Міндова Олена Ігорівна

Міндова Олена Ігорівна к.е.н., ст. викладач mindovaolena@ukr.net

💡Досягнення у професійній діяльності

📌Вища освіта – у 2010 році закінчила Одеський інститут фінансів УДУФМТ, за спеціальністю – фінанси.

📌Посада

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин з 2021 року

📌Науковий ступінь

Кандидат економічних наук (2017 рік), спеціальність  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Дисертація на тему «Трансформація системи пенсійного забезпечення в умовах євроінтеграції України».

📌Досвід роботи – 8 років

📌Дисципліни:

Міжнародна економіка, етнокультурні особливості у міжнародних економічних відносинах, міжнародна ділова етика

📌Підвищення кваліфікації:

 1. 31.08. -07.09.2020 р. Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku, Lublin, Republic of Poland. Сертифікат (1,5 ECTS credits, 45 hours)
 2. 15.03. -22.03.2021 р.Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku and IESF International foundation of scientists and educatots, Lublin, Republic of Poland Сертифікат (1,5 ECTS credits, 45 hours)
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України», з 20-27.06.22, м .Люблін (Республіка Польща), Сертифікат, 45 годин

📌Основні публікації у 2021-2022 роках:

 1. Ukhanova I. O., Mindova O. I.FACTOR OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN ESTABLISHING INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Proceedings of the 12 th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 647-657. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-28-30-iyunya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv/.
 2. Ukhanova I. O., Mindova O. I.DYNAMICS OF FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE ODESSA REGION OF UKRAINE // Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 372-379. URL: https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-25-27-iyunya-2022-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.
 3. Mindova E. Transformation of the pension system of Ukraine in the context of European integration processes: foreign practices// World economy and international economic relations. – International Scientific Collection – Vol.5. – Kyiv – CUL, 2022, 173 p. – P. 161-171
 4. Міндова О.І. Іноземні інвестиції: їх вплив на розвиток економіки України в умовах глобалізації // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Світова економіка та міжнародні економічні відносини: сучасний стан та перспективи розвитку» 3-4 листопада 2021.- Одеса: ОНЕУ, 2021, c.211-218.
 5. International economics: questions and answers/ Training manual. Yr. Kozak, O. Mindova. – Kyiv – CUL, 2021. – 439 p. 
 6. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Навчальний посібник./ Ю.Г. Козак, І.О. Уханова, О. І. Міндова – К.: «Центр учбової літератури», 2021. – 269 с.
 7. Introduction to foreign economic activity of enterprises/ Training Manual. Yr. Kozak, I. Uhanova, O. Mindova. – Kyiv – CUL, 2021. -200 p. 
 8. International Competitiveness of the Enterprice: study book. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2021. 149 p.
 9. Mindova E. Transformatoin of the pension system of Ukraine in the context of European integration processes: foreign practices// World economy and international economic relations. – International Scientific Collection – Vol.5. – Kyiv – CUL, 2021, 173 p. – P. 161-171

📌Загальна кількість наукових і навчально-методичних робіт – 35

📌Посилання на профіль