Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма 

БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА ТА АНАЛІТИКА

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з ЗЕТ Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Університетська освіта Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання  Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Бізнес-аналітика в економіці та управлінні Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державне регулювання економіки Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державно-приватне партнерство Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка та організація підприємницької діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова професійного спрямування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Методологія національного рахівництва Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи бізнесу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Проєктний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Публічні закупівлі у бізнесі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика та аналітика ринків Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика та аналітика ЗЕД Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи оцінювання ризиків Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика бізнесу Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інтернет-технології в бізнесі Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Трудове право Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Багатомірний статистичний аналіз Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Бізнес-консалтинг Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Господарське право Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Демографічна статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Захист прав споживачів Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія статистики Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація власної справи Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальне підприємництво Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика туризму Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Організація вибіркових обстежень Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Банківська статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Екологічна статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інноваційно-інвестиційний бізнес Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні системи і технології в підприємництві Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичне моделювання та прогнозування Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистичні методи оцінки  підприємницької діяльності Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансова статистика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ  
Практична підготовка
Тренінг «Організація стартапу» Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика Тренінг “Візуалізація даних” Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом Силабус  Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр