь
Михайло Федорович
к.філ.н., доцент

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта: Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, 1979 рік, спеціальність «Філософія»; Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, 1988 рік, спеціальність «Соціальна філософія та філософія історії».

📌Науковий ступінь: кандидат філософських наук, спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, тема дослідження «Стимулювання трудової діяльності як соціально-філософська проблема», 1988 рік.

📌 Досвід роботи:

З 1979 р. – викладач кафедри філософії ОІНХ

З 1988 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2001 р. – завідувач кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2011 р. – завідувач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌 Дисципліни: «Філософія», «Філософія науки»

 📌Підвищення кваліфікації: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, з 05.03.2018 до 05.04.2018, довідка про стажування від 13.04.2018 №02-01-606, програма стажування «Соціологія» обсягом 108 годин

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Вебінари

Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect – Вебінар компанії ELSEVIER, 22.04.2021

Профілі автора та установи у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 06.05.2021

Пошук інформації у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 20.05.2021

Конференції

Загальна кількість виступів на конференціях – 115

 

📌 Нагороди: Посвідчення відмінника освіти України, Указ Міністерства освіти і науки України №1304-К від 21.12.2004.

📌 Конференції: загальна кількість виступів на конференціях – 115, зокрема за останні три роки:

  1. Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (31 січня – 1 лютого 2019, Одеса, ОНЕУ);
  2. ХVІІ Міжнародна підсумкова науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» Одеського національного економічного університету, академічних установ і вищих навчальних закладів (18-19 квітня 2019 року, Одеса, ОНЕУ);
  3. ІІІ Міжнародна науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (27 – 28 лютого 2020, Одеса, ОНЕУ);
  4. ХVІІІ Міжнародна підсумкова науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» Одеського національного економічного університету, академічних установ і закладів вищої освіти (23-24 квітня 2020 року, Одеса, ОНЕУ).

📌Наукові інтереси: Проблеми епістемології, філософії освіти та глобалізації, соціальна філософія, філософія інформаційного суспільства

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: близько 170

📌Вибрані публікації:

  1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. Одеса : ОНЕУ, 2015. 277 с.
  2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  3. Основи філософії: навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь, Н. В. Щубелка, Ю. С. Юшкевич; [за. ред. М. Ф. Шмиголя]. К.: Центр учбової літератури, 2016. 412 с.
  4. Шмиголь М. Ф., Юшкевич Ю. С. Світоглядні основи феномену ідентичності та проблеми її трансформації в сучасному інформаційному суспільстві. Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 153 (№2). С. 396-399.
  5. Шмиголь М. Ф. Особливості інформаційної культури в контексті світоглядного дискурсу. Наукове пізнання: методологія та технологія. 2021. №1. С. 78-83

📌Науково-дослідний профіль:

orcid.org/0000-0003-1268-2582

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KRm0fEkAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/2442936/mikhail-smf-shmigol/