Спеціальність: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 Освітньо-професійна програма

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

Завантажити ОПП

Обов’язкові  навчальні дисципліни

Основи наукових досліджень Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стратегії економічного розвитку  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Європейський бізнес  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Управління міжнародною конкурентоспроможністю  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Глобальна економіка  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Комп`ютерне моделювання складних економічних систем  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle

Вибіркові навчальні дисципліни за ОП

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (організацій)  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Менеджмент персоналу  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародні стандарти фінансової звітності Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Антикризове управління в міжнародному бізнесі  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митна логістика  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Економіка проектів у зовнішньоекономічної діяльності  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Міжнародний менеджмент Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Фінансовий моніторинг в банках з іноземним капіталом  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
Митне адміністрування і контроль  Силабус Посилання на навчально-методичні матеріали в Moodle
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ З КАТАЛОГУ ОНЕУ
Практична підготовка
Міждисциплінарний тренінг  Силабус Методичні вказівки щодо організації та проведення тренінгу за фахом
Виробнича практика за фахом  Силабус Методичні вказівки до організації та проходження практики
Державна атестація
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра Методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра