051 «Економіка»

Освiтнi програми

 1. Світова економіка та моделі функціонування господарських систем
 2. Управління персоналом та економіка праці
 3. Бізнес статистика та аналітика
 4. Інформаційні та Інтернет–технології у бізнес

 

Про спеціальність 051 «Економіка»

 • Економіка – це мистецтво задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. (Лоуренс Пітер)
 • Економіст – це людина, яка знає про гроші більше, ніж люди, у яких є гроші.  (Ф. Лош)

Економіка вивчає проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів та управління ними для досягнення максимального задоволення матеріальних потреб людини.

Економіка в усіх її проявах міцно увійшла в життя людства: як мінімум, без знань основ економіки неможливо правильно розподілити сімейний бюджет, як максимум, від професіоналізму економістів залежить добробут цілих держав. Тому професія економіста вже не одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів.

Практичну значимість професії економіста міцно затвердив один з найвідоміших та впливових вчених – економістів – Дж. Кейнс:

«Думки економістів  та політичних діячів – і коли вони правдиві, і коли вони помиляються – мають більш вагоме значення, аніж прийнято вважати. В дійсності саме вони керують світом. Люди практики, що вважають себе вільними від інтелектуального впливу, зазвичай раби якогось економіста минулого».

 

Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Значення професії економіста просто неоціненно, так як він зобов’язаний передбачити наперед значення тих чи інших показників, побачити динаміку розвитку підприємства, регіону, держави, застерегти керівника від неправильних дій. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів.

Здобувачі вищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.

            Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Професія економіста має такі унікальні риси:

            За спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.

Джерела фінансування здобуття вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»: за рахунок державного замовлення, за рахунок коштів юридичних осіб або за рахунок коштів фізичних осіб.

Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

Програма спеціальності 051 «Економіка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі економіки та управління на рівні організацій, установ (мікроекономічному рівні), так і державних органів влади (макроекономічному рівні).

Бакалаври зі спеціальності «Економіка» мають таки знання та вміння:

– об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

– розуміти суть і тенденції розвитку економіки, управління, ефективного ведення господарської діяльності на підприємстві, забезпечення його конкурентоспроможності та розвитку,

– прогнозувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей,

– аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, розробляти інформаційну підтримку управлінських процесів організації з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій,

– розробляти та реалізовувати стратегію і тактику розвитку економіки та господарських одиниць.

– проводити дослідження, аналіз і  вдосконалення бізнес-процесів компаній

– застосувати сучасні систем підтримки прийняття рішень

– розробляти   сайти та Web – сторінки компаній

Бакалаври зі спеціальності «Економіка» можуть працювати:

– на підприємтсвах різних форм власності;

– у планово-економічних відділах підприємств, відділах управління персоналом, організацій різної галузевої приналежності;

– рекрутингових, аутсорсингових агентствах;

– державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення;

– Державній службі зайнятості, Пенсійному фонді України, також організаціях, що здійснюють науково-дослідну діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення,

– вищих навчальних закладах,

– фахівцями  інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data)

– фахівцями з застосування сучасних Інтернет – технологій (електронна комерція, електронне урядування, хмарні обчислення, блокчейн)

– дилерами на ринку FOREX

– спеціалістами  з побудови експертних систем та їх використання для підтримки прийняття рішень.

Сокіл
Анастасія Володимирівна
2011 р/в
ТОВ «Паритет»,Виробничо-комерційна компанія. Менеджер з персоналу.

Важина
Євгенія Олекландрівна
2015 р/в
ТОВ ТРК «Бриз», ТБ та інтернет провайдер. Керівник відділу кадрів

Смелянець
Тетяна Віталівна
2009 р/в
ТОВ “Міжнародний аєропорт “Одеса”. Головний економіст

Бондарева
Світлана Вікторівна
2009 р/в
«Сиклум», датська компанія (аутсорсінг та розробка програмного забезпечення). Керівник програми з навчання та розвитку менеджерів

Пасечка-Терані
Анна Вікторівна
2008 р/в
ТОВ “Фоззи-Фуд”. Менеджер з персоналу мережі супермаркетів “Сильпо”
Керівник тендерного відділу.

Пачесная
Ольга Анатоліївна
2011 р / в
«Netpeak», Міжнародне агентство інтернет-маркетингу. HR-директор

Ніколаєнко
Наталія Володимирівна
2000р / в
“Бізнес центр НІКА”, Консалтингова компанія. Директор і засновник

Лобарев
Вадим Олександрович
2002 р / в
«MindHunt», компанія з пошуку керівників і ключових фахівців. Власник і керівник

Збрицька
Тетяна Петрівна
1999р / в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Сорока
Олександра Володимирівна
2003 р/в
ОНЕУ, Доцент кафедри УП та ЕТ

Павлова
Юлія Олександрівна
2011 р / в
«Прайм Бізнес Груп», девелоперська компанія. Директор з персоналу

Шаповалова
Катерина Юріївна
2018 р / в,
Філія Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк»
Спеціаліст відділу підбору персоналу

Заробітна плата HRів

 • Директор по персоналу – від 50 000 грн
 • Бізнес тренер – від 24 167 грн
 • HR-директор – від 17 719 грн
 • Спеціаліст з навчання персоналу, коуч – від 16 000 грн
 • Психолог бізнес-тренер – від 15 500 грн
 • Фахівець відділу персоналу – від 13 333 грн
 • Помічник рекрутера – від 11 500 грн
 • Економіст з праці – від 10 404 грн
 • Бухгалтер-економіст – від 10 000 грн
 • Менеджер-рекрутер – від 9 000 грн
 • IT-рекрутер – від 9 000 грн
 • Економіст-менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

Заробітна плата фахівців зі спеціальності «Економіка»

 • Економіст з праці – від 15 000 грн
 • Головний економіст – від 12 900 грн
 • Економіст з фінансової роботи – від 12 200 грн
 • Помічник економіста – від 10 000 грн
 • Старший економіст – від 10 000 грн
 • Економіст у банк – від 10 000 грн
 • Бухгалтер економіст – від 9 000 грн
 • Економіст менеджер – від 8 500 грн
 • Економіст з планування – від 7 700 грн

“Навчальний план зі спеціальності “Економіка”, освітня програма “Світова економіка та моделі функціонування господарських систем”.

ОП “Світова економіка та моделі функціонування господарських систем”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми  «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1 залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2 залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Мікроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2 залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Правові засади фінансово-економічної діяльності України 90 1 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 300 1 залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вступ до фаху 120 2 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Статистика 120 2 іспит Кафедра статистики
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міжнародна економіка 120 1 іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Економіка підприємства 120 2 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Менеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Маркетинг 120 2 іспит Кафедра маркетингу
Гроші та кредит 120 2 іспит Кафедра банківської справи
Фінанси 120 2 іспит Кафедра фiнансiв
Облік і аудит 120 3 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економічний аналіз 120 3 іспит Кафедра економічного аналізу
Іноземна мова професійного спілкування 720 1,2,3,4 залік/іспит Кафедра іноземних мов
Економічна кібернетика 120 2 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Світова економіка та моделі функціонування господарських систем»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль (іспит/залік) Назва кафедри
Загальна економічна теорія 300 1 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Мікроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вступ до фаху 120 1 Залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Державне регулювання економіки 90 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Економічна компаративістика 120 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Інституціональна економіка 120 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономічний аналіз 120 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Національна економіка 90 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Нова економіка 120 4 Залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Теорія економічних циклів та криз 120 4 Залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Глобальна економіка 120 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Сучасні проблеми економічної теорії 120 4 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Тренінг 49 4 Залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики

“Навчальний план зі спеціальності “Економіка”, освітня програма “Управління персоналом і економіка праці”.

ОП “Управління персоналом і економіка праці”

Презентація магістерської програми 

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Управління персоналом і економіка праці»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1 залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2 залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Мікроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2 залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Правові засади фінансово-економічної діяльності України 90 1 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 300 1 залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вступ до фаху 120 2 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Статистика 120 2 іспит Кафедра статистики
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міжнародна економіка 120 1 іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Економіка підприємства 120 2 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Менеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Маркетинг 120 2 іспит Кафедра маркетингу
Гроші та кредит 120 2 іспит Кафедра банківської справи
Фінанси 120 2 іспит Кафедра фiнансiв
Облік і аудит 120 3 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економічний аналіз 120 3 іспит Кафедра економічного аналізу
Іноземна мова професійного спілкування 720 1,2,3,4 залік/іспит Кафедра іноземних мов
Економічна кібернетика 120 2 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Соціологія праці 120 3 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Трудове право 90 3 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Організація праці 150 3 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Нормування праці 120 3 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Статистика праці 90 3 залік Кафедра статистики
Психофізіологія професійної діяльності 150 3 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Ринок праці 150 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Аналіз і планування трудових показників 150 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Управління трудовим потенціалом 120 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Основи охорони праці 90 4 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Управління персоналом 180 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Мотивація персоналу 120 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Аудит персоналу 120 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Технологія кадрової роботи 120 4 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Управління командами 120 4 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Етика ділового спілкування 90 3 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Методи забезпечення надійності персоналу 150 4 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Організаційна поведінка 90 3 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Демографічна статистика 120 3 залік Кафедра статистики
Соціальна статистика 90 3 залік Кафедра статистики
Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП 90 4 залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформаційні системи  в УП і ЕП 90 3 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

“Навчальний план зі спеціальності “Економіка”, освітня програма “Комп’ютерні та Інтернет – технології у бізнесі”.

ОП “Комп’ютерні та Інтернет – технології у бізнесі”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Інформаційні та Інтернет – технології у бізнесі»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1 залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 2 залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Мікроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика та теорія ймовірностей 180 1 залік/іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2 залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Правові засади фінансово-економічної діяльності України 90 1 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 300 1 залік/іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вступ до фаху 120 2 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Статистика 120 2 іспит Кафедра статистики
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 2 іспит Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міжнародна економіка 120 1 іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Економіка підприємства 120 2 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Менеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Маркетинг 120 2 іспит Кафедра маркетингу
Гроші та кредит 120 2 іспит Кафедра банківської справи
Фінанси 120 2 іспит Кафедра фiнансiв
Облік і аудит 120 3 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економічний аналіз 120 3 іспит Кафедра економічного аналізу
Іноземна мова професійного спілкування 720 1,2,3,4 залік/іспит Кафедра іноземних мов
Економічна кібернетика 120 2 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

Спеціалізовані навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
«Інформаційні та Інтернет – технології у бізнесі»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік Назва кафедри
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Вступ до фаху 120 2 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Економічна кібернетика 120 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Теорія випадкових процесів 120 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Фінансова математика 120 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Ризикологія 120 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Прогнозування соц.економічних процесів 90 3 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Дослідження операцій 120 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Інформаційні технології в управлінні економікою 180 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Системи планування ресурсів підприємств 90 4 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Клієнтно-орієнтовані системи 90 4 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Об’єктно-орієнтоване та WEB-програмування 180 3 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Електронна комерція 180 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Інтернет-технології в бізнесі 180 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Моделювання економіки 270 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Системи підтримки прийняття рішень 120 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Системи моделювання бізнес-процесів 90 4 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Управління проектами 180 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Економіко-математичні методи і моделі: 120 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Експериментальна економіка 90 4 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Технології штучного інтелекту 180 4 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Методи Інтернет-просування 90 4 залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

📌YIII Международная научно-практическая конференция “Мониторинг, менеджмент, моделирование эмерджентной экономики”(М3Е2 – 2019)

YIII Международная научно-практическая конференция “Мониторинг, менеджмент, моделирование эмерджентной экономики”(М3Е2 – 2019). Одесса, 22-24 мая 2019 г. Пансионат “Мирный”

📌17-19 квітня 2019 року, наші студенти показали дуже високі результати і гідно представили університет на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»✔

Наші студенти, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка приходила 17-19 квітня 2019 року в Донецькому національному університеті (м. Вінниця) показали дуже високі результати і гідно представили університет!

Вітаємо студента 5 курсу Мініна Владислава з першим місцем серед магістрів! Це дуже серйозна та заслужена перемога!🏆🏆🏆

Також вітаємо учасниць олімпіапи серед бакалаврів – студенток 4 курсу Франчук Тетяну і Беспятов Зою! Дякуємо за сміливість і прагнення до перемоги!

Бажаємо всім учасникам подальших успіхів, віри в себе та свої сили і знання!

Ми пишаємося такими студентами!!!🎓

 

📌9 квітня 2019 року на Факультеті Міжнародної Економіки ОНЕУ проходив традиційний щорічний день науки для студентів📑

На секції кафедри “Управління персоналом і економіка праці” з доповідями виступали студенти 2-5 курсів. Усі доповідачі продемонстрували високий рівень володіння матеріалом та представляли цікаві теми.

Особливо хочеться відзначити нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, який відбувся 4-5 квітня в Тернопільському національному економічному університеті. Наша гордість – студентки 5 курсу:

– Недолужко Сніжана – 1 місце (керівник – к.е.н., доцент кафедри Тетяна Петрівна Збрицька)

– Лучкина Олена та Даниско Юля, роботи яких потрапили в список 20 кращих серед студентів України, за що були відзначені почесним грамотами.

Вітаємо всіх, хто брав участь у конференції та наших переможців!

Бажаємо подальших успіхів і перемог!

📌14 вересня 2018 року відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ»📑

14 вересня 2018 року відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «ПОКРИТАНІВСЬКІ ЧИТАННЯ». Загальна тема конференції: «Актуальні проблеми розвитку економічної теорії в умовах глобалізації».