076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освiтнi програми

  1. Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності
  2. Муніципальна економіка
  3. Економіка та організація торгівлі
  4. Економіка та планування бізнесу
  5. Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг

 


Підприємництво є рушійною силою національної економіки та запорукою її економічного зростання. За будь-яких умов господарювання є потреба у фахівцях у галузі підприємництва – управлінців (власників, керівників, директорів, менеджерів), здатних ефективно працювати на підприємствах різних галузей та сфер національної економіки різних форм власності, органах державного та регіонального управління чи успішно створювати нові види бізнесу.

Освітньо-професійна програма “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності” охоплює широке коло питань з організації, планування та стратегічного розвитку підприємств різних форм власності та обсягів діяльності. Спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних створити та розвинути власний бізнес або стартап, а також займати управлінські посади на провідних підприємствах України.

Освітньо-професійна програма «Муніципальна економіка» охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань підприємництва у муніципальному секторі економіки. Зорієнтована на підготовку фахівців із управління економікою на муніципальному рівні, планування місцевого економічного розвитку, управління державними / регіональними / місцевими програмами соціально-економічного розвитку, ефективного здійснення підприємницької діяльності на муніципальному рівні, розробки та впровадження проектів місцевого економічного розвитку, залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації програм/проектів.

Освітньо-професійна програма “Економіка та організація торгівлі” охоплює питання з організації, планування та стратегічного розвитку торговельних підприємств різних форм власності та обсягів діяльності. Спрямована на підготовку фахівців широкого профілю, спроможних створити та розвинути власне торгове підприємство, як у офлайн, так і у онлайн просторі, а також займати управлінські посади на провідних торговельних підприємствах України.

Освітньо-професійна програма «Економіка та планування бізнесу» (бакалаври) та «Економіка, планування та управління бізнесом» (магістри) охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань у галузі підприємництва. Зорієнтована на підготовку фахівців з питань створення та ефективного ведення бізнесу у різних сферах та галузях національної економіки.

I

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ВИПУСКНИКА РІК ВИПУСКУ ПОСАДА
ВОВЧЕНКО АНТОНІНА  2019 головний спеціаліст відділу промисловості та підприємництва Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
СКЛЯР ДМИТРО  2018 комерційний директор у рекламному агентстві «Netpeak» (інтернет маркетинг для бізнеса)
СТРАТІЙЧУК ЮЛІЯ  2017 заступник начальника відділу промисловості та підприємництва Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
ВАСИЛЕНКО ОЛЕКСІЙ  2014 Middle PPC Specialist у рекламному агентстві «Netpeak»
САРОЯН ЛАНА 2012 комерційний директор ресторану «Benedikt» та «Парк культуры и отдыха им. Горького» (м. Одеса)
КОРІНЬ ЮРІЙ  2012 співзасновник 

Ruta Family Club Hotel

ЗЕЛЕНСЬКА АНАСТАСІЯ  2011 провідний менеджер Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ. 

www. LIGA.net (м. Київ)

НЕРОНОВ ОЛЕКСАНДР  2011 співзасновник та директор в компанії Novaflon (нанесення і відновлення антипригарного тефлонового покриття)
ЛЮШНЕВСЬКА ОЛЕНА  2010 арт-директор в компанії «Артмаксима-Event компанія»
ЖОСАН МАРІАНА  2010 співзасновник, директор «REEF»; співзасновник, директор «Terrace. Sea view»; співзасновник, директор «The Roastery by Odessa»; співзасновник, директор «Traveler’s Coffee Odessa»
ПІБ Посада
Олексій Василенко Middle PPC Specialist у рекламному агентстві «Netpeak»
Марианна Жосан Співзасновник, директор «REEF»

Співзасновник, директор «Terrace. Sea view»

Анастасія Зеленська Провідний менеджер в компанії «LIGA.net» (м. Київ)
Деніс Шацило Журналіст, Інтернет – видання «Редакція»
Анатолій Кавун Власник агентства «Шоу-центр». Засновник платформи «Доброе дело». Меценат.
Юрій Корінь,

Сергій Корінь

Сo-owner в «Ruta Family Club Hotel»
Лана Сароян Комерційний директор ресторану «Benedikt» та «Парк культуры и отдыха им. Горького. Одесса»
Юрій Шипков CEO в «Хорошо Погуляли – Мероприятия и Праздники»
Олексій Абдал Шоу – мен. Сo-owner в «Most Event»
Даніїл Топольницький Підприємець,

Депутат Таіровської ОТГ

Віталій Свічинський Заступник голови в Одеська обласна державна адміністрація
Сергій Посний Приватна психотерапевтична практика
Олена Люшневська Арт – директор в компанії «Артмаксима – Event компанія»
Посада Оклад

(за умови відсутності стажу)

ДИРЕКТОР підприємства 20 000 – 50 000 грн.
Заступник директора 15 000 – 40 000 грн.
Керівник регіонального відділу 35 000 – 45 000 грн.

Менеджер підприємницьких проєктів і програм / Project Manager

35 000 – 50 000 грн.
Начальник планово-економічного відділу  15 000 – 25 000 грн.
Бізнес-аналітик 15 000 – 20 000 грн.

Business Development Manager / Фахівець з розвитку бізнесу

15 000 – 45 000 грн.

Економіст з планування

10 000 – 20 000 грн.

Керівник проєктного офісу

20 000 – 50 000 грн.

“Навчальний план зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітня програма “Економіка та планування бізнесу”.

ОП “Економіка та планування бізнесу”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми  «Економіка та планування бізнесу»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1-й іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1-й залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2-й залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1-й залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Мікроекономіка 120 1-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Макроекономіка 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1-й залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2-й залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1-й іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Правове регулювання економічної діяльності 90 1-й залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Основи бізнесу 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка підприємства 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Товарознавство 180 1-й іспит Експертизи товарів та послуг
Статистика 120 2-й іспит Кафедра статистики
Вступ до фаху 90 2-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2-й іспит Кафедра маркетингу
Менеджмент 120 1-й іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Логістика 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку 150 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4-й залік/іспит Кафедра іноземних мов
Фінанси підприємств 120 2-й залік Кафедра фiнансiв
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2-й іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Державне регулювання економіки 180 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Етика бізнесу 120 3-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Бізнес-планування 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Оцінка бізнесу та нерухомості 150 4-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка та організація підприємницької діяльності 150 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Біржова діяльність 120 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Основи стандартизації і сертифікації 120 3-й залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Економіка та організація торгівлі 150 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Управління інфраструктурними проектами 180 4-й іспит Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Проектний аналіз 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Стратегія підприємства 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Міжнародна економіка 120 3-й іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 3-й іспит Кафедра банківської справи
Облік і аудит 120 3-й іспит Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Економічний аналіз 120 3-й іспит Кафедра економічного аналізу
Економіко-математичні методи і моделі 90 4-й іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3-й залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

“Навчальний план зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітня програма “Муніципальна економіка”.

ОП “Муніципальна економіка”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Муніципальна економіка»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1-й іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1-й залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2-й залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1-й залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Мікроекономіка 120 1-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Макроекономіка 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1-й залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2-й залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1-й іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Правове регулювання економічної діяльності 90 1-й залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Основи бізнесу 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка підприємства 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Товарознавство 180 1-й іспит Експертизи товарів та послуг
Статистика 120 2-й іспит Кафедра статистики
Вступ до фаху 90 2-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2-й іспит Кафедра маркетингу
Менеджмент 120 1-й іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Логістика 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку 150 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4-й залік/іспит Кафедра іноземних мов
Фінанси підприємств 120 2-й залік Кафедра фiнансiв
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2-й іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Державне регулювання економіки 180 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка територіальних систем 120 3-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Бізнес-планування 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Оцінка нерухомості та управління власністю 150 4-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Муніципальне підприємництво 150 3-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Публічні закупівлі 120 3-й іспит Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Місцеві фінанси 120 3-й залік Кафедра фiнансiв
Електронне врядування 150 3-й іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Державно-приватне партнерство 180 4-й іспит Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Проектний аналіз 180 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Стратегія підприємства 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Міжнародна економіка 120 3-й іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 3-й іспит Кафедра банківської справи
Облік і аудит 120 3-й іспит Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Економічний аналіз 120 3-й іспит Кафедра економічного аналізу
Економіко-математичні методи і моделі 90 4-й іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформаційні системи і технології 90 3-й залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

“Навчальний план зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітня програма “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності”.

ОП “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми “Економіка підприємства та організація підприємницької діяльності”

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1-й іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1-й залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2-й залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1-й залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Мікроекономіка 120 1-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Макроекономіка 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1-й залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2-й залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1-й іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Економіка підприємства 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Товарознавство 180 1-й іспит Експертизи товарів та послуг
Статистика 120 2-й іспит Кафедра статистики
Вступ до фаху 90 2-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2-й іспит Кафедра маркетингу
Менеджмент 120 1-й іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Логістика 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4-й залік/іспит Кафедра іноземних мов
Фінанси підприємств 120 2-й залік Кафедра фiнансiв
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2-й іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Стратегія підприємства 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Міжнародна економіка 120 3-й іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 3-й іспит Кафедра банківської справи
Облік і аудит 120 3-й іспит Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Економічний аналіз 120 3-й іспит Кафедра економічного аналізу
Економіко-математичні методи і моделі 90 4-й іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3-й залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

“Навчальний план зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, освітня програма “Економіка та організація торгівлі”.

ОП “Економіка та організація торгівлі”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Економіка та організація торгівлі”

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1-й іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1-й залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1-й іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2-й залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1-й залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Мікроекономіка 120 1-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Макроекономіка 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2-й іспит Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1-й залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2-й залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1-й іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1-й залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Економіка підприємства 240 2-й залік/іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Товарознавство 180 1-й іспит Експертизи товарів та послуг
Статистика 120 2-й іспит Кафедра статистики
Вступ до фаху 90 2-й залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Маркетинг 120 2-й іспит Кафедра маркетингу
Менеджмент 120 1-й іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Логістика 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Іноземна мова професійного спілкування 720 1-4-й залік/іспит Кафедра іноземних мов
Фінанси підприємств 120 2-й залік Кафедра фiнансiв
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2-й іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Стратегія підприємства 150 4-й іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Міжнародна економіка 120 3-й іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Гроші та кредит 120 3-й іспит Кафедра банківської справи
Облік і аудит 120 3-й іспит Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Економічний аналіз 120 3-й іспит Кафедра економічного аналізу
Економіко-математичні методи і моделі 90 4-й іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3-й залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Економіка та організація торгівлі”

Назва дисципліни Кількість

годин

Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік Назва кафедри
Організація діяльності торгівельних підприємств 150 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Планування і контроль діяльності торгівельних підприємств 150 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Товарна біржа 150 3 залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіка торгівлі 180 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Управління витратами 150 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Управління продажами та мерчандайзинг 150 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Бізнес-планування в підприємництві 150 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Інтернет-торгівля 120 3 залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Логістика в торгівлі 150 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Стратегія підприємства 150 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Управління ланцюгами поставок 150 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Інформаційно-програмне забезпечення торгівлі (тренинг) 150 3 залік Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Економіко-математичні методи і моделі в підприємництві 120 4 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

📌27 травня 2019 року студенти 1 курсу спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” провели практичне заняття з дисципліни Товарознавство в делікатес-маркеті Le Silpo 🥨

27 травня студенти 1 курсу спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” провели практичне заняття з дисципліни Товарознавство в делікатес-маркеті Le Silpo, де ознайомились з асортиментом супермаркету, правилами формування асортименту та організацією торгової діяльності.

📌13 березня 2019 р. студенти 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» відвідали експертну лабораторію науково-дослідного експертно-криміналістичного центру✔

В межах співробітництва кафедри експертизи товарів та послуг ОНЕУ та Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України 13 березня 2019 р. студенти 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» під керівництвом викладача Неруци Л. В. відвідали експертну лабораторію центру.

Завідувач сектору фізико-хімічних досліджень матеріалів, речовин, виробів В. І. Єштокін надав цікаву інформацію щодо порядку проведення судових експертиз, ознайомив студентів із сучасними експертними методами дослідження, навів приклади із практичної діяльності експерта. Студенти були зацікавлені можливістю отримати експертні компетенції та навички практичного використання сучасних методів організації й проведення експертних досліджень при продовженні навчання за освітньою програмою «Товарознавство та управління якістю і безпечністю товарів та послуг».

📌28 листопада Одеська служба «Центр розвитку села» разом з викладачами кафедри економіки, права та управління бізнесом провели День практичної підготовки студентів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність📰

28 листопада  2018 року  Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва разом з викладачами кафедри економіки, права та управління бізнесом провели День практичної підготовки студентів спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Для цього студенти  разом з викладачами кафедри відвідали ТОВ АФ «Евріка» у Овідіопольському районі, яке спеціалізується, насамперед, на вирощуванні овочів та їх переробці. Підприємство має для цього 3 тис. га та виробляє консервну продукцію відомої торгової марки «С бабушкиной грядки».

Темою дня практичної підготовки студентів була така: «Сучасний бізнес у овочівництві».   Директор агрофірми кандидат сільськогосподарських наук Михайло Іванович Бєлий розповів про підприємство та становлення цього бізнесу. Особлива увага була приділена питанням щодо можливих шляхів відкриття бізнесу, необхідності поетапного його розвитку та ін.

На другому етапі відвідування було знайомство з технологіями виробництва декількох видів консервної продукції, вирощування грибів гливи.  Студенти відвідали цехи виробництва продукції, склади з готовою продукцією та ін., відвідали також магазин де ознайомились з  асортиментом продукції підприємства.

Потім відбулась загальна бесіда студентів з директором агрофірми стосовно стану та напрямків розвитку овочівництва, місця підприємства на ринку України, кон’юнктури ринку та ін. питань розвитку бізнесу. Розглядалися конкретні ситуації інвестиційних питань у розвитку бізнесу.

В цілому студенти були дуже задоволені  проведеною навчальною практикою, де мали можливість побачити, ознайомитись та отримати відповіді практиків стосовно сучасних питань розвитку бізнесу.

📌Перемога студента ОНЕУ у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»🏆

Кафедра  економіки, права та управління бізнесом вітає студента Чубенко Михайла Олександровича з перемогою у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», що проходив в Одеському національному політехнічному університеті 29-30 березня 2018 року, та висловлює щиру подяку науковому керівнику д.е.н., професору Балджи Марині Дмитрівні за високий професіоналізм та підготовку переможця конкурсу.