Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійна програма 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ HR-ІНДУСТРІЇ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Вища математика та теорія ймовірностей Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка знань Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна історія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна економічна теорія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформатика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота з ЗЕТ Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Політологія та економічна соціологія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Правознавство Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Аналіз і планування трудових показників Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Аудит персоналу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гроші та кредит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Державне регулювання економіки Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічний аналіз Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка праці і соціально-трудові відносини Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка підприємства Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіко-математичні методи і моделі в УП і ЕП Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в управлінні персоналом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Курсова робота за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Макроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мотивація праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Мікроекономіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Облік і аудит Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Ринок праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна економіка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління персоналом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління трудовим потенціалом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінанси Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Етика ділового спілкування Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Інтернет-технології в бізнесі Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія та культура України Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організація діяльності HR-менеджера Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Самоменеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Трудове право Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління командами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
3 рік навчання
Бізнес статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Демографічна статистика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в управлінні економікою Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи охорони праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Психофізіологія професійної діяльності НR Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Соціологія праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Соціальна політика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Соціальна статистика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Забезпечення надійності персоналу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Зарубіжні моделі оплати праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Корпоративна соціальна відповідальність Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Нормування праці Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Організація праці персоналу Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Організаційна поведінка Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
Технології кадрової роботи Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
HR-інструменти в управлінні конфліктами Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle 
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ 
Практична підготовка
Тренінг “Організація стартапу” Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Навчально-економічна практика 

(Фаховий тренінг “HR-lab”)

Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Тренінг за фахом Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр