Щербина Надія Федорівна

Щербина
Надія Федорівна
к.іст.н., доцент

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: доцент кафедри філософії, історії та політології

Дисципліни, які викладаються: «Історія світової культури», «Соціологія»

Науковий ступінь: к.і.н., спеціальність 07.00.01 – історія України, дисертація захищена 14.09.2007 р. в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова.

Освіта: вища, Ізмаїльський державний педагогічний інститут

Досвід роботи:

З 2006 р. – викладач кафедри історії України ОДЕУ

З 2008 р. – доцент кафедри історії України ОДЕУ

З 2011 р. – доцент кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

Сфера наукових інтересів: історія освіти, історичне краєзнавство, народознавство, культура та етнографія України, пам’яткознавство.

Основні наукові публікації:

понад 70 науково-методичних робіт та публікацій

Монографії:

 1. Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М. Ф. Шмиголя. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 277 с.
 2. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. – Київ, 2018. – 326 с.

Навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник з дисципліни «Історія української культури» (У співавтор. Махінла Ю.Б.). – Одеса: ОНЕУ, 2013 р. – 196 с.
 2. Історія та культура України. Навчальний посібник. (У співавтор. Махінла Ю.Б.) – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р. – 288 с.

Статті:

 1. Глобалізаційні виміри Новітнього часу і соціально-економічні аспекти державотворення в Україні (у співавт. Ю.Б.Махінла) // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. № 23(175) – С. 53-57.
 2. Державницькі змагання українців Далекого Сходу в 1917-1922 рр. (у співавт. Ю.Б.Махінла) // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр.: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Вип. 676-677. – С. 68-72.
 3. Традиции коммерческого образования в Российской империи // 150-річчя комерційної освіти в Одесі. Матеріали круглого столу, 12 грудня 2012 р., Одеса/ Відп. ред. М.І.Звєряков. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013 р. – С. 12-18.
 4. Національна злагода та примирення: теорія та історичний досвід (у співавт. Ю.Б.Махінла) // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – С.38-41.
 5. Національно-культурна ідентичність й державність українського народу в контексті глобалізаційних тенденцій: теоретико-методологічні підходи та конкретно-історичний досвід // Глобалізаційні процеси в контексті соціогуманітарних досліджень: український вимір / За ред. М.Ф.Шмиголя. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – 272 с.
 6. Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні й практичні аспекти (у співавт. Ю.Б.Махінла) // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 327-332.
 7. Історико-краєзнавчі дослідження на Одещині в системі краєзнавчого руху у другій половині ХХ століття // Краєзнавство. – 2017. – № 1-2. – С. 25 – 37.
 8. Розвиток освітніх закладів Бессарабії наприкінці XVIII – у ХІХ столітті // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М.І.Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 449 – 455.
 9. Грецький етнос в Одесі: деякі аспекти історії та сучасного стану// Молодий вчений. – 2018. – № 5. – С. 197-202.
 10. Історичний досвід функціонування ланкастерських шкіл у Південній Бессарабії //// Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 139 (№12). – С. 188-191.

 

Е-mail: NadinF@ukr.net