052 «Політологія» (бакалавр)

Спеціальність: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА

Програма спрямована на формування практичних вмінь і навичок, необхідних для аналітичної, експертної, консультаційної діяльності, організації політичних кампаній, прийняття та реалізації рішень у сфері публічної політики, аналітично-проектної діяльності на основі глибинного знання теорії та методології політичної науки.

Програма передбачає формування здатності: 

 • здійснювати експертно-аналітичну діяльність – сприяти вдосконаленню процесу прийняття рішень і політичного процесу
 • застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
 • оцінювати політичну дійсність на основі політичного аналізу та складати аналітичні документи
 • презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань
 • конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу
 • аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування

Дисципліни за освітньою програмою:

І курс

 • Вступ до фаху
 • Історія політичних вчень
 • Політична влада
 • Політична етика

ІІ курс

 • Політичні інститути та процеси
 • Політичний процес
 • Політичні режими 
 • Партологія 

ІІІ курс

 • Порівняльна політологія
 • Політичні еліти і лідерство
 • Політичний аналіз і експертиза
 • Міжнародні відносини
 • Політична комунікація

ІV курс

 • Політичне прогнозування
 • Політичні технології 
 • Електоральний аналіз 
 • Політичний менеджмент

 

Випускники зможуть займати наступні посади:

Посада Зарплатня
Політичний експерт 18 000 – 40 000 грн.
Політичний консультант 20 000 – 40 000 грн.
Політтехнолог 10 000 – 25 000 грн.
Менеджер виборчих компаній 15 000 – 50 000 грн.
PR-менеджер у сфері політики

(зв’язки з громадськістю)

15 000 – 30 000 грн.
Державний службовець 10 000 – 40 000 грн.
Дипломат 30 000 – 55 000 грн.
Співробітник міжнародних організацій 30 000 – 100 000 грн.
Викладач  12 000 – 15 000 грн.

Випускники зможуть працювати:

 • в органах державної влади та місцевого самоврядування
 • в аналітичних центрах
 • у закладах вищої освіти 
 • у бізнес-структурах
 • у PR-агентствах, прес-службах та відділах зв’язків з громадськістю політичних та комерційних структур
 • у прес-службах органів державного управління, політичних організацій та політиків
 • на телевізійних каналах, у сфері Інтернет-медіа, видавничих будинках та холдингах

Контактна особа:

професор Сіленко Алла Олексіївна

+38 067 790 05 19

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,35
2. Математика 0,40
3. Історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або хімія,
або фізика
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20