Маркетинг (магістратура)

Освiтнi програми

 1. Стратегічний маркетинг
 2. Теорія маркетингу в умовах трансформації ринку (науково-освітня програма)

Маркетинг

“Творчість без стратегії називається мистецтвом.
Творчість зі стратегією називається маркетингом”.
Джефф Річардс

Зміст діяльності:

 • Аналіз кон’юктури ринку;
 • Проведення маркетингових досліджень;
 • Моніторинг конкурентів;
 • Розробка та впровадження нових товарів;
 • Розробка та впровадження системи цін та знижок на товари та послуги;
 • Розробка рекламних кампаній та проведення PR-заходів;
 • Аналіз системи збуту та впровадження заходів щодо її вдосконалення;
 • Складання плану маркетингу піаприємства;
 • Управління попитом та пошук ринкових ніш.

Професійне втілення:

 • Маркетолог-аналітик;
 • Менеджер з маркетингових досліджень;
 • Інтернет – маркетолог (SMM, SEO);
 • Prodact-менеджер;
 • Event-менеджер;
 • Менеджер з продажу;
 • PR-менеджер;
 • Трейд-маркетолог;
 • Бренд-менеджер;
 • BTL-менеджер;
 • Менеджер з реклами.

Розмір заробітної платні спеціалістів у сфері маркетингу:

Посада

 

Зарплатня, грн
директор з маркетингу Від 25000
менеджер з маркетингу Від 12000
бренд-менеджер Від 15000
інтернет-маркетолог Від 15000
маркетолог-аналітик Від 15000
маркетолог-економіст Від 12000
менеджер з маркетингових досліджень Від 15000
продакт-менеджер Від 12000
менеджер з продажу 15000-20000
трейд-маркетолог Від 10000
логіст по залізничним перевезенням Від 20000
митний логіст Від 10000
менеджер по міжнародним автоперевезенням Від 20000
логіст ВЕД Від 20000
интервьюер Від 6000
промоутор Від 6000
мерчандайзер Від 6000
ассистент маркетолога Від 7000

Навчальні дисципліни, які входять до освітньої програми «Стратегічний маркетинг»

  НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин Курс, на якому викладається дисципліна Підсумковий контроль Назва кафедри
1 Макроекономічні проблеми реального і фінансового сектора економіки в глобальному процесі реіндустріалізації 90 6 залік Кафедра загальної економічної теорії та економічної політики
2 Глобальна економіка 90 6 залік Кафедра маркетингу
3 Імітаційне моделювання в маркетингу 90 5 залік Кафедра маркетингу
4 Стратегічний маркетинг 150 5 іспит Кафедра маркетингу
5 Рекламний менеджмент 150 5 іспит Кафедра маркетингу
6 Маркетингові стратегії в товарній інноваційній політиці 150 5 іспит Кафедра маркетингу
7 Брендинг 150 5 іспит Кафедра маркетингу
8 Маркетинговий менеджмент 150 6 іспит Кафедра маркетингу
9 Логістичний менеджмент 150 5 залік Кафедра маркетингу
10 Маркетингові стратегічні рішення на ринку В2В 120 6 залік Кафедра маркетингу
11 Стандартизація і сертифікація 150 6 іспит Кафедра маркетингу
12 Управління проектами в маркетингу 120 залік Кафедра маркетингу
13 Маркетинговий аудит 150 5 іспит Кафедра маркетингу
14 Менеджмент торгово-посередницької діяльності 150 6 залік Кафедра маркетингу
15 Основи наукових досліджень 120 5 залік Кафедра маркетингу
16 Міждисциплінарний тренінг 90 6 залік Кафедра маркетингу
17 Підготовка кваліфікаційної роботи 180 6 Кафедра маркетингу
18 Захист кваліфікаційної роботи магістра 90 6 Кафедра маркетингу

Ähnliches Foto