Кузнєцов Андрій Миколайович

Кузнєцов Андрій Миколайович к.е.н., ст. викладач

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта: Одеський держаний економічний університет, 2002, «Банківська справа» 

📌Науковий ступінь: Кандидат економічних наук за спеціальністю Гроші, фінанси та кредит, 2015, Тема дисертації: «Фінансове управління розвитком банку на основі застосування інструментів мотивації персоналу».

📌Вчене звання: Доцент, 2021.

📌Досвід роботи: 

  • Досвід викладацької роботи в ОНЕУ (дисципліни «Вступ до фаху», «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Кроскультурний менеджмент») – 7 років.
  • Досвід управлінської та організаційної роботи – робота в банках України на керівних посадах – 11 років; проректор з адміністративно-господарської діяльності ОНЕУ – 2 роки.
  • Практичний досвід роботи у сфері управління – 3 роки.

📌Дисципліни, які викладаються: «Менеджмент», «Менеджмент організації», «Кроскультурний менеджмент» та інші)

📌Підвищення кваліфікації: 

2021 р. – стажування в ПАТ Банк «Восток», (Довідка  від 30.04.2021 року (180 год.)). 

2021 р. – Стажування в Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія), тема: Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освівт. Європейській досвід. Сертифікат, травень 2021 р, 6 кредитів, 180 годин.).

📌Тренінги, конференції, семінари, гранти, відзнаки, нагороди

– Член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво № 987 від 28.05.2021 р.);

– ХIХ  Міжнародна  наукова-практична конференція,  присвячена  100-річчю  Одеського  національного  економічного університету, Одеса : ОНЕУ, 2021 р.;

– ІV Міжнародна науково-методична конференція: «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку». Одеса : ОНЕУ, 2021 р.;

📌Наукові інтереси:

Менеджмент, кроскультурний менеджмент, корпоративна культура.

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт: понад 40 робіт

📌Вибрані публікації:

  1. Kuznietsov А., Alekseyenko L., Tulai O., Petrushenko Y., Derkash J. Affordable housing for internall y displaced persons: The priorities for investment and development in Ukraine. Investment Management and Financial  Innovations, 18(1), 101-113. doi : 10.21511/i mfi .18(1).2021.09
  2. Monitoring of exchange risk of banks based on the consolidated balance sheet index / L. V. Kuznetsova, A. N. Kuznietsov, Ju. B. Derkach. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. №32. P.45-55
  3. Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б. Регулювання платіжного ринку України. Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”.  2020.  Випуск 39. С. 334-338
  4. Кузнєцов А.М., Деркач Ю. Б. Валютна лібералізації як шлях до збільшення рівня достатності золотовалютних резервів України. Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. 2019. Випуск 27.

📌Посилання на профіль у наукометричних базах:

Scopus

Google Scholar 

ORCID

Web of Science

Web of Science