Сіленко Алла Олексіївна

Сіленко Алла Олексіївна д. політичних н. (MD), професор

 💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌 Освіта

  • Вища (Одеський державний університет ім.. І.І, Мечникова, історичний факультет. Спеціальність «історія», кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства, 1988 рік
  • 1988-1992 – аспірантура (Одеський державний університет ім.. І.І, Мечникова, кафедра політології)

📌 Науковий ступінь

Доктор політичних наук (2000 р.), спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема: «Соціальна держава: еволюція, сутність та перспективи становлення в сучасній Україні»).

📌 Вчене звання

Професор кафедри політології (2003 р.)

📌 Трудова діяльність

  • 1993-2002 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри політології Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова)
  • 2002 р. – січень 2020 р. – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова
  • Лютий 2020 р. – серпень 2022 – помічник ректора по роботі зі студентами, професор кафедри українознавства і соціальних наук Одеського державного екологічного університету
  • З 1 вересня 2022 р. – професор кафедри мовної та психолого-педагогічної підготовки Одеського національного економічного університету

📌 Дисципліни, які викладаються

Історія психології, Соціальна психологія, Соціально-психологічний тренінг, Психологія медіації, Конфліктологія, Педагогічна майстерність та професійна етика

📌 Підвищення кваліфікації

Національний університет «Одеська юридична академія», кафедра журналістики. Квітень-травень 2016 р. Довідка № 810-3 від 12.05.2016 р.

📌 Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

📌 Сфера наукових інтересів

Політичні інститути та процеси, Соціальна держава, Теорія та практика інформаційного суспільства, Соціально-політичні та психологічні аспекти інформаційного суспільства, інфокомунікаційних технологій, електронного урядування, цифрової економіки.

📌 Наукові праці

Автор  100 наукових та навчально-методичних робіт.

Із публікаціями можна ознайомитися за посиланням

📌 Науково-дослідний профіль:

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9420-0019

GoogleScholar:https://scholar.google.com/citations?user=M1BrolwAAAAJ&hl=ru

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GRJ-9250-2022    ResearcherID Web of Science: GRJ-9250-2022