Економіка (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Теорії та моделі управління економікою
 2. Економіко-математичне моделювання
 3. Прикладна економіка (науково-освітня програма )
 4. Статистика бізнесу
 5. Управління персоналом сучасної організації

 

Про спеціальність 051 «Економіка»

 • Економіка – це  мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. (Лоуренс Пітер)
 • Економіст – це людина, яка знає про гроші більше, ніж люди, у яких є гроші.  (Ф. Лош)

Економіка вивчає проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів та управління ними для досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Практичну значимість професії економіста міцно затвердив один з найвідоміших та впливових вчених – економістів – Дж. Кейнс:

«Думки економістів  та політичних діячів – і коли вони правдиві, і коли вони помиляються – мають більш вагоме значення, аніж прийнято вважати. В дійсності саме вони керують світом. Люди практики, що вважають себе вільними від інтелектуального впливу, зазвичай раби якогось економіста минулого».

 

Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Здобувачі вищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.

            Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Професія економіста має такі унікальні риси:

            За спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.

Джерела фінансування здобуття вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»: за рахунок державного замовлення, за рахунок коштів юридичних осіб або за рахунок коштів фізичних осіб.

Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

Основною метою освітньої діяльності ОНЕУ за спеціальністю 051 «Економіка» за освітнім ступенем «магістр» є професійна підготовка фахівців у галузі економіки та економічної політики, вищої економічної та бізнес-освіти, готових до таких видів професійної діяльності, як економічна, фінансово-аналітична, організаційно-управлінська, освітньо-наукова, індивідуальна підприємницька діяльність. Програма спрямована на формування у економістів, науковців, викладачів нового перспективного способу мислення, здатних до фундаментального аналізу сучасної економіки, генерування нових знань на базі досягнень науки та практики.

Магістр економіки:

– має володіти глибокими економічними знаннями;

– може формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення;

-опанувати комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів та спроможністю виконувати фахові аналітичні, експертно-консультативні та організаційно-управлінські функції;

– використовувати сучасні інформаційні технології та вміти застосувати їх у професійній діяльності;

– здійснювати проектування та розвиток власної справи, управління ресурсами організації та прийняття тактичних і стратегічних рішень щодо її функціонування.

Випускники магістри зі спеціальності «Економіка» можуть працювати у:

– державних та приватних бізнес-структурах (на керівних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю);

– виконувати трудові обов’язки на державній службі (експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів);

– практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти, займати посади менеджера, адміністратора, керівника відділів навчання та розвитку персоналу, консультанта у сфері освіти та бізнесу;

– практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет»,Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу.

Важина
Євгенія Олекландрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та інтернет провайдер. Керівник відділу кадрів

Смелянець
Тетяна Віталівна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аєропорт “Одеса”. Головний економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сиклум», датська компанія (аутсорсінг та розробка програмного забезпечення). Керівник програми з навчання та розвитку менеджерів

Пасечка-Терані
Анна Вікторівна
2008 р/в
ТОВ “Фоззи-Фуд”. Менеджер з персоналу мережі супермаркетів “Сильпо”
Керівник тендерного відділу.

Пачесная
Ольга Анатоліївна
2011 р / в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000р / в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р / в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керівник

Збрицька
Тетяна Петрівна
1999р / в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Павлова
Юлія Олександрівна
2011 р / в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Шаповалова
Катерина Юріївна
2018 р / в,
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Спеціаліст відділу підбору персоналу

Заробітна плата HRів

 • Директор по персоналу – від 50 000 грн
 • Бізнес тренер – від 24 167 грн
 • HR-директор – від 17 719 грн
 • Спеціаліст з навчання персоналу, коуч – від 16 000 грн
 • Психолог бізнес-тренер – від 15 500 грн
 • Фахівець відділу персоналу – від 13 333 грн
 • Помічник рекрутера – від 11 500 грн
 • Економіст з праці – від 10 404 грн
 • Бухгалтер-економіст – від 10 000 грн
 • Менеджер-рекрутер – від 9 000 грн
 • IT-рекрутер – від 9 000 грн
 • Економіст-менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Заробітна плата фахівців зі спеціальності «Економіка»

 • Економіст з праці – від 15 000 грн
 • Головний економіст – від 12 900 грн
 • Економіст з фінансової роботи – від 12 200 грн
 • Помічник економіста – від 10 000 грн
 • Старший економіст – від 10 000 грн
 • Економіст у банк – від 10 000 грн
 • Бухгалтер економіст – від 9 000 грн
 • Економіст менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Теорії та моделі управління економікою»

Назва дисципліни Кількість годин Кафедра
Макроекономічні проблеми  економіки в умовах реіндустріалізації 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Комп`ютерне моделювання складних економічних систем 120 Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія Європейської інтеграції 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Методологія наукових досліджень 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Конкурентна політика 120 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Аналіз економічної політики 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Інституціональна економіка ІІ 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Теорія аграрних відносин та аграрна політика 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Структурна політика 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Соціальна економіка 180 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Сучасні економічні теорії 180 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Фінансова та кредитна політика 180 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Мікроекономічний аналіз ІІ 150 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Міждисциплінарний тренінг 90 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Виробнича практика за фахом 360 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Підготовка кваліфікаційної  роботи 180 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Захист кваліфікаційної роботи магістра 90 Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики

 

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої магістерської програми «Управління персоналом сучасної організації»

Презентація освітньої магістерської програми «Управління персоналом сучасної організації»

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Кафедри
Макроекономічні проблеми економіки в умовах реіндустріалізації 150 1 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Моделювання і прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері 120 1 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Стратегічне управління 150 1 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Стратегічне управління людськими ресурсами 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Соціальна економіка 150 1 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Соціальна політика 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Управління розвитком персоналу 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Зарубіжні моделі оплати праці 120 1 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Державне регулювання зайнятості 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Менеджмент продуктивності 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Організація діяльності менеджера 150 1 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Управління якістю трудового життя 120 1 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Методологія науково-прикладних досліджень 150 1 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Рентабельність інвестиції в персонал 120 1 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Виробнича практика за фахом 360 Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міждисциплінарний тренінг 90 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Підготовка кваліфікаційної роботи 180 Кафедра управління персоналом і економіки праці
Захист кваліфікаційної роботи 90 Кафедра управління персоналом і економіки праці

Ähnliches Foto