Спеціальність: 053 ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма

ПСИХОЛОГІЯ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Іноземна мова  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Інформаційні технології в соціально-поведінкових науках  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цивільне право  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи академічного письма Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогіка Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фізичне виховання Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Філософія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Цикл професійної підготовки
Вікова психологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вступ до фаху Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Диференційна психологія  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Діяльність практичного психолога в закладах освіти  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економічна психологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Загальна психологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Іноземна мова за професійним спрямуванням Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія психології Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Клінічна психологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Організаційна психологія  і консультування персоналу Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи наукових досліджень Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи психологічного консультування та психотерапії Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи психологічної корекції Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Практикум із загальної психології  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психодіагностика Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія конфлікту Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія криз і травм Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія мотивації та впливу Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія особистості Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія сімейних відносин Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психофізіологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Вибіркові навчальні дисципліни за ОП
2 рік навчання
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Гендерна психологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Історія світової культури Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Маркетинг Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціологія Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
3 рік навчання
Менеджмент  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Основи патопсихології  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Педагогічна психологія  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія адитивної поведінки Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія девіантної поведінки Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія дитячо-батьківських стосунків Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія ідентичності Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія медіакомунікації Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія підприємницької діяльності Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія управління Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
4 рік навчання
Арт-терапія  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологічний супровід інклюзивної освіти Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологічні методи підбору конкурентоспроможного персоналу Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія маркетингу та PR в організації  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія медіації та вирішення конфліктних ситуацій  Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія соціальних об’єднань Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Психологія творчої діяльності Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціальна політика та соціальна робота Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ 
Практична підготовка
Навчальна практика (психодіагностична) Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Соціально-психологічний тренінг Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Виробнича практика (психоконсультативна) Силабус   Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ   Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр 
Атестаційний екзамен Робоча програма екзамену  Методичні рекомендації випускової кафедри