053 «Психологія»

Освiтнi програми

 1. Психологія

Зміст спеціальності:

Знання, практичні вміння та навички, професійний педагогічний склад і можливість розвиватися чекають кожного, хто готовий до пізнання світу через пізнання себе.

Ми розберемося:

 • як мотивувати себе і оточення не тільки батогом і пряником;
 • дізнаємося, чому звичка заглажувати гострі грані перетворюється на зачароване коло;
 • доведемо, що право на помилку призводить не тільки до поразки, але й часто до перемоги та багато іншого.

У чому зміст діяльності психолога ?  

 • Визначати, аналізувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
 • Самостійно обирати та застосовуватиі психодіагностичний інструментарій та технології психологічної допомоги
 • Уміти складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта
 • Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги
 • Проводити психологічні тренінги
 • Проводити психодіагностику стану клієнтів
 • Надавати психоконсультаційну допомогу в подоланні труднощів повсякденного життя
 • Проводити психологічні тренінги
 • Психотерапія
 • Психокорекція
 • Психореабілітація

Готова професія майбутнього і сьогодення на базі Одеського національного економічного університету – це подвійний виграш.

На яких посадах ви будете працювати:

 • Психолог в закладах освіти – від 9,5 тис. грн.
 • Психолог соціальних служб і служби допомоги молоді – від 10 тис. грн.
 • Психолог у центрах зайнятості, розвитку кар’єри, департаментах по роботі з персоналом, рекрутингових і крюінгових компаніях – від 12 тис. грн.
 • Соціальний менеджер в органах державного управління і місцевого самоврядування – від 15 тис. грн.
 • Психолог в реабілітаційних центрах різного профілю – від 15 тис. грн.
 • Приватна підприємницька діяльність із надання психологічних послуг – від 15 тис. грн.

“Навчальний план зі спеціальності “Психологія”, освітня програма “Психологія”.

ОП “Психологія”

Загальні навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми
053 «Психологія»

Назва навчальної дисципліни Кількість годин Назва кафедри
Основи академічного письма 90 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Соціологія 90 Кафедра філософії, історії та політології
Історія світової культури 90 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Філософія 180 Кафедра філософії, історії та політології
Іноземна мова професійного спілкування 360 Кафедра іноземних мов
Інформатика 180 Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Педагогіка 240 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Цивільне право 120 Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Фізичне виховання 180 Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Вступ до фаху 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психофізіологія 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Загальна психологія 240 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Вікова психологія 210 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія психології 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Соціальна психологія 210 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Економічна психологія 180 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Педагогічна психологія 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Методика викладання психології 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Диференційна психологія 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія спілкування 180 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Патопсихологія 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Практикум із загальної психології 210 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психодіагностика 210 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Основи психологічного консультування та психотерапії 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Основи психологічної корекції 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Конфліктологія 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Курсова робота з вікової психології 30 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Курсова робота з психодіагностики 30 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Соціальна політика та соціальна робота 150 Кафедра управління персоналом і економіки праці
Психологія маркетингу та PR в організації 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія підприємницької діяльності 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія управління 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія адиктивної поведінки 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія особистості 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія творчої діяльності 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія девіантної поведінки 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія сімейних відносин 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Клінична психологія 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психотерапія криз і травм 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія дитячо-батьківських стосунків 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Діяльність практичного психолога в закладах освіти 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Соціально-психологічний тренінг 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Соціальна політика та соціальна робота 120 Кафедра управління персоналом і економіки праці
Психологія маркетингу та PR в організації 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія підприємницької діяльності 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія управління 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологічний тренінг ділового спілкування 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія особистості 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія творчої діяльності 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія девіантної поведінки 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія сімейних відносин 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Клінична психологія 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психотерапія криз і травм 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологія дитячо-батьківських стосунків 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Психологічний захист 150 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Математичні методи в психології 120 Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки