Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма 

УПРАВЛІНСЬКА ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка знань Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з економічної теорії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна компаративістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Індустріальна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентоспроможність національної та регіональної економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи прийняття управлінських рішень  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретичні основи економічної політики Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний розвиток  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в управлінні економікою Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорії державного регулювання економіки  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономічний та макроекономічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні проблеми економічної теорії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інноваціями  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Муніципальне адміністрування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Економіка публічного сектору Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія національної системи господарства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія Європейської інтеграції Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Нова економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Бізнес-комунікації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Національна економіка  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія економічних циклів та криз  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія управлінської думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проблеми та протиріччя розвитку глобальної економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Генеза методології класичного економічного напряму та кейнсіанства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інституціональні механізми державного та регіонального управління  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ  
Практична підготовка
Технологічна практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальна практика (Тренінг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр