Ясинська Світлана Юліанівна

Ясинська Світлана Юліанівна

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта

Херсонський Гуманітарний інститут, 1998 психологія, 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2009, психологія

Одеський державний економічний університет 2011, економіка і підприємництво/ менеджмент організації.

📌Науковий ступінь 

📌Вчене звання 

📌Досвід роботи: 13 років

📌Дисципліни

Тренінг організації командної роботи 

Тайм-менеджмент 

Етика ділового спілкування

Лідерство та технології комунікацій в менеджменті

📌Підвищення кваліфікації 

 • Тренінг «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні»; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus+Jean Monnet Fund та Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури; № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; м. Київ, вересень-жовтень, 2019 р.; 108 годин.
 • Тренінговий курс «Школа тренерів та тренерок»,  ГО «Громадський центр «Нова генерація» м. Херсон, листопад  2020 р. – березень 2021 р.; 20 годин.

📌Тренінги, семінари, конференції, гранти, відзнаки, нагороди

 1.   Тренінг «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні»; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus+Jean Monnet Fund та Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури; № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE; м. Київ, вересень-жовтень, 2019 р.; 108 годин.
 2.   Сертифікат Білоруської Асоціації психотерапевтів: курс «Групова терапія і тренінг» 2012-2013 р., 300 годин.
 3.   Обмін досвідом рамках програми Open World («Відкритий Світ») (м. Сайлем, штат Оригон, США, 2007
 4.   Навчальний тур з метою вивчення міжнародного досвіду та знань у сфері впровадження гендерного підходу до державної політики (м. Стокгольм, Швеція, 2004 р.)
 1.   Тренінг курс «Школа жіночого лідерства», ХОО «Дія» при підтримці проекту «Толока» (м. Херсон, 2003-2004 рр.)
 2.   Навчальний тренінг для тренерів «Організація та проведення тренінгів». Проект «Партнерство університетів для розвитку регіонів» Національний Технічний  Університет «Харківський політехнічний інститут» та Університет  штату Айова (США) (м. Місхор, Крим, 2002 р.)
 3.   Тренінг – семінар «Методологія проведення громадських слухань», в рамках проекту Партнерство громад, Південноукраїнський регіональний навчальний центр,  (м. Херсон, 2001 р.)
 4.   Навчання в Літній молодіжної школі основ державного управління Проект МГО «Нова генерація» за підтримки Каунтерпарт Альянс та USАDI. (м. Семиїз, Крим, 2001 р.)
 5.   Тренінг «Участь молоді у прийнятті рішень» проект ДМО «Компас» м. Київ, (м. Херсон, 2001 р.)
 6. Навчальний курс «Робота в команді» ГО Товариства Лева (м. Херсон, 2000 р.)

Навчальний тренінг для тренерів «Тренінгова програма «Бізнес альтернатива» для малозабезпечених та безробітних жінок» Миколаївський міський фонд ЛАСКА, за підтримки USАDI (м. Миколаїв, 2000 р.)

📌Наукові інтереси

ІТ-технології, тайм-менеджмент, емоційний інтелект, лідерство та командна робота

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – близько 10

📌Вибрані публікації 

 1. Ясинська, С.Ю.,Осичка О.В., Використання цифрових інструментів та сервісів в роботі викладача в умовах змішаної форми навчання «Забезпечення якості вищої освіти:проблеми та перспективи розвитку» матеріали IV між нар. наук.-практ. конф., 4-5 лютого 2021 р., – Одеса –2 57с.
 2. Ясинська, С.Ю., Гречкосій І.Д.,Управління конфліктами в agile-командах Сбірник матеріалів конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях» матеріали IX між нар. наук.-практ. конф., 17-18 травня 2021 р., – Одеса – 147-150с.
 3. Гречкосій І.Д., Ясинська, С.Ю. Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного підприємства / Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2020. № 3-4 (74-75).
 4. Осичка О.В., Ясинська, С.Ю. Розвиток вертикального лідерства як основа реалізації стратегії сталого розвитку / Технології стратегічного управління стійким розвитком сучасних організацій (Монографія)  / За заг. ред. д.е.н., проф. Кузнецової І.О., к.е.н., доц. Балабаш О.С. – Харків, «Діса плюс», –  2020. 

📌Посилання на профіль у Google Scholar та інших базах

ORCID