Маркетинг (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Стратегічний маркетинг
 2. Теорія маркетингу в умовах трансформації ринку (науково-освітня програма)
МАГІСТР
Спеціальність 075 «Маркетинг»
Освітня програма «Маркетинг та міжнародна логістика»
Стислий опис та актуальність Переорієнтація виробництва на споживача, його інтереси й переваги можлива лише за умов насичення ринку та здорової конкуренції. Тому нині підприємствам необхідно налаштовуватись на маркетингову філософію бізнесу, на активну економічну й господарську діяльність з чітко сформованими цілями та адекватно обраними засобами для досягнення цих цілей. Кожна сучасна організація ставить головне завдання — задоволення потреб тих груп населення, для обслуговування яких вона й була створена. Методи та інструменти маркетингу найкраще підходять для цього. Нині на перший план висувається завдання організації підприємства таким чином, щоб її співробітники були заінтересовані в пошуку нових, більш ефективних засобів задоволення потреб споживачів. Особливої уваги заслуговує реалізація маркетингу відносно нових напрямів бізнесу. Тут вирішуються проблеми виходу на нові ринки і створення нової для компанії продукції.
Знання та вміння Студенти, що опанують освітню програму «Маркетинг та міжнародна логістика» на другому рівні готові до прийняття кваліфікованих рішень в сфері маркетингу:  розробляти маркетингові стратегії, вивчати смаки покупців з метою виявлення мотивів покупки задля просування товару; досліджувати, яка продукція буде користуватися великим попитом і чому, оцінювати ринок конкретних товарів та послуг, моніторити галузь, організовувати маркетингові дослідження, з’ясовувати потреби покупців, обробляти інформацію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, складати докладний маркетинговий звіт з аналітичними даними, порівняльними характеристиками, робити ринковий прогноз і розробляти рекомендації; координувати інтегрованими маркетинговими комунікаціями; управляти рухом товарів в логістичних ланцюгах поставок; організовувати перевезення вантажів різними видами транспорту; аналізувати ринок логістичних послуг; формувати оптимальний логістичний  ланцюг; організовувати міжнародні транспортні коридори.
Майбутні професії та перспективи працевлаштування Маркетинговий аналітик (ЗП 18 000 грн/місяць)

Інтернет-маркетолог (ЗП 20 000 грн/місяць)

Маркетинг-директор  (ЗП 33 600 грн/місяць)

Керівник логістичного напрямку (ЗП 27 500 грн/місяць)

Продакт-менеджер (ЗП 24 000 грн/місяць)

Бренд-менеджер (ЗП 18 000 грн/місяць)

SMM-менеджер (ЗП 15 000 грн/місяць)

Трейд-маркетолог (ЗП 18 000 грн/місяць)

Випускники Чорноморець Дар’я (керівник відділу логістики)

Коваль Ганна (маркетинг-директор ювелірного дому «SOVA»)

Язвінський Євген (Agency Director в компании “Median ads & School”);

Гайдукович Дмитро (керівник центру підтримки підприємців в Дія.Бізнес І Одеса)

Бостан Анна (керівник SEO по роботі з клієнтами компанії Websearch, викладач Інтернет-маркетингу в комп’ютерній школі Hillel)

Мавров Станіслав (маркетинг-директор міжнародної компанії «Украмарин»)

Перелік подій Участь та організація міжнародного конкурсу для студентів та школярів «РЕКЛАМА-ФЕСТ».

Регулярні виступи роботодавців із кейсами з практики Міжнародна компанія «Украмарин», «KRKA», «Star Shine Shipping»;

Сертифікація Спілки рекламістів України.

 

Маркетинг

“Творчість без стратегії називається мистецтвом.
Творчість зі стратегією називається маркетингом”.
Джефф Річардс

Зміст діяльності:

 • Аналіз кон’юктури ринку;
 • Проведення маркетингових досліджень;
 • Моніторинг конкурентів;
 • Розробка та впровадження нових товарів;
 • Розробка та впровадження системи цін та знижок на товари та послуги;
 • Розробка рекламних кампаній та проведення PR-заходів;
 • Аналіз системи збуту та впровадження заходів щодо її вдосконалення;
 • Складання плану маркетингу піаприємства;
 • Управління попитом та пошук ринкових ніш.

Професійне втілення:

 • Маркетолог-аналітик;
 • Менеджер з маркетингових досліджень;
 • Інтернет – маркетолог (SMM, SEO);
 • Prodact-менеджер;
 • Event-менеджер;
 • Менеджер з продажу;
 • PR-менеджер;
 • Трейд-маркетолог;
 • Бренд-менеджер;
 • BTL-менеджер;
 • Менеджер з реклами.

Розмір заробітної платні спеціалістів у сфері маркетингу:

Посада

 

Зарплатня, грн
директор з маркетингу Від 25000
менеджер з маркетингу Від 12000
бренд-менеджер Від 15000
інтернет-маркетолог Від 15000
маркетолог-аналітик Від 15000
маркетолог-економіст Від 12000
менеджер з маркетингових досліджень Від 15000
продакт-менеджер Від 12000
менеджер з продажу 15000-20000
трейд-маркетолог Від 10000
логіст по залізничним перевезенням Від 20000
митний логіст Від 10000
менеджер по міжнародним автоперевезенням Від 20000
логіст ВЕД Від 20000
интервьюер Від 6000
промоутор Від 6000
мерчандайзер Від 6000
ассистент маркетолога Від 7000

Магістр

Ähnliches Foto