Щербина Надія Федорівна

Щербина
Надія Федорівна
к.іст.н., доцент

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища світа:

Ізмаїльський державний педагогічний інститут, 2000 рік, спеціальність вчитель української мови, літератури, народознавства та зарубіжної літератури;Одеський державний економічний університет, 2006 рік, спеціальність «Історія України»

📌Науковий ступінь: Кандидат історичних наук, спеціальність 07.00.01 – історія України, тема дослідження: «Розвиток історичного краєзнавства на Одещині. 1944-1991 рр.», 2008 рік

📌Вчене звання:

Доцент кафедри історії, 2012 рік

📌Досвід роботи:

З 2006 р. – викладач кафедри історії України ОДЕУ

З 2008 р. – доцент кафедри історії України ОДЕУ

З 2011 р. – доцент кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ

📌Дисципліни, які викладаються: «Історія світової культури»

📌Підвищення кваліфікації: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова з 23.03.2018 р. по 23.04.2018 р., довідка про стажування від 11.05.18 за № 02-01781, програма стажування «Історія України» обсягом 108 годин

📌Сфера наукових інтересів: сторичне краєзнавство, народознавство, історія освіти, світова культура, культура та етнографія України, пам’яткознавство, музеєзнавство

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Вебінари

Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect – Вебінар компанії ELSEVIER, 22.04.2021

Профілі автора та установи у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 06.05.2021

Пошук інформації у Scopus – Вебінар компанії ELSEVIER, 20.05.202

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: понад 70

📌Вибрані публікації:

  1. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / кол. авт., відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  2. Історія та культура України. Навчальний посібник. (У співавтор. Махінла Ю.Б.). Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2017 р. 288 с.
  3. Історико-краєзнавчі дослідження на Одещині в системі краєзнавчого руху у другій половині ХХ століття. Краєзнавство. 2017. № 1-2. С. 25-37.
  4. Щербина Н.Ф. Махінла Ю.Б. Грецький досвід суспільних трансформацій другої половини ХХ століття. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2019. Вип.40 (Серія: Історичні науки). С.227-235.
  5. Щербина Н. Ф. Бібліотеки та їх діяльність у контексті історико-краєзнавчого розвитку в регіоні. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (історичні науки). Старобільськ. 2021. № 4 (342). С. 176-187.

📌Науково-дослідний профіль:

https://publons.com/researcher/2442665/nadiy-scherbina/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4OZgOOYAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-9399-1418