075 «Маркетинг»

Освiтнi програми

 1. Маркетинг
 2. Міжнародна логістика

Маркетинг

“Творчість без стратегії називається мистецтвом.
Творчість зі стратегією називається маркетингом”.
Джефф Річардс

Зміст діяльності:

 • Аналіз кон’юктури ринку;
 • Проведення маркетингових досліджень;
 • Моніторинг конкурентів;
 • Розробка та впровадження нових товарів;
 • Розробка та впровадження системи цін та знижок на товари та послуги;
 • Розробка рекламних кампаній та проведення PR-заходів;
 • Аналіз системи збуту та впровадження заходів щодо її вдосконалення;
 • Складання плану маркетингу піаприємства;
 • Управління попитом та пошук ринкових ніш.

Професійне втілення:

 • Маркетолог-аналітик;
 • Менеджер з маркетингових досліджень;
 • Інтернет – маркетолог (SMM, SEO);
 • Prodact-менеджер;
 • Event-менеджер;
 • Менеджер з продажу;
 • PR-менеджер;
 • Трейд-маркетолог;
 • Бренд-менеджер;
 • BTL-менеджер;
 • Менеджер з реклами.

Логістика – це

Управління матеріальними потоками

Зміст діяльності:

 • Організація доставки товарів і послуг підприємства необхідним споживачам у визначені угодою час і місце;
 • Визначення оптимальних пунктів розміщення елементів логістичної інфраструктури: складів, транспортних терміналів, виробничих приміщень, торговельних мереж та ін.;
 • Планування закупівель сировини і матеріалів, пошук потенційних постачальників і розміщення замовлень, страхування вантажів, контроль виконання замовлень, оплата;
 • Вивчення транспортного ринку і розробка маршрутів транспортування вантажів;
 • Організація і координація вантажоперевезень;
 • Управління складськими запасами, проектування складських приміщень, комплектація замовлень;
 • Ведення документообігу, контроль договорів і рахунків контрагентів.

Професійне втілення:

 • Логіст в транспортних відділах, зовнішньоекономічних відділах, службах постачання;
 • Логіст в аналітичних службах на промислових;
 • Менеджер з постачання;
 • Експорт-менеджер, імпорт-менеджер;
 • Менеджер з міжнародних перевезень;
 • Менеджер з транспортно-експедиторської діяльності;
 • Керуючий складом готової продукції;
 • Логіст в спеціалізованих компаніях, що пропонують стороннім фірмам послуги транспортування і складського зберігання;
 • Експерт збутової, транспортної, складської і закупівельної логістики;
 • Керівник відділу логістики;
 • Керівник підрозділу логістичної компанії або транспортно-логістичного центру.

Розмір заробітної платні спеціалістів у сфері маркетингу:

Посада

 

Зарплатня, грн
директор з маркетингу Від 25000
менеджер з маркетингу Від 12000
бренд-менеджер Від 15000
інтернет-маркетолог Від 15000
маркетолог-аналітик Від 15000
маркетолог-економіст Від 12000
менеджер з маркетингових досліджень Від 15000
продакт-менеджер Від 12000
менеджер з продажу 15000-20000
трейд-маркетолог Від 10000
логіст по залізничним перевезенням Від 20000
митний логіст Від 10000
менеджер по міжнародним автоперевезенням Від 20000
логіст ВЕД Від 20000
интервьюер Від 6000
промоутор Від 6000
мерчандайзер Від 6000
ассистент маркетолога Від 7000

“Навчальний план зі спеціальності “Маркетинг”, освітня програма “Маркетинг”.

ОП “Маркетинг”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми  «Маркетинг»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік ) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1 залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Мікроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика 180 1 іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2 Іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист 90 2 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Теорія і практика маркетингу 420 2 Іспит Кафедра маркетингу
Вступ до фаху 120 1 Залік Кафедра маркетингу
Система технології промисловості 90 2 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Статистика 120 2 іспит Кафедра статистики
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 3 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міжнародна економіка 90 1 іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Економіка підприємства 120 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Менеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту
Маркетинг партнерських відносин в сфері банківських послуг 90 3 іспит Кафедра маркетингу
Фінанси 120 3 іспит Кафедра фiнансiв
Бухгалтерський облік 120 2 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економічний аналіз 150 3 іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Іноземна мова професійного спілкування 720 1,2,3,4 іспит Кафедра іноземних мов
Товарознавство 120 3 Залік Кафедра маркетингу
Міжнародний маркетинг 120 3 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетингова політика розподілу 90 3 Залік Кафедра маркетингу
Маркетингове ціноутворення 150 3 іспит Кафедра маркетингу
Правові основи комерційної діяльності 90 4 Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Математичні і статистичні методи маркетингу 120 3 Залік Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інтелектуальна власність в бізнесі 90 2 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Інтернет-маркетинг 150 4 Іспит Кафедра маркетингу
Поведінка споживачів 150 2 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетингова товарна політика 150 2 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетингові комунікації 150 4 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетингові дослідження 180 4 іспит Кафедра маркетингу
Інформаційні системи в маркетингу 120 4 Залік Кафедра маркетингу
Дизайн реклами 120 3 Залік Кафедра маркетингу
Виставкова діяльність 120 4 Залік Кафедра маркетингу
PR-заходи 90 4 залік Кафедра маркетингу
Логістика 150 3 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетинг промислового підприємства 120 4 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетинг послуг 120 4 іспит Кафедра маркетингу
Стратегії ділових переговорів

 

90 4 залік Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

“Навчальний план зі спеціальності “Маркетинг”, освітня програма “Міжнародна логістика”.

ОП “Міжнародна логістика”

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Міжнародна логістика»

Назва дисципліни Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль  (іспит / залік) Назва кафедри
Основи академічного письма 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Історія та культура України 90 1 залік Кафедра філософії, історії та політології
Філософія 180 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Політологія та економічна соціологія 90 1 іспит Кафедра філософії, історії та політології
Психологія ділового спілкування 90 1 іспит Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки
Фізичне виховання 180 1 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Загальна економічна теорія 180 1 залік Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Мікроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Макроекономіка 120 2 Іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Історія економіки та економічної думки 120 2 іспит Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Вища математика 180 1 іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Теорія ймовірностей та математична статистика 90 2 Іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Інформатика 90 1 іспит Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 Залік Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Безпека життєдіяльності. Цивільний захист

 

90 2 залік Кафедра фізичного виховання та безпеки життєдіяльності
Теорія і практика маркетингу 420 2 Іспит Кафедра маркетингу
Вступ до фаху 120 1 Залік Кафедра маркетингу
Система технології промисловості 90 2 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Статистика 120 2 іспит Кафедра статистики
Економіка праці і соціально-трудові відносини 120 3 залік Кафедра управління персоналом і економіки праці
Міжнародна економіка 90 1 іспит Кафедра міжнародних економічних відносин
Економіка підприємства 120 3 іспит Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності
Менеджмент 120 1 іспит Кафедра менеджменту
Маркетинг партнерських відносин в сфері банківських послуг 90 3 іспит Кафедра маркетингу
Фінанси 120 3 іспит Кафедра фiнансiв
Бухгалтерський облік

 

120 2 іспит Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Економічний аналіз 150 3 іспит Кафедра математичних методів аналізу економіки
Іноземна мова професійного спілкування 720 1,2,3,4 іспит Кафедра іноземних мов
Товарознавство 120 3 Залік Кафедра маркетингу
Міжнародний маркетинг 120 3 Іспит Кафедра маркетингу
Маркетингова політика розподілу 90 3 Залік Кафедра маркетингу
Маркетингове ціноутворення 150 3 іспит Кафедра маркетингу
Правові основи комерційної діяльності 90 4 Залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Математичні і статистичні методи маркетингу 120 3 Залік Кафедра маркетингу
Інтелектуальна власність в бізнесі 90 2 залік Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Інтернет-маркетинг 150 4 іспит Кафедра маркетингу
Логістика 150 2 іспит Кафедра маркетингу
Закупівельна логістика 150 2 іспит Кафедра маркетингу
Транспортна логістика і інтермодальні перевезення 150 4 іспит Кафедра маркетингу
Управління складськими комплексами і запасами 180 4 іспит Кафедра маркетингу
Віртуальні ланцюги поставок 120 4 залік Кафедра маркетингу
Екологічні аспекти логістичної діяльності 120 3 залік Кафедра маркетингу
Управління логістичними системами 120 4 залік Кафедра маркетингу
Страхування на транспорті 90 4 залік Кафедра маркетингу
Міжнародна тарифна політика 150 3 іспит Кафедра маркетингу
Міжнародні транспортні коридори 120 4 іспит Кафедра маркетингу
Митна справа 120 3 іспит Кафедра маркетингу
Моделювання логістичних процесів 90 3 залік Кафедра маркетингу

📌Прийшов час підводити підсумки РЕКЛАМА-ФЕСТ 2019❕

Багато різних почуттів і емоцій викликає наш студентський конкурс креативу!

У цьому році ми намагалися зробити його дійнсно летнім- на березі моря, на рідній для ОНЕУ базі “Економіст”, щоб наші любі учасники змогли поєднати приємне з корисним – відпочинок з демонстрацією своїх рекламних талантів!

Ще однією відмінністю став новий формат: об’єднання з проектом “Рекламний полігон”, дітищем нашого шановного голови журі Євгена Вікторовича Ромата, голови Спілки рекламістів України.

Отже, в категорії “Друкована реклама” журі нашого конкурсу розподілило свої переваги наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 2000 грн – “Донорський лайк”, автор Литвинова Віра Володимирівна з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко;
 • 2-е місце і грошову винагороду 1000 грн – після бурхливого обговорення було вирішено віддати відразу двом роботам “Birdy Granola”, автор Майор Євгенія з Одеського національного економічного університету, а також “Привід для Carlsberg”, автор Сліпченко Владислав Олександрович з Київського національного торговельно-економічного університету;
  3-е місце не було присуджено жодній роботі через рішення по 2-му місцю.

Спеціальні призи від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” у даній категорії отримали наступні роботи:

 • “Сміттєвік” – автор Литвинова Віра Володимирівна, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко,
 • “Коректор” – автор Радченко Вероніка, Київський національний торгово-економічний університет,
 • “Серце для Сільпо” – автор Коглер Тамара Вернеровна, Одеський національний економічний університет.

У категорії “Відеореклама” журі вирішило відзначити заохочувальними призами від нашого партнера – бренду косметики ручної роботи “Medovaya” наступні роботи:

 • “Релакс” від Травіна Євгенії Анатоліївни з Київського університету ім. Бориса Грінченка;
 • “За кермо НЕ сідай” від команди “Кооператісти” з Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу;
 • “Кросівки Adidas” від Бостан Анни з Одеського національного економічного університету;
 • “Google Play Music” від Коглер Тамари з Одеського національного економічного університету.

Головні призи були розподілені наступним чином:

 • 1-е місце і грошову винагороду 5000 грн отримав Яковенко Сергій Володимирович, автор роботи “Кулькова ручка” з Харківського національного економічного університету;
 • 2-е місце не присуджено;
 • 3-е місце і грошову винагороду 1500 грн отримав Шевченко Дмитро Васильович з Чернігівського національного технологічного університету за ролик “Нова пошта”!

Вітаємо студентів з перемогою!!! Впевнені, що Ваші успіхи надихнуть Вас на створення нового рекламного креативу!!!

Хотілося б подякувати студентам спеціальності «Маркетинг» і «Міжнародна логістика», які допомагали в організації всього процесу фестивалю від прикраси локацій, настройки техніки, ведення, фото- та відео-забезпечення, реєстрації, кава-пауз та навіть протистояння складним погодним умовам! Без вашої командної роботи у нас нічого б не вийшло!

Необхідно відзначити, що колектив кафедри маркетингу на чолі з Іриною Львівною Літовченко – головним ідейним натхненником РЕКЛАМА-ФЕСТ – як завжди, спрацювали як злагоджений оркестр!

Усі ФОТО

📌9 квітня 2019 року студенти спеціальностей “Маркетинг” та “Міжнародна логістика” взяли участь у традиційній науковій конференції для студентів «МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»👥

9-10 квітня на факультеті міжнародної економіки відбулася традиційна наукова конференція для студентів «МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ». Серед студентів конференція більше відома, як День науки – в основному, завдяки формату її проведення. Замість звичайного навчального процесу – лекцій і семінарів – студенти поринули в атмосферу справжньої конференції, яка включала в себе 11 секцій різних напрямків. Найбільшою популярністю відзначилися секції «Тенденції розвитку маркетингу на початку 21 століття», «Теоретико-методологічні та прикладні проблеми демографії, соціальної політики і економіки праці», «Міжнародний туризм: сучасний стан та пріоритети розвитку».

За результатами роботи конференції готується електронний збірник студентських наукових робіт «МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ» (випуск 9). Окрема подяка відповідальним редакторам збірок – Обнявко А.В. і Світлані Сергіївні Галасюк.

Таким чином, студенти отримують можливість попрактикуватися в публічних виступах, викликаючи інтерес до актуальних тем досліджень у своїх колег, а також опублікувати свої статті, що важливо для подальших перспектив навчання.

Ми пишаємося активністю наших студентів! Дякую всім за участь!

📌12 лютого 2019 року студенти першого курсу ФМЕ спеціальності «Маркетинг» побували на екскурсії в бібліотеці першого корпусу ОНЕУ і ознайомилися з можливостями використання ресурсів бібліотеки для навчального процесу📕

12 лютого 2019 року студенти першого курсу ФМЕ спеціальності «Маркетинг» побували на екскурсії в бібліотеці першого корпусу ОНЕУ і ознайомилися з можливостями використання ресурсів бібліотеки для навчального процесу.

Слід зазначити, що бібліотека – один з найдавніших культурних інститутів, відомих ще з античних часів. У нинішній час бібліотека еволюціонувала від сховища книг до універсального джерела інформації, особливо необхідного в навчальних закладах для забезпечення навчального процесу бакалаврів, магістрів, аспірантів, для наукової роботи викладачів, для культурного розвитку і отримання емоційного задоволення. Як зазначав Марк Твен: «Той, хто не читає, не має ніяких переваг перед тим, хто не вміє читати». І хоча в сучасному світі є численні Інтернет-ресурси, радіо, телебачення, кіно тощо, ніщо не може повноцінно замінити книгу, що зберігає тепло душі і рук авторів, коректорів, редакторів, друкарів. Прочитати книгу або журнал в руках, в тиші і комфорті – це зовсім не ті враження, які отримуєш, переглядаючи Інтернет-публікації або електронний рідер, тим більше, що не всі статті або книги мають цифровий формат. Для сучасної людини класичні книги та журнали доповнюють можливості електронних ресурсів, значно розширюючи спектр доступної інформації.

Співробітники бібліотеки – Оксана Анатоліївна Герасимова, Катерина Михайлівна Дричікова, Катерина Юріївна Столярова, Ірина Станіславівна Хортюк – ознайомили студентів-першокурсників з інформацією про історію розвитку бібліотеки ОНЕУ – найбільшої економічної бібліотеки в регіоні, про її структуру та правила користування бібліотечним фондом, про наявні книжковихі фонди в друкованому та електронному вигляді. Особливий інтерес дівочої частини студентів викликала інформація про великий фонд художньої літератури.

Дуже сподобалася змістовна презентація про можливості використання електронних ресурсів і наукометричних баз, проведена Катериною Валеріївна Панайтовою. Особливо зацікавилися студенти дистанційним доступом до інформаційних баз, запропонувавши показати цю технологію для ознайомлення з останніми статтями ректора ОНЕУ професора, члена-кореспондента Академії наук України М.І. Звєрякова і завідувача кафедри маркетингу професора Ірини Львівни Литовченко.

Студентів зацікавили навіть дисертаційні роботи та автореферати дисертацій, що зберігаються в читальному залі бібліотеки, як найбільш солідне та фундаментальне джерело при підготовці курсових і дипломних робіт.

Тепер шлях до професійного зростання початківців-маркетологів став зрозумілішим, ширшим і цікавішим.

📌12 грудня 2018 року відбулася відкрита лекція англійською мовою доцента Варнского економічного університету (Болгарія) Володимира Жечева на тему “Інтегровані маркетингові комунікації”👨‍💼

12 грудня відбулася відкрита лекція англійською мовою доцента Варнского економічного університету (Болгарія) Володимира Жечева на тему “Інтегровані маркетингові комунікації”. Студенти мали можливість продемонструвати свої знання в області економіки та маркетингу і, звичайно, англійської мови. Заняття відрізнялося високою інтерактивністю, сучасної манерою подачі інформації в супроводі цікавої презентації.

📌27 вересня 2018 року студенти-першокурсники спеціальності «Маркетинг» відвідали ПАТ «Одескабель»🏭

27 вересня студенти-першокурсники спеціальності «Маркетинг» з куратором доцентом О.В. Обнявко відвідали одне з найбільш передових підприємств нашого міста – ПАТ «Одескабель», яке є найбільшим виробником кабельно-провідникової продукції в Україні та одним з найбільших у Східній Європі.

Завдяки багаторічна досвіду роботи, проведення планомірної модернізації обладнання та постійному впровадженню інновацій, підприємство має все необхідне для проектування і виробництва найсучаснішої і технологічної продукції.

Начальник відділу кадрів підприємства Чернова Вікторія Іванівна докладно розповіла про історію компанії, вказала, які вимоги висуваються в сучасних умовах до кандидатів на роботу: володіння необхідними професійними компетенціями, постійний професійний розвиток кожного фахівця, здатність креативно мислити. Вікторія Іванівна наголосила, що підприємство гарантує своїм співробітникам стабільну заробітну плату і повний соціальний пакет.

Заступник директора з маркетингу та продажу ПАТ «Одескабель» Топорков Федір Васильович провів ґрунтовну екскурсію по виробничим підрозділам, показав технологію виробництва різної кабельної продукції на комплексі сучасного обладнання від провідних світових брендів: кабелів зв’язку, волоконно-оптичних кабелів, LAN-кабелів, радіочастотних кабелів, кабелів силових, нагрівальних кабелів.

Федір Васильович підкреслив, що ефективна система маркетингу дозволила підприємству закріпити лідируючі позиції в Україні і розширити географію присутності на ринках країн ЄС.

Сучасні маркетологи компанії повинні вміти: аналізувати динаміку продажів і управляти прогнозом продажів; порівнювати кілька варіантів маркетингових рішень і вибирати кращий; встановлювати пріоритети для проектів; знати сучасні методики маркетингу; самостійно формувати і ставити собi завдання, а не чекати чужих вказівок, бачити можливості поліпшення бізнесу та втілювати їх у життя; створювати нові ідеї і пропонувати кілька альтернатив для вирішення одного завдання. Також маркетологам важливо знати іноземні мови та особливості ділової етики різних країн світу.

На завершення бесіди Федір Васильович провів бліц-вікторину серед першокурсників для перевірки ступеня їх інформованості щодо підприємства та його діяльності. За пiдсумками проведеної вікторини переможцям були вручені сувеніри з логотипом компанії.

Ähnliches Foto