Освітня програма “Податкова та митна справа”

Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

 Освітньо-професійна програма

ПОДАТКОВА ТА МИТНА СПРАВА

Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями з податкової та митної справи, навичками застосування сучасних механізмів формування дохідної бази бюджетів усіх рівнів для цілей прийняття ефективних управлінських рішень.

Робиться акцент на здатності здійснювати організаційно-економічну та управлінську діяльність у сфері оподаткування та митного проходження товарів.

🏦 📚 Знання та вміння:

Бакалаври одержать знання з методики розрахунку податків і митних платежів та  порядку їх сплати юридичними і фізичними особами; особливостей здійснення податкової та митної діяльності суб’єктів господарювання; здійснення планування, формування та виконання дохідної частини місцевих і державного бюджетів; напрямів оптимізації фінансової роботи суб’єктів господарювання тощо.

📌 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

Фахівці мають перспективи працевлаштування для роботи в:

– органах державного та муніципального управління (органах регулювання економіки на рівні держави й регіону): Державна податкова служба та Державна митна служба України, Державна казначейська служба України;

– фіскальних органах;

 

Посада Середня заробітна плата
Податковий інспектор 18 000 грн
Митний брокер 15 000 грн
Податковий консультант 20 000 грн
Спеціаліст з податкового планування 20 000 грн

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

Ю. Г. Іванов – начальник фінансового відділу адміністрації Одеського морського порту;

А. П. Чередніченко – судовий експерт Міністерства юстиції України;

О. М. Муратов – начальник Південної державної аудиторської служби України;

О. М. Дода – фінансовий директор групи торгівельних компанії «Авіс»;

О. Довгопол – директор та засновник ТА «Хороший отдых».

Контактна особа:

гарант освітньої програми

Логвіновська Світлана Іванівна

722-59-97

Деканат факультету:
Адреса: Пушкінська, 26, к.211
Контактний телефон: 722-38-80
E-mail: fef@oneu.edu.ua

icons8-instagram-48