Інформація про розмір плати за навчання

Вартість навчання для вступників у 2019 році за семестр, грн
Код Галузь знань / Спеціальність Бакалавр Магістр
денна форма навчання заочна форма навчання денна форма навчання заочна форма навчання
05 Соціальні та поведінкові науки:
051  Економіка 6700 4450 7700 5400
053 Психологія 6700 4450
07 Управління та адміністрування:
071 Облік і оподаткування 7850 4450 8567 5400
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7850 4450 8567 5400
073 Менеджмент 7850 4450 8567 5400
075 Маркетинг 7850 4450 8567 5400
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7850 4450 8567 5400
28 Публічне управління та адміністрування:
281 Публічне управління та адміністрування 7850 4450
24 Сфера обслуговування:
241 Готельно-ресторанна справа 7450 4450 8100
242 Туризм 8550 4450 9067 5400
29 Міжнародні відносини:
292 Міжнародні економічні відносини 8550 4450 9067 5400

Ähnliches Foto

Ähnliches Foto