Освітня програма «Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування»

Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК 

 Освітньо-професійна програма

ФІНАНСИ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАХУВАННЯ

Освітня програма передбачає оволодіння знаннями з теорії та практики фінансів, фінансових технологій, фінансового менеджменту, страхування, розробки інвестиційних стратегій на фінансовому ринку, управління фінансовими інструментами та грошовими коштами на фондовому ринку. Навчання сприятиме формуванню професійних компетенцій фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, фахівців з фінансів.

🏦Фахівці мають перспективи працевлаштування для роботи:

🔸 в корпораціях будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні);

🔸 на підприємствах малого та середнього бізнесу;

🔸 у страхових та інвестиційних компаніях, фінансово-промислових групах, підприємствах з іноземним капіталом;

🔸 в органах державного управління та регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

🔸 у міжнародних та українських фінансових компаніях;

🔸 в банківських та небанківських фінансових установах.📌 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

 Посада  Середня заробітна плата
 Фінансовий менеджер  35 000 грн
 Економіст-фінансист  25 000 грн
 Фінансовий аналітик  50 000 грн
 Спеціаліст зі страхування ризиків  25 000 грн
Інвестиційний консультант 25 000 грн
Провідний фахівець зі страхування 30 000 грн
Менеджер зі страхування 25 000 грн

С. М. Бедрега – директор Департаменту фінансів Одеської міської ради;

С. О. Федченко – директор   ТОВ «Логістик Іншуренс Онлайн»;

О. В. Грязних – директор ТОВ «Едванс консалтінг»;

Г. Лебеденко – старший судовий експерт Одеського НДЕКЦ МВС України

І. О. Іванов – фінансовий аналітик консалтингової компанії «СІВІТА»  

Контактна особа:

гарант освітньої програми

Лапіна Ірина Сергіївна

  • контактний номер кафедри ФМФР 722-41-59 
  • контактний номер кафедри Фінансів 722-59-97

Деканат факультету:
Адреса: Пушкінська, 26, к.211
Контактний телефон: 722-38-80
E-mail: fef@oneu.edu.ua