015 Професійна освіта (Економіка)

АНГЛІЙСЬКА МОВА В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕС-ОСВІТІ 

Нова спеціальність  – 015 «Професійна освіта (Економіка)», інноваційна освітня програма «Англійська мова в економіці та бізнес освіті» є актуальною відповіддю на виклики та попит сьогодення, та перспективною для сучасної молоді. Підготовка студентів відбувається за трьома напрямками: іноземні мови (англійська, як основна та німецька/французька, як вибіркові), бізнес освіта, а також педагогіка та психологія вищої школи.

Протягом навчання студенти набувають навичок та знань за такими дисциплінами як: фонетика, грамматика та лексика ділової англійської мови; друга іноземна мова, міжкультурні коммунікації, емоційний інтеллект, основи бізнесу, бізнес-консультування та коучінг, етика бізнесу (професійна етика та конфліктологія), міжнародні економічні відносини, бізнес-планування, методика проведення бізнес-тренінгів та багато інших.

Інноваційна освітня програма «Англійська мова в економіці та бізнес освіті» розкриває перед студентами перспективи побудови кар’єри у освітній діяльності, готує до роботи перекладача, ментора, коуча, бізнес-консультанта, а також орієнтує студентів до подальшої роботи у педагогічній, філологічній та консалтинговій діяльності із високим рівнем володіння іноземними мовами.

Презентація зі спеціальності 015

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,30
2. Математика 0,20
3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або фізика, або хімія 0,40