052 «Політологія» (бакалавр)

Спеціальність: 052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ЕКСПЕРТИЗА

Програма спрямована на формування практичних вмінь і навичок, необхідних для аналітичної, експертної, консультаційної діяльності, організації політичних кампаній, прийняття та реалізації рішень у сфері публічної політики, аналітично-проектної діяльності на основі глибинного знання теорії та методології політичної науки.

Програма передбачає формування здатності: 

 • здійснювати експертно-аналітичну діяльність – сприяти вдосконаленню процесу прийняття рішень і політичного процесу
 • застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
 • оцінювати політичну дійсність на основі політичного аналізу та складати аналітичні документи
 • презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань
 • конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу
 • аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування

Дисципліни за освітньою програмою:

І курс

 • Вступ до фаху
 • Історія політичних вчень
 • Політична влада
 • Політична етика

ІІ курс

 • Політичні інститути та процеси
 • Політичний процес
 • Політичні режими 
 • Партологія 

ІІІ курс

 • Порівняльна політологія
 • Політичні еліти і лідерство
 • Політичний аналіз і експертиза
 • Міжнародні відносини
 • Політична комунікація

ІV курс

 • Політичне прогнозування
 • Політичні технології 
 • Електоральний аналіз 
 • Політичний менеджмент

 

Випускники зможуть займати наступні посади:

Посада Зарплатня
Політичний експерт 18 000 – 40 000 грн.
Політичний консультант 20 000 – 40 000 грн.
Політтехнолог 10 000 – 25 000 грн.
Менеджер виборчих компаній 15 000 – 50 000 грн.
PR-менеджер у сфері політики

(зв’язки з громадськістю)

15 000 – 30 000 грн.
Державний службовець 10 000 – 40 000 грн.
Дипломат 30 000 – 55 000 грн.
Співробітник міжнародних організацій 30 000 – 100 000 грн.
Викладач  12 000 – 15 000 грн.

Випускники зможуть працювати:

 • в органах державної влади та місцевого самоврядування
 • в аналітичних центрах
 • у закладах вищої освіти 
 • у бізнес-структурах
 • у PR-агентствах, прес-службах та відділах зв’язків з громадськістю політичних та комерційних структур
 • у прес-службах органів державного управління, політичних організацій та політиків
 • на телевізійних каналах, у сфері Інтернет-медіа, видавничих будинках та холдингах

Контактна особа:

професор Сіленко Алла Олексіївна

+38 067 790 05 19

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,35
2. Математика 0,40
3. Історія України 0,25
4. Українська література
або іноземна мова,
або географія,
або біологія,
або хімія,
або фізика
0,25
0,25
0,25
0,20
0,20
0,20