073 «Менеджмент»

Освiтнi програми

 1. Менеджмент організацій

Про спеціальність

ОП «Менеджмент організацій – сучасна освітня програма, яка  реалізує надбання компетентностей з управління організацією та її бізнес-процесами; орієнтована на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі; враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом запровадження занять-тренінгів. За ОП «Менеджмент організацій» Ви маєте можливість прийняти участь у програмах «Подвійний диплом» це спільні програми українських та зарубіжних ВНЗ, які дають можливість українським студентам навчатися в Європі та отримати дипломи європейських університетів.

Ким можуть працювати випускники:

 • керівниками підприємств, установ та організацій;
 • керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівниками підрозділів управління кадрами та трудових відносин;
 • керівниками підрозділів маркетингу;
 • менеджерами за питань комерційної діяльності;
 • керівниками проектів і програм;
 • керівниками підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
 • менеджерами у сфері надання інформації;
 • менеджерами систем якості;
 • керівниками апарату центральних органів влади.

– Летичевська О.В. – секретар 10 операційної групи Marlow Navigation Ukraine;

– Нікуліна О. – керівник відділу продажів продюсерського центру «STAR TIME»;

– Короблева Ж. – помічник керуючого центром нерухомості «Атланта».

“Навчальний план зі спеціальності “Менеджмент”, освітня програма “Менеджмент організацій”.

ОП “Менеджмент організацій”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми “Менеджмент організацій”

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Інформатика 90 1 Іспит

 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Вступ до фаху 120 1 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Основи академічного письма 90 1 Іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Тренінг з організації командної роботи 120 1 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Фізичне виховання 90 1 Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Філософія 180 1 Іспит Кафедра філософії, історії та політології
Історія менеджменту 120 1 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Корпоративна соціальна відповідальність 120 1 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент 180 1 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Прогнозування в управлінні організацією 150 1 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Самоменеджмент 120 1 Іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка підприємства 150 2 Іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Загальна економічна теорія 120 2 Залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Менеджмент 180 2 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Статистика 120 2 Іспит Кафедра статистики
Теорія організації та організаційна поведінка 180 2 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Загальна економічна теорія 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 150 2 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Комунікаційний менеджмент

 

150 2 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Лідерство та організаційна поведінка 120 2 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Психологія ділового спілкування 90 2 Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фінанси підприємств 120 2 Залік Кафедра фiнансiв
Маркетинг ЗЕД 150 3 Залік Кафедра маркетингу
Маркетинговий менеджмент 150 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Методи прийняття управлінських рішень 150 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Облік і аудит 120 3 Іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Облік і аудит ЗЕД 120 3 Іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Операційне управління ЗЕД 180 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Операційний менеджмент 180 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання ЗЕД 120 3 Залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України 120 3 Залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Тренінг з ефективних комунікацій 90 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Інформаційний менеджмент 150 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Інформаційний менеджмент ЗЕД 150 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Економічний аналіз 120 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Економічний аналіз ЗЕД 120 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент персоналу 120 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Навчально-економічна практика (Тренінг) 90 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Операційне управління ЗЕД 180 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Операційний менеджмент 180 3 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Психологія управління 120 3 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Внутріфірмове бюджетування

 

150 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічні операції і контракти 120 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент підприємницької діяльності 120 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Митна справа 150 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Моделювання в менеджменті

 

120 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Моделювання в менеджменті ЗЕД

 

120 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Стратегічне управління 150 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Управління інноваціями 150 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Управлінський аналіз 120 4 Залік Кафедра економічного аналізу
Управлінський аналіз ЗЕД 120 4 Залік Кафедра економічного аналізу
Виробнича практика (Тренінг) 180 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Етика ділового спілкування

 

120 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Кроскультурний менеджмент 120 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Світові ринки товарів та послуг 120 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Тренінг з прийняття управлінських рішень 90 4 Залік Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Управління бізнес-процесами 120 4 Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Управління результативністю бізнесу 120 4 Іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми “Менеджмент”

1. Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
2. Вступ до фаху 120 1 залік Кафедра менеджменту
3. Історія менеджменту 120 1 іспит Кафедра менеджменту
4. Тренінг з організації командної роботи 120 1 залік Кафедра менеджменту
5. Менеджмент 360 1,2 іспит Кафедра менеджменту
6. Корпоративна соціальна відповідальність 120 1 залік Кафедра менеджменту
7. Теорія організацій та організаційна поведінка 180 2 іспит Кафедра менеджменту
8. Комунікаційний менеджмент 150 2 іспит Кафедра менеджменту
9. Прогнозування в управлінні організацією 150 2 залік Кафедра менеджменту
10. Самоменеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту
11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 150 2 іспит Кафедра менеджменту
12. Лідерство та організаційна поведінка 120 2 залік Кафедра менеджменту
13. Методи прийняття управлінських рішень 150 3 іспит Кафедра менеджменту
14. Тренінг з ефективних комунікацій 90 3 залік Кафедра менеджменту
15. Психологія управління 120 3 залік Кафедра менеджменту
16. Стратегічне управління 150 4 іспит Кафедра менеджменту
17. Управління інноваціями 150 4 іспит Кафедра менеджменту
18. Операційний менеджмент 360 3 іспит Кафедра менеджменту
19. Інформаційний менеджмент 150 3 іспит Кафедра менеджменту
20. Менеджмент підприємницької діяльності 120 4 залік Кафедра менеджменту
21. Внутріфірмове бюджетування 150 4 іспит Кафедра менеджменту
22. Етика ділового спілкування 120 4 залік Кафедра менеджменту
23. Менеджмент персоналу 120 3 іспит Кафедра менеджменту

📌В міжнародний день Менеджменту, відбувся традиційний захід посвячення першокурсників в студенти спеціальності «Менеджмент»👏

Міцна родина – це наявність спільних цінностей та традицій, це спадкоємність поколінь. Це спільний світогляд, розуміння один одного та підтримка.

1 листопада 2019 р. в міжнародний день Менеджменту, відбувся традиційний захід посвячення першокурсників в студенти спеціальності «Менеджмент». Це, довгоочікуване свято «Осінні зустрічі», яке студенти створюють своїми руками.

Захід відкрили: декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій Ганна Москалюк та завідувач кафедри менеджменту Інна Кузнецова. Вели свято студенти 2 курсу Вегержинська Владислава, Гумен Любов, Чабан Владислав. Першокурсники презентували свої перші творчі досягнення – фільм «Пригоди менеджерів в ОНЕУ». Урочисто було нагородження переможців фотоконкурсу «Фотополювання «Університет (ОНЕУ) в обличчях».

Свято «Осінні зустрічі» закінчились традиційним гімном «Управляти красиво!» і напуттям: «не бійтеся мріяти – без мрії немає майбутнього, не бійтеся помилятися – з помилками приходить досвід, не бійтеся ставати дорослими – хто буде втілювати Ваші мрії?»

Дорогі наші першокурсники-менеджери, щиро бажаємо вам бути успішними! Дякуємо кафедрі менеджменту за організацію такого чудового свята!!!

📌Яскрава та цікава вечірка HALLOWEEN вийшла у студентів ФМОІТ разом із ФФБС, організована в гуртожитку № 2 ОНЕУ🎉

Кошти, зібрані на святковому ярмарку, направлено на благодійність.

📌ФМОІТ прийняв участь у І міському профорієнтаційному фестивалі “PRO-FEST: ОБЕРИ МАЙБУТНЄ” (м. Чорноморськ)👆

1 листопада ФМОІТ прийняв участь у І міському профорієнтаційному фестивалі “PRO-FEST: ОБЕРИ МАЙБУТНЄ” (м. Чорноморськ). Декан Москалюк Г.О. презентувала наш ЗВО та факультет зокрема учням шкіл та їх батькам, заступник декана ФМЕ Іванов А.М. презентував міжнародні програми навчання в нашому університеті, прийняли участь у панельній дискусії та разом з колегами кафедри активізували соціально-професійне самовизначення учнівської молоді.

Дякуємо організаторам заходу та зокрема Відділу маркетингу ОНЕУ.

📌School Week зі школярами старших класів м. Одеси📅

29 жовтня провели School Week зі школярами старших класів м. Одеси. Грали в ділові ігри під керівництвом декана Москалюк Г.О. та викладачів випускових кафедр ФМОІТ: управляли прибутком, зводили баланс, аналізували діяльність підприємства та будували ефективну команду.

Дякуємо учням за проявлений інтерес та активну участь у заході!

Чекаємо Вас на навчання на ФМОІТ!

📌25 жовтня кафедрою статистики ОНЕУ та Головним управлінням статистики в Одеській області було проведено круглий стіл🤝

25 жовтня кафедрою статистики ОНЕУ та Головним управлінням статистики в Одеській області було проведено круглий стіл на тему «Про статистичну інформацію, статистичні видання та оприлюднення даних на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області».

У круглому столі прийняли участь представники Головного управління статистики в Одеській області, викладачі, аспіранти та студенти ОНЕУ. Під час зустрічі учасники були ознайомлені з інформаційними можливостями органів статистики, методиками проведення статистичних спостережень щодо діяльності підприємств , актуальними питаннями та особливостями підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Дякуємо Патлаченко Людмилі Андріївні, Валюх Надії Миколаївні, Григораш Ірині Валеріївні та Пугачової Ірині Миколаївні за цікаві та змістовні доклади.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

📌Студенти ФМОІТ не тільки добре навчаються, але й добре відпочивають👍

Студенти ФМОІТ не тільки добре навчаються, але й добре відпочивають! А якщо це відбувається ще й за участю декана і заст.декана факультету, то гра проходить цікаво, весело та сприяє налагодженню комунікацій студентів та керівництва факультету. Дякуємо всім учасниками гри «Мафія»!!!

📌Студенти першого курсу спеціальності «Менеджмент» вивчали основи взаємодії під час відкритого заняття з командного тренінгу🤝

Будуємо команду!

Студенти першого курсу спеціальності «Менеджмент» вивчали основи взаємодії під час відкритого заняття з командного тренінгу. На практиці не просто вирішуються завдання спілкування, досягнення згоди, виконання командних ролей…

Процес перетворення на команду відбувався завдяки чудового тандему Альони Осічки та Світлани Ясинської, які доповнюють одна одну та віддають частину своєї життєвої енергії. Результат того вартий: створення позитивного соціального оточення,у якому розуміють один одного без слів!

📌Студенти 1 курсу ФМОІТ спеціальності “Менеджмент” відвідали з екскурсію Одеський міжнародний аеропорт✈

Студенти 1 курсу ФМОІТ спеціальності “Менеджмент” разом з деканом Москалюк Г.О. та куратором Ольвінською Ю.О. відвідали з екскурсію Одеський міжнародний аеропорт, де дізналися багато цікавого та нового.

Дякуємо керівництву компанії Sky Service та сподіваємося на подальшу співпрацю щодо проходження практики, стажування та працевлаштування наших студентів.

📌У жовтні ФМОІТ приймав участь у проекті “Профорієнтаційний STREAM”🤝

У жовтні ФМОІТ приймав участь у проекті “Профорієнтаційний STREAM”, який проходив на базі 7 гімназії за участю учнів 9-11 класів шкіл Суворівського р-ну м. Одеси.

Факультет представляли декан Москалюк Г.О., викладацький склад кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Черкашина Т.В., Волчек Р.М. і кафедри менеджменту Кузніцова І.О., Данчева О.М. Запросили абітурієнтів на School Week та День відкритих дверей, поспілкувалися з батьками, проінформували про особливості вступу на ФМОІТ, запланували цікаві спільні проекти тощо.

Дякуємо керівництву гімназії 7 та усім організаторам і учасникам за цікавий івент.

📌Магістранти ФМОІТ спеціальності “Менеджмент” провели Мотузковий тренінг під керівництвом проф. Кузнецової І.О. 🌊

Магістранти ФМОІТ спеціальності “Менеджмент” провели Мотузковий тренінг під керівництвом проф. Кузнецової І.О.

Це командотворчий тренінг, де учасники створюють команду і працюють у ній. Такий тренінг допомагає набути і закріпити важливі корпоративні вміння: чути один одного, говорити по суті, орієнтуватися не лише на результат, а й на тривалий процес його досягнення. Основні категорії, досягнуті під час тренінгу: довіра, відповідальність, вільний вибір, командне прийняття рішень, особистий вклад у перемогу, перемога над собою.

📌 14 червня студенти першого курсу (спеціальність “Менеджмент”) вивчали організаційну структуру разом з провідним менеджером департаменту продаж Єва в Одеському регіоні.

14 червня студенти першого курсу (спеціальність “менеджмент”) вивчали організаційну структуру разом з Ольгою Балабаш і нашою випускницею Юлією Бондаренко – провідний менеджер департаменту продаж Єва в Одеському регіоні. Студенти збагатилися практичними знаннями. Юлія вражена їз допитливістю.

📌На базі ОНЕУ 15–17 травня 2019 р. відбудеться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент»🖊

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313  на базі Одеського національного економічного університету 15– 17 травня 2019 р. відбудеться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

📌10 жовтня 2018 року кафедрою менеджменту було проведено щорічний традиційний захід «ОСІННІ СПОГАДИ: ЯК ЦЕ БУЛО…»🍁

10 жовтня, кафедрою менеджменту, в ВАЗі ОНЕУ, було проведено щорічний традиційний захід «ОСІННІ СПОГАДИ: ЯК ЦЕ БУЛО…» – зустріч студентів старших курсів та першокурсників. Студенти обмінювалися спогадами та враженнями про студентське життя, спеціальність та викладачів. Першокурсники порадували активною участю: гумористичними мініатюрами, танцювальними і пісенними номерами. Було нагороджено переможців фотоконкурсу «Наша команда в ОНЕУ». Переможці отримали солодкі призи.

На завершення заходу першокурсникам вручили значки з логотипом кафедри менеджменту, ще раз засвідчивши, таким чином, що вони стали її частиною.

📌Проведення в ОНЕУ всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту😊

ОНЕУ відкриває нові горизонти! 🌐
19.04 .2018-20. 04. 2018 року в Одеському національному економічному університеті проходила Всеукраїнська  студентська олімпіада з менеджменту!👔📚

Студенти зі всієї України мали можливість відкрити свої таланти  у сфері інноваційного менеджменту! ✍📋

Цього року учасники олімпіади показали гідний результат! 💪💪💪

Молоде покоління фахівців – гордість нації! 👍

Ähnliches Foto