Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

Освітньо-професійна програма 

ФІНАНСИ, ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАХУВАННЯ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Банківська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківські операції для бізнесу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бухгалтерський облік Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бюджетна система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інвестиційний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота (з фінансів, фінансового ринку або страхування) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з фінансів, фінансового менеджменту та страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи фінансового менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Податкова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Соціальне страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси  страхових   організацій Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси державного сектору економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси суб’єктів господарювання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова система Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий контроль Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий ринок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

2 рік навчання

Банківські системи країн світу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економетрика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія банківської справи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи економічних досліджень  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи інвестування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегія підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Страхові послуги Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретико-методичні основи фінансів Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління кар’єрою у фінансовій сфері Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий інжинірінг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

3 рік навчання

Біржова торгівля Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Діагностика стану фінансових систем Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Корпоративні фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний страховий ринок Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти банківської діяльності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Місцеві фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація бухгалтерського обліку з використанням прикладних програм Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бюджетування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління взаємовідносинами банку з клієнтами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління особистими фінансами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова політика в сфері ЗЕД Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансові технології Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

4 рік навчання

Антикризове фінансове управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Дью ділідженс Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Казначейська справа Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бюджетного менеджменту Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи фінансового контролінгу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Структурне фінансування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси об’єднаних територіальних громад Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ   
Практична підготовка
Навчально-економічна практика (Сучасні підходи прийняття рішень у фінансово-кредитних установах – Тренінг) 

4 семестр

Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика (Навчальне підприємство -Тренінг) 

6 семестр

Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом

8 семестр

Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом

8 семестр

Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр