Друга вища освіта

              ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

IV рівень акредитації 

Ліцензія «Про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої школи»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 986 – л

на денну, заочну, очно-вечірню форми навчання для  здобуття ступеня магістр  у 2020 році

 ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Для осіб, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) прийом проводиться за кошти фізичних / юридичних осіб.

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 «Економіка»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності: 071«Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»); 24 «Сфера обслуговування» (спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»), 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») вступники обов’язково складають іспит з іноземної мови у формі єдиного вступного іспиту.

Прийом заяв та документів від осіб, які мають право складати вступний іспит з іноземної мови в університеті, розпочинається  05 серпня і закінчується  22 серпня;

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту.

Перелік документів, які необхідно надати для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: 

–   документ, що посвідчує особу;  

– документ державного зразка магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

–  1 (одна) фотокартка розміром 3х4 см.

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається  05 серпня і закінчується 22 серпня;

Фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже склали єдиний вступний іспит з іноземної мови, проводяться з 22 серпня по 26 серпня;

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб:

Прийом заяв та документів розпочинається 15 вересня і закінчується 24 листопада (вереснь: з 15 09. по 25.09.2020;жовтень: з 07.10.по 20.10.2020; листопад: з 02.11 по 24.11.2020), 

зарахування – не пізніше 30 листопада (30 вересня, 30 жовтня, 30 листопада)     

Вступники особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують спеціальність, освітню програму та форму навчання. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали та додає копії:

– документа, що посвідчує особу (2 примірника); 

–копію ідентифікаційного номера (2 примірника);

– військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);      –документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь  (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

– документів, які підтверджують право вступника  на участь у конкурсі за іспитами на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

– екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної  мови (у визначених Умовами випадках);

 – чотири кольорові фото картки розміром 3 х 4 см.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Термін навчання для здобуття ступеня магістра: 

за  освітньо-професійною програмою –  1 рік 4 місяця

за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

Примітка*:  ФМЕ       –  факультет міжнародної економіки

                      ФЕУП     –  факультет економіки та управління підприємництвом

                      ФФБС     –  факультет фінансів та банківської справи

                     ФМОІТ   –  факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

                     ЦЗВФН   –  центр заочної та вечірньої форм навчанн

   НОП ** –   науково – освітня програма

Адреса: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 8
Інтернет-сайт: http://oneu.edu.ua  
e-mail:  abiturient@oneu
Довідки за телефоном (048) 723-80-73 – приймальна комісія
Центр заочної форми тел. (048)722-62-71,  (048)722-62-73;
Центр очно-вечірньої форми тел. (048) 723-84-92

Преображенська, 8, к.109
(048) 723-80-73
abiturient@oneu.edu.ua

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto

Положення про приймальну комісію Одеського національного економічного університету

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2016 рік

Рішення приймальної комісії ОНЕУ за 2017 рік


Ліцензія Міністерства освіти і науки: серія АЕ №636851 від 19.06.2015

Конкурс 2018 року

 

Сертифікат про акредитацію Аналіз бізнес-процесів у підприємництві

Сертифікат про акредитацію ГРС

Сертифікат про акредитацію Державні та муніципальні фінанси

Сертифікат про акредитацію Фінансовий та страховий менеджмент

Сертифікат про акредитацію Корпоративні фінанси

Сертифікат про акредитацію Експертиза товарів та послуг

Сертифікат про акредитацію Економіка та стратегія розвитку підприємства

Сертифікат про акредитацію Економіка, планування та управління бізнесом

Сертифікат про акредитацію Економіка та організація туристичної діяльності

Сертифікат про акредитацію Економіко-математичне моделювання

Сертифікат про акредитацію Менеджмент організацій

Сертифікат про акредитацію Міжнародний облік, аналіз і оподаткування

Сертифікат про акредитацію Міжнародні економічні відносини

Сертифікат про акредитацію Управління діяльністю банків на фінансовому ринку

Сертифікат про акредитацію Управління персоналом сучасної організації

Сертифікат про акредитацію Теорії та моделі управління економікою

Сертифікат про акредитацію Стратегічний маркетинг

Сертифікат про акредитацію Статистика бізнесу

Сертифікат про акредитацію Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року, протокол № 120

Акти узгодження


Інформація щодо захисту персональних даних


Конкурс на денну форму навчання у 2017 році


Courses offered in english


Презентація про ОНЕУ

Приймаються учні 11-х класів, студенти коледжів, які планують подальше навчання у ВНЗ та особи з повною середньою освітою.

Заняття на курсах проводяться з математики, української мови та літератури, географії та історії. Навчання на курсах спрямовано на підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання якості знаннь (тестів) і закладає базу подальшого успішнього навчання у ВНЗ.

Детальніше