281 «Публічне управління та адміністрування»

Бакалавр
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Сьогодні на ринку праці сформувалася гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері, які знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади і місцевого самоврядування.
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
Опис Навчання за програмою бакалаврів «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців найвищої кваліфікації для роботи у сфері державного управління, місцевого самоврядування та підприємницького сектору, які забезпечують європейський рівень надання адміністративних і управлінських послуг. Здійснюється підготовка фахівців для вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі як в певній галузі суспільного виробництва, так і держави в цілому.

Випускник може працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях. Конкурентні переваги спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягають в наданні студентам необхідних компетентностей з державного управління.

Знання і вміння Випускник спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» зможе:

  1. Працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та державних установах.
  2. Оцінювати та аналізувати вплив управлінських рішень у публічній сфері на суспільні процеси: зайнятість, безробіття, темпи економічних змін, інфляцію, доходи тощо.
  3. Організовувати діяльність служб органу публічного управління та адміністрування, розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку.
  4. Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань, ступінь реалізації стратегії розвитку об’єкта управління, впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності і етики управління.
ДИСЦИПЛІНИ

 

Посада Зарплатня, грн
керівники та провідні фахівці служб державних органів влади обласного, районного рівня від 10 000
керівники та провідні фахівці служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування від 15 000
керівники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники від 15 000
фахівці на посадах у центральних органах державної влади від 17 000
фахівці на посадах у місцевих органах державної влади від 12 000
фахівці на посадах місцевих органів самоврядування від 10 000
менеджери (управителі) у соціальній сфері від 9 000
керівники окремих ланок профспілкових організацій від 10 000
 керівники громадських організацій від 15 000

Контактна особа:

к.е.н., доцент Макуха Сергій Миколайович

+38 097 346 07 80 (VIBER/TELEGRAM)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Бюджет / контракт

Вагові коефіцієнти
1. Українська мова 0,30
2. Математика 0,40
3. Історія України
або іноземна мова,
або біологія,
або хімія,
або фізика
0,30
0,50
0,20
0,20
0,20