053 «Психологія»

Бакалавр

Спеціальність 053 «Психологія»

Вивчає поведінку та психологічні процеси людини, а також методи їх дослідження та діагностики.

Спеціальність «Психологія» спрямована на підготовку фахівців, які володіють комплексом поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок з психології, достатніх для ефективного вирішення складних завдань в умовах професійної діяльності.

Форми навчання: денна та заочна.

Терміни навчання: 3 роки 10 місяців.

💡Освітньо-професійна програма «Психологія»  (посилання на другу сторінку)

ДИСЦИПЛІНИ

Зміст спеціальності:

Знання, практичні вміння та навички, професійний педагогічний склад і можливість розвиватися чекають кожного, хто готовий до пізнання світу через пізнання себе.

Ми розберемося:

 • як мотивувати себе і оточення не тільки батогом і пряником;
 • дізнаємося, чому звичка заглажувати гострі грані перетворюється на зачароване коло;
 • доведемо, що право на помилку призводить не тільки до поразки, але й часто до перемоги та багато іншого.

У чому зміст діяльності психолога ?  

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовуватиі психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Проводити психологічні тренінги
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

Готова професія майбутнього і сьогодення на базі Одеського національного економічного університету – це подвійний виграш.

ОП ПСИХОЛОГІЯ (бакалавр)

Спеціальність 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна, має академічну та прикладну орієнтацію. Програма складається з дисциплін загальної, професійної та практичної підготовки.

Освітньо-професійна програма

ПСИХОЛОГІЯ

Програма спрямована на надання поглиблених професійних знань, розвиток навичок і формування компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної психології. 

Програма передбачає формування компетенцій, які надають можливість працевлаштування у різних сферах суспільного життя, зокрема: економіки, соціальної роботи, профорієнтаційної роботи, медичної та політичної галузі, духовної та освітньої роботи.

Програма передбачає надання фундаментальних теоретико-методичних знань та формування практичних навичок задля розв’язання складних, спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері психології із застосуванням основних психологічних теорій і методів сучасної психологічної науки. 

Орієнтована на професійну підготовку фахівців широкого профілю з надання психологічної допомоги, зокрема у сфері організаційної психології та консультування персоналу, ураховує специфіку роботи в зазначеній сфері.

🏦 📚 Основні аспекти діяльності психолога 

 • ідентифікація, аналіз психологічних проблем та пошук шляхів їх вирішення;
 • надання психоконсультаційної допомоги та підтримки в подоланні труднощів повсякденного життя;
 • психодіагностика станів людини;
 • психокорекція та розвиток особистості;
 • прогнозування психологічних станів і поведінки;
 • реалізація психотерапевтичної та психореабілітаційної діяльності з урахуванням специфіки запиту та особливостей клієнта; 
 • створення та реалізація психологічних тренінгів, програм психопрофілактичних та просвітницьких дій.

Академічні права випускників: можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

📍 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ОП

На яких посадах ви будете працювати:

Посада Зарплатня, грн
Психолог в закладах освіти від 9 500
Психолог соціальних служб і служби допомоги молоді від 10 000
Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях від 12 000
Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування від 15 000
Психолог в реабілітаційних центрах різного профілю від 15 000
Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг від 15 000

Контактна особа:

Асєєва Юлія Олександрівна

+380734837703 (Viber)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,35
2. Математика 0,40
3. Історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або хімія,
або фізика
0,25
0,25
0,40
0,20
0,20