242 «Туризм»

Освiтнi програми

 1. Туризм

Бакалавр денної, заочної та вечірньої форм навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 125 осіб. Конкурсні предмети (вступні іспити): іноземна мова (профільний предмет), українська мова та література, географія.

Магістр денної форми навчання: галузь знань 24 „Сфера обслуговування”, спеціальність 242 «Туризм». Прийом у обсязі 50 осіб.

 

 

Дисципліни, що викладаються випусковою кафедрою за спеціальністю 242 «Туризм»

 

Ким можуть працювати випускники:

 • Менеджер з туризму – 14 000 грн
 • Менеджер з розвитку туризму – 16 000 грн
 • Агент з бронювання – 15 000 грн
 • Туроператор – 11 000 грн
 • Турагент – 11 000 грн
 • Інструктор з туризму – 14 000 грн
 • Спеціаліст візового центру – 15 000 грн
 • Спеціаліст з санаторно-курортної справи – 14 000 грн
 • Спеціаліст з туризму – 14 000 грн
 • Спеціаліст з клієнтського сервісу – 16 000 грн
 • Адміністратор готелю – 10 000 грн
 • Екскурсовод – 9 000 грн

Бедрадіна Ганна – директор туристичного підприємства «Селезньов Тур», м. Одеса, Україна, ст. викладач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна.

Дар’я Наливайко – менеджер з продаж та маркетингу готелю «Панорама де Люкс», м. Одеса, Україна.

Дехтяр Марія – директор туристичного підприємства «Тур Поінт», м. Одеса, Україна.

Сітнікова Віра – засновник туристичного агентства «Спільно Тревел», м. Одеса, Україна.

Тітор Галина – директор туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна.

Клементьєва Катерина – засновник туристичного підприємства «Тревел-Консалт», м. Одеса, Україна.

Орловська Наталія – засновник туристичного підприємства «Флай-Мі» (агенція сімейних подорожей), м. Одеса, Україна.

Шикіна Ольга – к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, ОНЕУ, м. Одеса, Україна.

“Навчальний план зі спеціальності “Туризм”, освітня програма “Туризм”.

ОП “Туризм”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Туризм»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Історія та культура України 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Університетська освіта 90 1 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Фізичне виховання 90 1 курс Залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Інформатика 120 1 курс Екзамен Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Основи академічного письма 90 1 курс Екзамен Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія та педагогіка 120 1 курс Залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Філософія 180 1 курс Екзамен Кафедра філософії, історії та політології
Друга іноземна мова 120 2 курс Залік, екзамен Кафедра іноземних мов
Екологія 90 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економічна теорія 150 2 курс Залік, екзамен Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Організація готельного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація дозвілля 120 2 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Технологія продукції ресторанного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг
Історія туризму та гостинності 150 2 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація ресторанного господарства 120 2,3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Правові засади фінансово-економічної діяльності в Україні 120 2 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Іноземна мова професійного спілкування 90 1,2,3,4 курс Залік. екзамен Кафедра іноземних мов
Інформаційні системи і технології в туризмі та ГРС 90 3 курс Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Економіка туризму 150 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент організацій 150 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація курортної справи 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Бухгалтерський облік 120 3 курс Екзамен Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства 120 3 курс Залік

 

Кафедра експертизи товарів та послуг
Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі 90 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Міжнародна готельна індустрія 120 3 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Навчально-економічна практика (Тренінг) 90 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві 120 3 курс Залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Управління якістю продукції ресторанного господарства 120 3 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Громадське будівництво та інженерне обладнання будівель 120 4 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Гігієна і санітарія в галузі 90 4 курс Залік Кафедра експертизи товарів та послуг
Економіка підприємства 90 4 курс Залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг в туризмі та готельно-ресторанній справі 180 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі 90 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Статистика готельно-ресторанної справи 120 4 курс Екзамен Кафедра статистики
Управлінський облік та економічна діагностика туристичних та готельно-ресторанних підприємств 120 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Аналіз діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства 120 4 курс Залік Кафедра економічного аналізу
Економіка готельно-ресторанного бізнесу 120 4 курс Екзамен Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Економіка підприємства 90 4 курс Екзамен Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Підприємницьке право 120 4 курс Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Товарознавство 120 4 курс Екзамен Кафедра експертизи товарів та послуг

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Економіка та управління туристичною діяльністю»

№№ Назва дисципліни Кіль-кість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумко-вий контроль

(іспит/

залік)

Назва кафедри
1 2 3 4 5 6
1 Туристичні ресурси України 150 1 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
2 Рекреаційні комплекси світу 120 1 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
3 Університетська освіта 90 1 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Основи туризмознавства 150 1 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
4 Географія туризму 150 2 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
5 Організація транспортних послуг 120 2 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
6 Організація туристичних подорожей 180 2 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
7 Екологія 90 2 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
8 Історія туризму та гостинності 150 2 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
9 Організація анімаційної діяльності 120 2 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
10 Туристичне країнознавство 120 2 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
11 Менеджмент організацій 150 3 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
12 Організація готельного господарства 180 3 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
13 Організація екскурсійної діяльності 150 3 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
14 Туроперейтинг 150 3 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесуКафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
15 Економіка туризму 150 3 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
16 Економіка турфірм 120 3 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
17 Менеджмент в туризмі та готельно-ресторанній справі 180 3 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
18 Організація підприємницької діяльності в туризмі та готельно-ресторанному господарстві 120 3 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
19 Менеджмент в туризмі 120 4 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
20 Менеджмент організацій 150 4 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
21 Організація рекреаційних послуг 120 4 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
22 Організація ресторанного господарства 180 4 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
23 Імеджеологія та PR в туризмі 90 4 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
24 Економіка підприємств готельного господарства 120 4 іспит Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
25 Комунікаційний менеджмент 120 4 залік Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

📌ОНЕУ підписав договір про проходження студентами міжнародної практики з ANEX TOUR (Туреччина)🇹🇷

Одним з найпопулярніших напрямків міжнародної практики для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» є Туреччина. Участь в програмі оплачується турецькою стороною — переліт, проживання в період навчання в готелі 4-5 * на території Туреччини.

У процесі вводних лекцій близько тижня студенти вивчають особливості роботи, історію і географію країни, психологію роботи з туристами і інші предмети. По закінченню теоретичної частини, студенти 2 тижні їздять по всій Туреччині, вивчаючи пам’ятки і екскурсійні напрямки.

На початку підготовки до літнього сезону студенти розподіляються по регіонах (Мармарис, Бодрум, Белек, Сіде, Аланія, Кемер і ін.). Вони проживають в комфортабельних гуртожитках для персоналу і приступають до роботи на посадах трансфермен, готельний гід, шопінг гід, екскурсійний гід, аніматор та ін (в залежності від результатів співбесіди).

Даний вид практики дозволяє студентам отримати безцінний досвід роботи в п’ятизіркових готелях Туреччини на різних посадах, об’їздити всю Туреччину і отримати гідну оплату за свою працю.

Умови участі в програмі:

— Комунікабельність

— Від 18 років

— Співбесіда з представниками компанії

Можливості:

— Зарплата від 500 у.о. / міс. +%

— Період роботи 5-6 міс.

— Безкоштовне навчання, переліт, проживання, екскурсії

Такі стажування дають унікальну змогу студентам підкріпити теоретичні знання на практиці, побачити нову країну, покращити навички комунікації з різними людьми, допомагають отримати новий багаж знань, ділові зв’язки і дружні контакти.

📌10 квітня відбувся щорічний «День науки» на факультеті міжнародної економіки, який присвячений святкуванню Дня звільнення Одеси🗓

10 квітня відбувся щорічний «День науки» на факультеті міжнародної економіки у 5 корпусі, який присвячений святкуванню Дня звільнення Одеси. За вже усталеними традиціями кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу організовує власну конференцію, темою якої цього року є «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України».

Ми пишаємось тим, що збірник матеріалів нашої конференції щороку стає дедалі масивнішим, адже географія учасників конференції склала більше 16 ЗВО з представниками країн далекого зарубіжжя (Франція, університет Анже).

Виступ студентів на конференції допомагає удосконалювати ораторську майстерність та вміння дебатувати на наукові теми. Участь у конференції колег із інших навчальних закладів дала можливість налагодити нові та перспективні зв’язки.

День науки – це гарна нагода вручити грамоти нашим видатним студентам та відзначити активну наукову діяльність вельмишановних колег.

Усім дякуємо за активну участь, а також окрема подяка за організацію та формуванню збірника конференції Світлана Галасюк.

📌Зустріч студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» ФМЕ з Президентом Асоціації «Туризм» Одеси Кузнецовою Оксаною🌏

20 вересня 2018 року відбулася зустріч студентів 1-3 курсів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» з Президентом Асоціації «Туризм» Одеси Кузнецовою Оксаною.

На зустрічі обговорювалися питання важливості застосування практичних знань та вмінь, отриманих при вивченні теорії туризму та готельно-ресторанного бізнесу, поглиблення комунікацій між студентством та підприємцями, важливості співпраці студентів з Асоціацією «Туризм Одеси».

Студенти та викладачі отримали інформацію щодо проходження практики в закладах туристичного та готельно-ресторанного бізнесу міста Одеси та Одеської області під керівництвом Асоціації.

Чекаємо на нові зустрічі та тісну співпрацю кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ та Асоціації «Туризм Одеси»!

Ähnliches Foto