Гусенко Ольга Сергіївна

Гусенко
Ольга Сергіївна
ст. викладач olgagusenko@ukr.net

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта:

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2003 р. Магістр економіки, спеціальність «Економічна теорія»

📌Трудова діяльність:

 1. 2004-2008 рр. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин
 2. 2008 – по теперішній час – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

📌Досвід роботи – 18 років

📌Дисципліни: Економіка зарубіжних країн, Міжнародні фінанси, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародна торгівля, Міжнародні комерційні угоди та розрахунки, Міжнародне оподаткування, International Economic Relations, International Trade.

 

📌Підвищення кваліфікації:

 1. ТОВ «Центр земельних послуг». Підвищення кваліфікації шляхом стажування. Строк: з 10.03. 2020 р. до 10.04.2020 р. (180 годин)
 2. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України», з 20-27.06.22, м. Люблін (Республіка Польща), Сертифікат, 45 годин
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації для освітян (вебінар) на тему: «Інтерактивні технології та хмарні сервіси в онлайн навчанні:  досвід караїн Європейського союзу та України», з 11.-25.07.2022 р., м. Люблін ( Республіка Польща) , сертифікат, 45 годин.
 4. Підвищення кваліфікації за курсом “Цифрові інструменти Google  для освіти”, з 25 липня по 07 серпня 2022 р., сертифікат, 30 годин.

📌Основні публікації:

 1. Гусенко О.С., Пічугіна Ю.В., Максимова Ю.О. Економічний аналіз розвитку зовнішньої торгівлі Одеської області. Економіка та суспільство. 2021. № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/146. DOI: 10.32782/2524-0072/2021-23-8 
 2. Гусенко О.С. Розділ «Розробка системи економіко-математичного моделювання у дослідженні зони вільної торгівлі України з ЄС» у колективній монографії Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. р.334-352
 3. Гусенко О.С. Методичне забезпечення дослідження та оцінювання регіональної складової вільної торгівлі. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph /Toporkova O., Lytovchenk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. р. 534-548 Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2 URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-in-economics-and-management/.
 4. Olha Husenko. The research of theoretical and methodological foundations of winery enterprises’s international competitiveness. International Science Journal of Management, Economics & Finance. Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 76-100. doi: 10.46299/j.isjmef.20220103.6.
 5. Гусенко О.С. Застосування інноваційних методів при викладанні дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» для студентів заочної форми навчання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р.) Одеса: ОНЕУ, 2022. с.276-277. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14263.  
 6. Гусенко О.С. Зовнішня торгівля України в умовах дії зони вільної торгівлі з ЄС// Збірник матеріалів ХX Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях»  (м. Одеса, 14 квітня 2022 р.). Одеса: ОНЕУ, 2022 (у друці).
 7. Гусенко О.С., Білал А.М., Cучасний стан та динаміка зовнішньої торгівлі послугами Причорноморського регіону // Society and science. Problems and prospects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. (January 25 – 28, 2022) London, England. 2022. рp. 122-130. DOI: 10.46299/ISG.2022.I.III. URL: https://isg-konf.com/ru/society-and-science-problems-and-prospects-ru/?utm_source=eSputnikpromo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1135837578
 8. Гусенко О.С., Марковський А.О. Фактори впливу на ефективність зовнішньої торгівлі товарами Причорноморського регіону// Scientific Collection «InterConf», (106): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Recent scientific investigation» (April 26-28, 2022). Oslo, Norway; pp. 40-50. URL: https://interconf.top/documents/2022.04.26-28.pdf
 9. Гусенко О.С., Мухсінова С.Х. Аналіз сучасного стану та динаміки послуг з оброблення та перевезення вантажів морськими портами Одеського регіону// Scientific Collection «InterConf», (107): with the Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2022). Manchester, Great Britain; pp. 49-58. URL: https://interconf.top/documents/2022.05.6-8.pdf 
 10. Гусенко О.С., Гараєв А.Г. Сутність та особливості дослідження стратегії виходу промислових підприємств на зовнішні ринки // Advancing in research, practice and education. Proceedings of the IХ International Scientific and Practical Conference. (March 08 – 11, 2022) Florence, Italy. 2022. Pp. 27-35. URL: https://isg-konf.com/advancing-in-research-practice-and-education/. Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.I.IХ
 11. Гусенко О.С., Зайцева К.Б. Аналіз стану та динаміки зовнішньої торгівлі Одеського регіону товарами агропромислового призначення // Scientific bases of modern investigations. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. (March 01 – 04, 2022) Helsinki, Finland. 2022. Pp. 40-49. URL: https://isg-konf.com/scientific-bases-of-modern-investigations/.   Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.I.VIII 
 12. Гусенко О.С., Козлов О.А. Методи аналізу ефективності імпортної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі // Innovative trends in science, practice and education. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. (February 22 – 25, 2022) Munich, Germany. 2022. Pp. 127-134. URL: https://isg-konf.com/innovative-trends-in-science-practice-and-education/ Available at: DOI: 10.46299/ISG.2022.I.VII
 13. Гусенко О.С., Іванцова Л.В. Оцінювання зовнішньоекономічної безпеки Причорноморського регіону відповідно до компонент його конкурентоспроможності. // Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina: Megafуn; pp. 19-28. URL: https://interconf.top/documents/2021.10.11-12.pdf
 14. Гусенко О.С., Рудюк К.В. Аналіз сучасного стану та динаміки залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. // Scientific Collection «InterConf», (86): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique; pp. 77-87. URL:  https://www.interconf.top/documents/2021.11.18-19.pdf
 15. Гусенко О.С., Гайдан А.В. Аналіз зовнішньої торгівлі України в умовах дії зони вільної торгівлі з ЄС як основного фактору міжнародної конкурентоспроможності // Scientific Collection «InterConf», (82): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (October 25-26, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag  pp. 24-32. URL: https://interconf.top/documents/2021.10.25-26.pdf
 16. Гусенко О.С. Аналіз експортного потенціалу сільськогосподарської галузі Одеського регіону // Scientific Collection «InterConf», (72): with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (August 26-28, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021б рр. 73-83. URL:https://interconf.top/documents/2021.08.26-28.pdf
 17. Гусенко О., Любченко-Максим А. Особливості дослідження ефективності зовнішньоторгівельної діяльності підприємств // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Світова економіка та міжнародні економічні відносини: сучасний стан та перспективи розвитку» 3-4 листопада 2021.- Одеса: ОНЕУ, 2021, c.127-138
 18. Gusenko O., Sporek T.  The Role of Multicurrency Regime in the World Currency System Development // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Світова економіка та міжнародні економічні відносини: сучасний стан та перспективи розвитку» 3-4 листопада 2021.- Одеса: ОНЕУ, 2021, c.128-140.
 19. Гусенко О.С. (2021). Аналіз експортного потенціалу сільськогосподарської галузі Одеського регіону InterConf, (72). Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14120
 20. Гусенко О.С. Економічний аналіз розвитку зовнішньої торгівлі Одеської області / Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.270-272.  https://doi.org/10.32680/978-966-992-589-3http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13235

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 75

📌Посилання на профіль

https://scholar.google.com/citations?user=qAIGMtoAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0003-4605-2650