ВЕРБЕЦЬКА ОЛЕНА ДМИТРІВНА

Вербецька Олена Дмитрівна
к.і.н., старший викладач

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта:

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2007 рік, спеціальність «Історія»

 📌Науковий ступінь:

Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія, тема дослідження «Олександр Григорович Тройницький: вчений і державний діяч»  2011 рік

 📌Досвід роботи:

З 2011 р. – викладач кафедри історії України ОНЕУ

З 2015 р. – старший викладач кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌Дисципліни:

Історія всесвітньої культури

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Конференції національного і міжнародного рівня. Кафедральні та міжкафедральні наукові та методичні семінари

📌Наукові інтереси:

Світова культура, історія мистецтва, життєпис видатних діячів світової і української культури

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: близько 30

📌Вибрані публікації:

  1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. Одеса: ОНЕУ, 2015. 277 с.