Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові навчальні дисципліни 
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Українська мова за професійним спрямуванням Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси, гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Бізнес-статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Електронний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи в управлінні Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комунікаційний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративна соціальна відповідальність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з моделювання в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Лідерство та технології взаємодії в організації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинговий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент функціональних підсистем підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи прийняття управлінських рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мотиваційний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік в управлінні підприємством Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Операційний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Системи управління базами даних Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тайм-менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи і моделі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кроскультурний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент в агробізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент підприємницької діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи організації банківського бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

3 рік навчання

Антикризовий менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Електронне врядування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моніторинг галузевих ринків Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Прогнозування в управлінні організацією Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління людськими ресурсами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінський аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
CRM-системи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-комунікації в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи підтримки прийняття рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Об’єктно-орієнтоване та WEB-програмування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проектний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трансфер технологій Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління витратами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління результативністю бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління бізнес-процесами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Тренінг з організації командної роботи  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг “Організація стартапу” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з прийняття рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр