Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма 

УПРАВЛІНСЬКА ЕКОНОМІКА ТА КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка знань  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з економічної теорії  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Цикл професійної підготовки

Вступ до фаху  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний розвиток Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Індустріальна економіка  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в управлінні економікою  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методи прийняття управлінських рішень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономічний та макроекономічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Стратегічне управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Сучасні проблеми економічної теорії Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорії державного регулювання економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління інноваціями Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна компаративістика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Конкурентоспроможність національної та регіональної економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Муніципальне адміністрування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія Європейської інтеграції Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Аналіз та прогнозування кон`юнктури ринку Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-планування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка публічного сектору Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія економічної думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія національної системи господарства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Нова економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теоретичні основи економічної політики Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Бізнес-комунікації Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Генеза методології класичного економічного напряму та кейнсіанства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інституціональні механізми державного та регіонального управління Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія управлінської думки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Національна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проблеми та протиріччя розвитку глобальної економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Теорія економічних циклів та криз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Тренінг “Організація стартапу” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчальна практика (Тренінг) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр