Спеціальність: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійна програма 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Українська мова за професійним спрямуванням Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси, гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Бізнес-статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комунікаційний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративна соціальна відповідальність Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
КР операційний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з менеджменту Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Лідерство та технології взаємодії в організації Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинговий менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент ЗЕД Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент функціональних підсистем підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи прийняття управлінських рішень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мотиваційний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік в управлінні підприємством Силабус 
Операційний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Планування та контроль діяльності підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тайм-менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з ефективних комунікацій Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інноваціями Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Кроскультурний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент в агробізнесі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент підприємницької діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моделювання в менеджменті Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи організації банківського бізнесу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Антикризовий менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційний менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Моніторинг галузевих ринків Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація START-UP Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Прогнозування в управлінні організацією Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління людськими ресурсами Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управлінський аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

4 рік навчання

Бізнес-комунікації в менеджменті Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Електронний бізнес Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент ресурсів підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проектний аналіз  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трансфер технологій Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління бізнес-процесами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління витратами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління результативністю бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Виробнича практика за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально – економічна практика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з START-UP Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з організації командної роботи  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг з прийняття рішень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр