281 «Публічне управління та адміністрування»

Освiтнi програми

  1. Публічне управління та адміністрування

Ефективність управління в державі залежить від професіоналізму та компетентності управлінців. Якщо ти молодий, амбітний, бажаєш змінити країну на краще, тоді спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» – для тебе!

Публічне управління діяльність, пов’язана з реалізацією державної політики у різних сферах суспільного життя через системи органів публічного врядування, суб’єктів громадянського суспільства, фізичних осіб.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» надає унікальну можливість для кар’єрного росту в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Під час навчання ви дізнаєтесь про принципи та механізми публічного управління та адміністрування, методи прийняття управлінських рішень на державному, регіональному та місцевих рівнях, навчитеся працювати з інформацією, оволодієте сучасними інформаційними технологіями, навчитеся взаємодіяти з громадянським суспільством, отримаєте навички роботи з міжнародною технічною допомогою.

Ви – нове покоління професійних управлінців, які мають системні та глибокі знання, вміють ухвалювати ефективні рішення та креативно мислити.

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» чекає на тебе!

Стратегія підготовки нового покоління управлінців – стратегія майбутнього держави!

На яких посадах ви будете працювати:

  • керівники та провідні фахівці служб державних органів влади обласного, районного рівня – від 10 тис. грн;
  • керівники та провідні фахівці служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування – від 15 тис. грн;
  • керівники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники – від 15 тис. грн;
  • фахівці на посадах у центральних органах державної влади – від 17 тис. грн;
  • фахівці на посадах у місцевих органах державної влади – від 12 тис. грн;
  • фахівці на посадах місцевих органів самоврядування – від 10 тис. грн;
  • менеджери (управителі) у соціальній сфері – від 9 тис. грн;
  • керівники окремих ланок профспілкових організацій – від 10 тис. грн;
  • керівники громадських організацій – від 15 тис. грн.

“Навчальний план зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, освітня програма “Публічне управління та адміністрування”.

ОП “Публічне управління та адміністрування”

Загальні дисципліни, які входять до спеціальністі 281 “Публічне управління та адміністрування”

Назва дисципліна Назва кафедри
1 Основи академічного письма Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
2 Економічна історія Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
3 Філософія Кафедра філософії, історії та політології
4 Політологія та економічна соціологія Кафедра філософії, історії та політології
5 Психологія ділового спілкування Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
6 Загальна економічна теорія Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
7 Мікроекономіка Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
8 Макроекономіка Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
9 Історія економіки та економічної думки Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
10 Вища математика та теорія ймовірностей Кафедра математичних методів аналізу економіки
11 Інформатика Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
12 Правове регулювання фінансово-економічної діяльності України Кафедра економіки, права та управління бізнесом
13 Фізичне виховання Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльност
14 Безпека життєдіяльності. Цивільний захист Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльност
15 Вступ до фаху Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
16 Статистика Кафедра статистики
17 Економіка праці і соціально-трудові відносини Кафедра управління персоналом і економіки праці
18 Економіка підприємства Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
19 Маркетинг Кафедра маркетингу
20 Гроші та кредит Кафедра банківської справи
21 Фінанси Кафедра фiнансiв
22 Облік і аудит Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
23 Методи прийняття управлінських рішень Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
24 Управління інноваціями Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
25 Прогнозування в управлінні організацією Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
26 Іноземна мова професійного спілкування Кафедра іноземних мов
27 Теорія організації та організаційна поведінка Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
28 Корпоративна соціальна відповідальність Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
29 Публічне управління та адміністрування Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
30 Теоретичні проблеми сучасних глобалізаційних процесів Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
31 Нова економіка Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
32 Глобальна економіка та міжнародні економічні зв’язки Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
33 Інституціональні механізми державного та регіонального управління Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
34 Публічні фінанси та бюджетний процес Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
Управління персоналом Кафедра управління персоналом і економіки праці
35 Економічний розвиток суб’єктів публічного управління Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
36 Економічна компаративістика Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
37 Національна економіка Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
38 Муніципальне адміністрування Кафедра економіки, права та управління бізнесом
39 Публічне управління сільськими територіями Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
40 Соціальна політика та соціальна робота Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
41 Оподаткування Кафедра фiнансiв
42 Тренінг з прийняття управлінських рішень Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
43 Стратегічне управління Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
44 Теоретичні основи економічної політики Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики