071 Облік і оподаткування (магістратура)

МАГІСТР

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Освiтня програма

«Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» – одна із провідних спеціальностей фінансово-економічного напряму, яка готує фахівців у сферах фінансового і управлінського обліку, аудиту, податкового консалтингу, фінансового управління, Міжнародних стандартів фінансової звітності тощо. 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є універсальною і затребуваною в усіх галузях економіки як в Україні, так і в інших країнах світу. Здобувачі, що навчаються за спеціальністю 071, отримують знання і навички з теорії та практики обліку і оподаткування за різними видами економічної діяльності, управлінського обліку з акцентом на стратегічний рівень, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту, державного фінансового контролю, корпоративного обліку і консолідації звітності тощо. 

Стислий опис, особливості та конкурентні переваги

Метою освітньої програми є підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та проведення досліджень в цих напрямах з урахуванням невизначеності умов і вимог.

Програма передбачає оволодіння поглибленими  знаннями та навичками щодо здійснення обліку, аудиту, аналізу та оподаткування підприємств та інших суб’єктів господарювання, формування вмінь проведення наукових досліджень у цих напрямах

Програма орієнтована на прикладні аспекти діяльності фахівців у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

Професійні акценти зроблено на глибокій підготовці фахівців, які розуміють особливості діяльності в сфері обліку, аудиту і оподаткування підприємств різних галузей економіки, аудиторських компаній тощо, можуть швидко адаптуватися до вимог динамічного сучасного зовнішнього середовища, ефективно вирішувати складні професійні завдання.

Освітня програма акредитована в АССА і СІМА.

Успішне проходження навчання за ОП дозволяє зарахувати ряд предметів в межах програм міжнародних сертифікацій бухгалтерів, зокрема, Британського інституту присяжних бухгалтерів (АССА, Великобританія) і Привілейованого інституту управлінських бухгалтерів (СІМА, Великобританія), а також в системі атестації аудиторів України відповідно до вимог Порядку зарахування теоретичних знань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 01 червня 2020 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2020 р. за № 547/34830.

Знання та вміння (спеціальні компетентності)

01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.

02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.

03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

Майбутні професії та перспективи працевлаштування

Випускники спеціальності мають широку сферу працевлаштування та працюють в органах державного управління; Міністерстві фінансів України; міжнародних і вітчизняних аудиторських компаніях, у тому числі в компаніях «великої аудиторської четвірки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte (Делойт), Ernst & Young (Ернст енд Янг) та KPMG); Державній податковій та митних службах; Державній аудиторській службі; відділах бухгалтерії, управлінського обліку, внутрішнього аудиту та в інших фінансових підрозділах підприємств, організацій і установ; консалтингових фірмах тощо.

Випускники освітньо-професійної програми отримують можливість працювати на підприємствах усіх галузей в різних сферах діяльності у державному та приватному секторах економіки на таких посадах (за класифікатором професій), як: викладачі, фахівці у сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності, наукові співробітники, аудитори та кваліфіковані бухгалтери, фахівці з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій, податкові консультанти, ревізори, інспектори в обліковій та податковій галузі.

Випускники можуть займати посади: головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, фінансового директора, контролера, аудитора, податкового інспектора, викладача обліку і оподаткування тощо.

ВИПУСКНИКИ 

Ковальов Анатолій – ректор Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор

Вугельман Павло – заступник Одеського міського голови (з 2016 р.), Член виконавчого комітету Одеської міської ради (з 2016 р.), керуючий відділенням по роботі з VIP-клієнтами банку (з 2013 р.), Голова Ради директорів групи компаній ТОВ «МБЦ» (з 2012 р.) та інше

Короневський Валентин – Міністр фінансів України (1996-1997)

Григор’єв Денис – депутат Одеської міської ради VII скликання, підприємець, директор мережі фітнес-клубів «Grigo GYM», Заслужений майстер спорту, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України з тайського боксу

Бутова Галина – Віце-президент БО «Фонд Добрих Сердець», член Вищої Ради Міжнародного Клубу Успішних Жінок, помічниця народного депутата України Олексія Леонова

Видобора Володимир – декан факультету менеджменту, обліку та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент

Паларієв Олександр – засновник та керівник етнографічного комплексу «Фрумушика-Нова» та мережі АЗС «Катрал»

Позднякова Ганна – депутат Одеської міської ради

Нікітінський Олександр – заступник керівника  департаменту внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України; 2020-21 р. – в.о. голови ГУ ДФС України у Херсонській області та АР Крим

Маслов Юрій – Заслужений економіст України, радник Міністра економіки України, академік Академії політичних  наук України

Митрофанов Максим – керівник консалтингової компанії “Свої люди”

Терновський Андрій – депутат Одеської міської ради, член постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин

Хом’як Василь  – керівник проєкту IFC ESMS (International Finance Corporation), Іллічівський морський торгівельний  порт

Кузіна Руслана – професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, доктор економічних наук, професор, аудитор, АССА/DipIFR, Postdoc in KU Leuven (AFI); MCSA4Ukraine (2023-2025), Humphrey fellow(2018-2019), Penn state, USA

Лоханова Наталія – завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, доктор економічних наук, професор, аудитор ПП АКФ «ЮГТ ПЛЮС», АССА/DipIFR

Талпа Вікторія – начальник Одеського управління офісу великих платників ДПС України, директор та власник ТОВ “ДІГТРАНС”, ТОВ «АС Ойл», власник ТОВ «БОГОДУХІВСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД», ТОВ «НВДЦ „АГРОТЕХ“», ТОВ «ДІГТРАНС», ТОВ «ШАРІВСЬКА ФЕРМА»

Гайдукович Дмитро – кандидат економічних наук, підприємець, бізнес-консультант

Сиротенко Наталія – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, кандидат економічних наук, доцент, з 2013 року – заступник голови секції навчально-методичного забезпечення змісту освіти Науково-методичної ради ОНЕУ, з 2014 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Муренко Тетяна – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, кандидат економічних наук, доцент, аудитор, обіймала посади: начальника відділу зведеної бухгалтерської звітності фінансової служби Одеської залізниці (2004-2008), заступника директора автобази санітарного автотранспорту з економічних питань (2008-2013)

Москалюк Ганна – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ, кандидат економічних наук, доцент, міжнародний сертифікат САР («Бухгалтер-практик»). З 2005 по 2012 рр. обіймала посаду заступника головного бухгалтера ПП «Технострой»

Юдкіна Анастасія – головний бухгалтер ТОВ «ЛАМАН ШИПІНГ»

Самострол Світлана – аудитор, контролер з якості Приватного підприємства аудиторсько-консалтингової фірми «ЮГТ ПЛЮС», ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНЕУ

Лозінський Станіслав – засновник та директор ТОВ «АСПЕКТ»

Єрикалова Валерія – керівник відділу обліку податкових зобов’язань та податкової звітності будівельного холдингу «Кадор Груп»

Бондар Вікторія – головний бухгалтер в аутсорсинговій компанії ТОВ «Ейч Ві Сі»

Гречкосій Вікторія – головний бухгалтер ТОВ «Бєлнет»

Філіппов Сергій – засновник та генеральний директор керуючої компанії «Комфорт Сервіс»мережі MD-Fashion

Айшат Ісмаілова – директор та засновник ТОВ «Ділове партнерство» (податковий консалтинг), сертифікований аудитор

Череднічєнко Павло – Audit Director at Mazars UK

Бондаренко Ірина – Головний бухгалтер ТОВ “ПОЛІМЕД”

Проніна Людмила – начальник відділу розвитку та внутрішнього аудиту ТОВ «Інтероко»

Кушнір Дарія – засновник та керівник ТОВ «РЕ.ПОРТ» (податковий консалтинг)

Слободянюк Вікторія – Головний бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Коршиков Євген – інженер-програміст з автоматизації обліку та систем управління ТОВ «АБІС+»

Савенко Вікторія – Бухгалтер комп’ютерної школи «Hillel»

Швець Аліна – Державний службовець, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління національної поліції в Херсонській області

Посади та зарплатня

Випускники спеціальності  071 «Облік і оподаткування» є висококваліфікованими фахівцями, які працюють у різних сферах економіки України, інших країн Європи, США, Канади тощо, а саме здійснюють діяльність у галузях: виробництво, торгівля, будівництво, транспорт, банківська і страхова сфера, аудит, податковий консалтинг, фінансова та фіскальна служба, державне управління, туризм, готельно-ресторанний бізнес тощо. 

Випускники спеціальності обіймають посади головних бухгалтерів, фінансових директорів, фінансових аналітиків, партнерів завдань з аудиту, аудиторів, директорів і фахівців консалтингових компаній, податкових консультантів, внутрішніх аудиторів, бухгалтерів з фінансового обліку, управлінських бухгалтерів, оцінювачів, фахівців фіскальних служб, пенсійного фонду, кризис-менеджерів, арбітражних керуючих тощо. Випускники кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту також працюють в Одеському національному економічному університеті та в інших закладах вищої освіти України і інших країн на посадах ректора, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, викладачів тощо.

Інформація про середню заробітну плату випускників зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Посада Середня заробітна плата в Україні
Партнер завдання з аудиту  60 000 – 100 000 грн
Аудитор 30 000 – 50 000 грн
Фінансовий директор 60 000 – 100 000 грн
Головний бухгалтер 40 000 – 80 000 грн
Внутрішній аудитор 25 000 – 40 000 грн
Податковий консультант 25 000 – 40 000 грн
Податковий інспектор 20 000 – 30 000 грн
Фахівець з управлінського обліку 25 000 – 40 000 грн
Фахівець з Міжнародних стандартів фінансової звітності 30 000 – 50 000 грн
Бухгалтер з податкових розрахунків 25 000 – 40 000 грн
Ревізор 25 000 – 40 000 грн
Фінансовий аналітик 30 000 – 50 000 грн
Економіст 20 000 – 40 000 грн
Викладач закладу вищої освіти 15 000 – 20 000 грн
Науковий співробітник 15 000 – 20 000 грн

 

Контактна особа:

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

заступник декана ФМОІТ

Черкашина Тетяна Володимирівна

098-674-02-82 (VIBER/TELEGRAM)

Ähnliches Foto