Інформація про розмір плати за навчання

Інформація про розмір плати за навчання

для здобуття освітнього ступеня “бакалавр”

для вступників-громадян України у 2018 році

Вартість за семестр:

Код Галузь знань / Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
    вартість за семестр
05 Соціальні та поведінкові науки:      
051 Економіка 5965 3970 4205
07 Управління та адміністрування:
071 Облік і оподаткування 6525 3970 4205
072 Фінанси, банківська справа та страхування 6525 3970 4205
073 Менеджмент 6525 3970 4205
075 Маркетинг 6525 3970 4205
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6525 3970 4205
24 Сфера обслуговування:
241 Готельно-ресторанна справа 6550
242 Туризм 7075 3970 4205
29 Міжнародні відносини:
292 Міжнародні економічні відносини 7075 3970

Вартість за місяць:

Код Галузь знань / Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання Вечірня форма навчання
    вартість за місяць
05 Соціальні та поведінкові науки:      
051 Економіка 1193 794 841
07 Управління та адміністрування:
071 Облік і оподаткування 1285 794 841
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1285 794 841
073 Менеджмент 1285 794 841
075 Маркетинг 1285 794 841
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1285 794 841
24 Сфера обслуговування:
241 Готельно-ресторанна справа 1310
242 Туризм 1415 794 841
29 Міжнародні відносини:
292 Міжнародні економічні відносини 1415 794

Інформація про розмір плати за навчання

для здобуття освітнього ступеня “магістр”

для вступників-громадян України у 2018 році

Вартість за семестр:

Код Галузь знань / Спеціальність Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
    вартість за семестр
05 Соціальні та поведінкові науки:
051 Економіка 7246 5183 4900
07 Управління та адміністрування:
071 Облік і оподаткування 7800 5183 4900
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7800 5183 4900
073 Менеджмент 7800 5183 4900
075 Маркетинг 7800 5183 4900
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7800 5183 4900
24 Сфера обслуговування:
241 Готельно-ресторанна справа 7633
242 Туризм 8150 5183 4900
29 Міжнародні відносини:
292 Міжнародні економічні відносини 8150 4900

Вартість за місяць:

Код Галузь знань / Спеціальність Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
   

вартість за місяц

05 Соціальні та поведінкові науки:
051 Економіка 1359 972 919
07 Управління та адміністрування:
071 Облік і оподаткування 1463 972 919
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1463 972 919
073 Менеджмент 1463 972 919
075 Маркетинг 1463 972 919
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1463 972 919
24 Сфера обслуговування:
241 Готельно-ресторанна справа 1432
242 Туризм 1528 972 919
29 Міжнародні відносини:
292 Міжнародні економічні відносини 1528 919