Щубелка Наталія Володимирівна

Щубелка
Наталія Володимирівна
доцент, кандидат філософських наук

 

💡РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

📌Вища освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1991 рік, спеціальність «Філософія».

📌Науковий ступінь: кандидат філософських наук, спеціальність 09.00.10 – філософія освіти, тема дослідження «Трансформація освіти як явища культури», 1999 рік.

📌Вчене звання: Доцент кафедри філософії та культурології (2003 р.)

📌Досвід роботи:

З 1991 р. – викладач кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2003 р. – доцент кафедри філософії та культурології ОДЕУ

З 2011 р. – доцент кафедри філософії, історії та політології ОНЕУ 

📌Дисципліни:

Філософія (Філософія та логіка)

Логіка та теорія аргументації

📌Підвищення кваліфікації: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», з 08.03.2020 до 18.05.2020, довідка про стажування від 19.06.2020 №777/14, програма стажування «Філософія» 

 📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди:

Конференції

Загальна кількість виступів на конференціях – 100

📌Загальна кількість виступів на конференціях: близько 100

📌Наукові інтереси: Філософія освіти, культурологія, соціально-педагогічні інноваційні технології, методика викладання у вищій школі

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: близько 100

📌Вибрані публікації:

  1. Соціогуманітарний потенціал освіти як чинник модернізації українського суспільства: Колективна монографія / Відп. ред. М. Ф. Шмиголь. Київ, 2018. 326 с.
  2. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine and other countries: collective monograph / Redakcja naukowa: prof. dr. hab. O. Bezliudnyi, prof. V. Lepskiy. Poznan: Wydawnictwo UniKS Press, 2020. 238 p.
  3. Основи філософії: навч. посіб. / За. ред. М. Ф. Шмиголя. К.: Центр учбової літератури, 2016. 412 с.
  4. Щубелка Н.В. Стратегічний потенціал освіти як чинника соціально-економічного розвитку. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип.137(№10). С.270-274. 
  5. Щубелка Н.В., Симоненко С.П. Вплив інформаційних технологій на стиль мислення людини. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політичні студії». 2021. №36. С.139-145. 

 📌Науково-дослідний профіль:

orcid.org/0000-0001-5388-2244

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9xIGh-gAAAAJ&hl=uk

https://publons.com/researcher/2442911/natalya-snv-shchubelka/