Кузнєцов Андрій Миколайович

Кузнєцов
Андрій Миколайович
к.е.н., ст. викладач

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Посада: к.е.н., ст. викладач

Основні наукові публікації:

  1. Kuznetsov Impact of personnel labour motivation upon solution of bank development strategic goals – Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, №1-2 2015 January-February, – pp.215-217
  2. Кузнецова І.О., Кузнєцов А.М. Науково-методичні засади формування системи трудової мотивації персоналу / Кузнєцов А.М. // Науково-праткичний журнал Регіональна економіка та управління Східноукраїнського інституту економіки та управління.– 2015 — 3(06). С. 94 -97
  3. Кузнєцов А.М. Деркач Ю.Б. Характеристика методів регулювання валютними ризиками банків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Випуск  (0,4)
  4. Кузнєцов А.М. Сучасні методичні підходи до розробки конкурентних стратегій підприємств реального сектору Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2017. – Випуск 16. (0,6)
  5. Кузнєцов А.М. Деркач Ю.Б. Особливості валютної діяльності сучасних банків України. Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», №10, июнь 2017 (0,3)
  6. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України / За ред. Л. В. Кузнєцової: [Монографія]. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. (30,22 д. а.) Особистий внесок здобувача: виокремленні сучасні підходи щодо до визначення впливу трудової мотивації на розвиток банку
  7. Методологічні підходи до визначення та оцінки економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції. Концепцція евроменементу як складова міжнародної інтеграції України: (Монографія) / За ред.. Док. Екон. Наук, професора І.О. Кузнецової. – Одеса, 2016, – 138 с. С. 90-102. (0,6 д.а)
  8. Сучасні технології стратегічного управління в умовах євроінтеграції  (Монографія)  / За ред.. д.е.н, професора І.О. Кузнецової. – Харків: ПромАрт, 2018, – 186 с. С. 118-132. (0,5 д.а)