Друга вища освіта

ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 06.07.2017 р. № 143-Л «Про переоформлення ліцензій»

 Друга вища освіта

Прийом  на  навчання  для  отримання  ступеня  магістра  на основі здобутого

ступеня магістра  або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою

спеціальністю на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання

у 2018 році

 

На магістерські програми за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» – спеціальність 051 «Економіка» (Д, З), 24 «Сфера обслуговування» – спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа» (Д); 242 «Туризм» (Д,З,В), 29 «Міжнародні  відносини» –  спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»(Д, З), вступники обов’язкового складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту,  у зв’язку із визначенням Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році положень щодо обов’язкового складання у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом  Міністерства  освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77. У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині  05 червня 2018 р.; прийом заяв та документів розпочинається 2 липня і закінчується 9 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування; складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю розпочинається 14 травня за закінчується 31 травня; основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 11 липня; фахові   вступні   випробування  проводяться  з  02  липня до 29 липня.

На магістерські програми  за спеціальностями галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» -спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Д,З,В); спеціальність 072 «Фінанси банківська справа та страхування» (Д,З,В); спеціальність 073 «Менеджмент» (Д, З); спеціальність 075 «Маркетинг»(Д,З,В); спеціальність 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність»(Д,З,В) вступники  складатимуть письмове фахове вступне випробування та іспит з іноземної мови в письмовій формі.

Прийом заяв та документів на денну форму навчання починається 12 липня і закінчується 26 липня; фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови  проводяться з 27 липня до 03 серпня 2018 р.

Прийом заяв та документів на заочну, очно-вечірню форм навчання починається 12 липня і закінчується 04 серпня; фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови  проводяться з 06 серпня до 13 серпня 2018 р.

Прийом заяв та документів на вище перелічені спеціальності заочної форми навчання  з  12 липня  до 25 липня. Фахові вступні випробування та іспит з іноземної мови в письмовій формі проводиться з 27 липня до 02 серпня та з 06 до 03 серпня Зарахування: 1-ий етап  – до 6 серпня; 2-ий етап не пізніше 03 вересня.                             

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник пред’являє особисто оригінали нижчезазначених документів та додає:

копію документа, що посвідчує особу  ( 2 примірника);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію військового квитка ( або посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних;

чотири  кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники додають копію ідентифікаційного номера (2 примірника).

 Оригінали  документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття  освітнього ступеня  магістра:

за  освітньо-професійною програмою – 1 рік 4 місяців; за  науковою програмою – 1 рік 10 місяців

Примітка: Д –  денна форма навчання ; З – заочна форма навчання; В – очно-вечірня форма навчання

 Другу вищу освіту в університеті можна отримати за наступними спеціальностями (освітніми програмами) 2018 р.

 

Галузь знань

 

 

Спеціальність

 

Освітня програма

 

Форма навчання

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

 

– теорії та моделі управління

  економікою

– економіко-математичне 

  моделювання

– статистика бізнесу та державного    

  управління

– управління персоналом  сучасної      

  організації

Денна

 

Денна

 

Денна

 

Денна, заочна, вечірня

07 Управління та

адміністрування

071 Облік і оподаткування

 

– облік, аудит і оподаткування  

   в управлінні

  підприємницькою діяльністю

– міжнародний облік, аналіз і

  оподаткування

– аналіз бізнес процесів в системі    

  управління

Денна, заочна, вечірня

 

 

Денна

 

Денна

 

072 Фінанси банківська справа та страхування

 

– управління діяльністю

  банків на фінансовому ринку

– державні та муніципальні

   фінанси

– фінансовий та страховий  

  менеджмент

– корпоративні фінанси

– фіскальне адміністрування

Денна, заочна, вечірня

 

Денна, заочна, вечірня

 

Денна, заочна, вечірня

 

Денна

Денна

073 Менеджмент

 

– менеджмент організацій 

– управління фінансово-     

  економічною безпекою

     Денна, заочна

               Денна

 

075 Маркетинг

 

– маркетинговий менеджмент Денна, заочна, вечірня
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

– економіка та стратегія

  розвитку підприємства

– економіка планування та  

  управління бізнесом

– муніципальна економіка

– експертиза товарів та послуг

Денна, заочна, вечірня

 

Денна, заочна, вечірня

 

            Денна

            Денна

24 Сфера обслуговування

 

241 Готельно-ресторанна справа – управління готельним та

  ресторанним бізнесом

            Денна
242 Туризм – економіка та управління  

  туристичною діяльністю

Денна, заочна, вечірня
29 Міжнародні  

відносини

292 «Міжнародні економічні відносини»

 

– зовнішньоекономічна   діяльність

  підприємств

Денна, заочна

                        

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8

web-сайт:  http://oneu.edu.ua  email:abiturient@oneu.edu.ua.

Довідки за телефоном (048)723-80-73, приймальна комісія

 

 

                                   

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.od.ua

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2016 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2017 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

 

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Конкурс на денну форму навчання у 2017 році


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше