Економіка (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
 2. Економіко-математичне моделювання
 3. Прикладна економіка (науково-освітня програма )
 4. Статистика бізнесу
 5. Управління персоналом сучасної організації

 

Про спеціальність 051 «Економіка»

Основною метою освітньої діяльності ОНЕУ за спеціальністю 051 «Економіка» за освітнім ступенем «магістр» є професійна підготовка фахівців у галузі економіки та економічної політики, вищої економічної та бізнес-освіти, готових до таких видів професійної діяльності, як економічна, фінансово-аналітична, організаційно-управлінська, освітньо-наукова, індивідуальна підприємницька діяльність. Програма спрямована на формування економістів, науковців, викладачів нового перспективного способу мислення, здатних до фундаментального аналізу сучасної економіки, генерування нових знань на базі досягнень науки та практики.

Магістр економіки:

– має володіти глибокими економічними знаннями;

– може формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані управлінські рішення;

-опанувати комплексною системою економічного аналізу на базі використання економіко-математичних методів та спроможністю виконувати фахові аналітичні, експертно-консультативні та організаційно-управлінські функції;

– використовувати сучасні інформаційні технології та вміти застосувати їх у професійній діяльності;

– здійснювати проектування та розвиток власної справи, управління ресурсами організації та прийняття тактичних і стратегічних рішень щодо її функціонування.

Випускники магістри зі спеціальності «Економіка» можуть працювати у:

– державних та приватних бізнес-структурах (на керівних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю);

– виконувати трудові обов’язки на державній службі (експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів);

– практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти, займати посади менеджера, адміністратора, керівника відділів навчання та розвитку персоналу, консультанта у сфері освіти та бізнесу);

– практикувати освітню та наукову діяльність у закладах вищої освіти і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Освітньо-професійна програма магістерського рівня «Статистика бізнесу» спрямована на підготовку статистиків-аналітиків у сфері бізнесу та управлінні. Вона передбачає поглиблення теоретичних знань, одержаних здобувачами на рівні бакалаврату, та надання нових знань та практичних навичок для проведення аналізу, прогнозування, розробки управлінських рішень на всіх рівнях та в усіх сферах соціально-економічної діяльності.

Ступень магістра надає більш високі можливості кар’єрного росту. Наші випускники можуть займати керівні організаційно-управлінські посади в органах державного управління та комерційних структурах, посади спеціаліста з планування, прогнозування та оцінювання роботи підприємств різних форм власності, аналітика у банківській та фінансовій сфері, викладача, наукового співробітника.

ОПП магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

 

 1. Характеристика спеціальності:

– стислий опис і актуальність

Сьогодні ринок праці потребує кваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, розуміють закономірності функціонування економіки, здатні виконувати аналітичні та прогностичні функції, володіють теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних завдань функціонування економіки. Усі ці знання набувають студенти при вивченні дисциплін в межах навчальної програми «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

– знання і вміння

Випускник освітньої програми магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» під час навчання дізнається про механізми та принципи функціонування економічного середовища, оволодієте сучасними теоріями та моделями функціонування господарських систем, науковим економічним мисленням, навичками системного підходу до розробки та прийняття управлінських рішень.

– майбутні професії і перспективи працевлаштування

Випускник спеціальності 051 «Економіка», за програмою магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» буде здатний працювати на наступних посадах:

 • керівники і провідні фахівці у органах державного та муніципального управління;
 • фінансовий аналітик великих корпорацій, інвестиційних та фінансових компаній, органів державного регулювання;
 • керівники, їх заступники та провідні фахівці міжнародних аудиторських та консалтингових компаній;
 • провідні фахівці аналітичних та фінансово-економічних підрозділів компаній реального сектора;
 • генеральні директори, керівники економічних підрозділів і служб підприємств та організацій малого і середнього бізнесу різних галузей;
 • фахівці науково-дослідних інститутів та наукових організацій;
 • приватні підприємці;
 • викладачі економічних дисциплін.

 

 1. Стислий опис, особливості і конкурентні переваги освітньої програми.

Навчання за програмою магістрів «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем» спрямоване на підготовку фахівців вищої кваліфікації для роботи у сфері бізнес середовища та економічному просторі. В межах програми здійснюється підготовка фахівців для вирішення стратегічних завдань управління в державному та приватному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі як в певній галузі суспільного виробництва, так і держави в цілому. Випускник може працювати в державних та приватних установах на різних посадах. Отримана база знань надає широкий простір для кар’єрного росту та ведення власного бізнесу.

 

ПРОГРАМА вступного випробування зі спеціальності 051 «Економіка», освітня програма  «Теорії та моделі управління економікою»

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання на ступінь магістра зі спеціальності 051 «Економіка»,освітня програма «Теорії та моделі управління економікою»

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет»,Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу.

Важина
Євгенія Олекландрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та інтернет провайдер. Керівник відділу кадрів

Смелянець
Тетяна Віталівна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аєропорт “Одеса”. Головний економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сиклум», датська компанія (аутсорсінг та розробка програмного забезпечення). Керівник програми з навчання та розвитку менеджерів

Пасечка-Терані
Анна Вікторівна
2008 р/в
ТОВ “Фоззи-Фуд”. Менеджер з персоналу мережі супермаркетів “Сильпо”
Керівник тендерного відділу.

Пачесная
Ольга Анатоліївна
2011 р / в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000р / в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р / в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керівник

Збрицька
Тетяна Петрівна
1999р / в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Павлова
Юлія Олександрівна
2011 р / в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Шаповалова
Катерина Юріївна
2018 р / в,
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Спеціаліст відділу підбору персоналу

Заробітна плата HRів

 • Директор по персоналу – від 50 000 грн
 • Бізнес тренер – від 24 167 грн
 • HR-директор – від 17 719 грн
 • Спеціаліст з навчання персоналу, коуч – від 16 000 грн
 • Психолог бізнес-тренер – від 15 500 грн
 • Фахівець відділу персоналу – від 13 333 грн
 • Помічник рекрутера – від 11 500 грн
 • Економіст з праці – від 10 404 грн
 • Бухгалтер-економіст – від 10 000 грн
 • Менеджер-рекрутер – від 9 000 грн
 • IT-рекрутер – від 9 000 грн
 • Економіст-менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Заробітна плата фахівців зі спеціальності «Економіка»

 • Економіст з праці – від 15 000 грн
 • Головний економіст – від 12 900 грн
 • Економіст з фінансової роботи – від 12 200 грн
 • Помічник економіста – від 10 000 грн
 • Старший економіст – від 10 000 грн
 • Економіст у банк – від 10 000 грн
 • Бухгалтер економіст – від 9 000 грн
 • Економіст менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Магістр

Ähnliches Foto