Туризм (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Економіка та управління туристичною діяльністю

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 50 осіб.

Ким можуть працювати випускники:

 • Менеджер з туризму – 14 000 грн
 • Менеджер з розвитку туризму – 16 000 грн
 • Агент з бронювання – 15 000 грн
 • Туроператор – 11 000 грн
 • Турагент – 11 000 грн
 • Інструктор з туризму – 14 000 грн
 • Спеціаліст візового центру – 15 000 грн
 • Спеціаліст з санаторно-курортної справи – 14 000 грн
 • Спеціаліст з туризму – 14 000 грн
 • Спеціаліст з клієнтського сервісу – 16 000 грн
 • Адміністратор готелю – 10 000 грн
 • Екскурсовод – 9 000 грн

Бедрадіна Ганна – директор туристичного підприємства «Селезньов Тур», м. Одеса, Україна, ст. викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна.

Дар’я Наливайко – менеджер з продаж та маркетингу готелю «Панорама де Люкс», м. Одеса, Україна.

Дехтяр Марія – директор туристичного підприємства «Тур Поінт», м. Одеса, Україна.

Сітнікова Віра – засновник туристичного агентства «Спільно Тревел», м. Одеса, Україна.

Тітор Галина – директор туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна.

Клементьєва Катерина – засновник туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна.

Орловська Наталія – засновник туристичного підприємства «Флай-Мі» (агенція сімейних подорожей), м. Одеса, Україна.

Шикіна Ольга – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна.

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми
«Економіка та управління туристичною діяльністю»

Назва дисципліни Кіль-кість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумко-вий контроль
(іспит/залік)
Назва кафедри
Міжнародний туризм 120 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Екологічний менеджмент 90 5,6 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління проектами в туризмі та ГРС 120 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління туристичним підприємством 180 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Інноваційна діяльність підприємств туризму 150 5 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 120 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Методологія і організація наукових досліджень 90 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Туризмологія 120 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління регіональним розвитком туризму 180 5 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління якістю послуг в туристичному бізнесі 120 5 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Міжнародна та національна туристична політика 120 6 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Ähnliches Foto